Kokeile kuukausi maksutta

Laukaan maneesin pääkannattajissa oli merkittävää ruostumista

Laukaan maneesin kattoromahduksen jälkeinen viranomaisyhteistyönä tehty paikkatutkinta on päättynyt. Pääkannattajina toimineissa teräskehissä oli havaittavissa merkittävää, mahdollisesti pintakäsittelyn puutteista johtuvaa ruostumista, joka on voinut heikentää rakenteita ajan myötä. Pulttiliitoksia oli vaurioitunut eri tavoin, joten myös niiden asianmukaisuutta ja vaikutusta tapahtuneeseen selvitetään. Pohdintaa vaatii se, että vain pieni osa vaurioista liittyy alkutapahtumiin ja muut ovat syntyneet tapahtumien edetessä.

Laukaan maneesin kattoromahduksen jälkeinen viranomaisyhteistyönä tehty paikkatutkinta on päättynyt. Pääkannattajina toimineissa teräskehissä oli havaittavissa merkittävää, mahdollisesti pintakäsittelyn puutteista johtuvaa ruostumista, joka on voinut heikentää rakenteita ajan myötä. Pulttiliitoksia oli vaurioitunut eri tavoin, joten myös niiden asianmukaisuutta ja vaikutusta tapahtuneeseen selvitetään. Pohdintaa vaatii se, että vain pieni osa vaurioista liittyy alkutapahtumiin ja muut ovat syntyneet tapahtumien edetessä.

Poliisi mittasi sortuman jälkeen lumen määrän katolla kymmenestä kohdasta. Suurin tulos oli 179 kilogrammaa neliömetriä kohden, joka mitattiin lähellä harjaa ja rakennuksen päätyä. Yhdeksän muuta mittaustulosta olivat 75-142 kiloa neliömetriä kohden. Mittauksia tehtiin myös kymmenestä kohtaa maassa, joissa lunta oli 64-126 kiloa neliömetrillä. Suunnittelussa käytetty lumikuorma katolla oli 180 kg/m2, mutta varmuuskertoimet huomioituna katon tulisi kestää suunnittelukuormaan nähden yli puolitoistakertainen koko katon peittävä lumikuorma.

Tutkinnassa on pystytty päättelemään rakenteiden pettämisen mahdollisia tapahtumamekanismeja, mutta ne tarkentuvat jatkotutkinnassa. Keskeinen toimenpide on teräskehien todellisen lujuuden määrittäminen, joka tehdään tavanomaisilla suunnittelussa käytettävillä lujuuslaskentamenetelmillä. Tällöin paljastuvat rakenteen heikoimmat ja mahdollisesti normien vaatimuksia alhaisemman kestävyyden omaavat kohdat.

Muita tutkinnan osa-alueita ovat eri osapuolten toiminnan selvittäminen hallin rakentamisen aikaan. Lisäksi tutkinnassa tarkastellaan turvallisuustutkintaan kuuluvalla tavalla pelastustoimintaa ja muiden asiaan liittyvien viranomaisten toimintaa. Koko tutkinta valmistuu vuoden loppuun mennessä, mutta keskeisistä tuloksista tiedotetaan ennen kesää.

Sortumia on menneinä vuosina tapahtunut useissa eri-ikäisissä rakennuksissa. Useimmiten sortumaan johtaneet virheet on tehty rakentamisvaiheessa, jolloin rakentamisprosessi valvontamenettelyineen on ollut sen ajan mukainen ja jossain määrin paikkakunnasta riippuva. Näiden jo olemassa olevien rakennusten turvallisuuden parantamiseen ei auta rakentamisprosessin kehittäminen vaan keinoksi jää rakenteiden tarkastaminen rakennus kerrallaan. Tähän tarpeeseen Onnettomuustutkintakeskus on suosittanut kehitettäväksi rakennusten katsastusmenettelyä, joka kohdistuisi ensisijaisesti sellaisiin rakennuksiin joissa oleskeleva ihmismäärä ja siten vakavan onnettomuuden mahdollisuus voi olla suuri.

Erilaisten rakennusten omistajat voivat jo ennen menettelyn kehittämistä teettää rakennesuunnittelun asiantuntijoilla rakenteiden turvallisuuteen kohdistuvia tarkastuksia, joissa on syytä huomioida aikaisempien romahdustutkintojen havainnot. Tärkeitä havaintoja on Järvenpään salibandyhallin romahdusta vuonna 2010 koskevassa tutkintaselostuksessa, jossa käsitellään myös Liedon maneesin romahdusta. Liedon maneesi oli teräskehärakenteiltaan samanlainen kuin Laukaan maneesi (Isola-halli). Myös Järvenpään salibandyhallin (Nordic Hall) kaltaisia rakennuksia on eri puolilla Suomea eikä niiden tarkastustilanteesta ja tehtyjen tarkastusten tuloksista ole listausta. Tarkastustoimenpiteitä ei kuitenkaan tulisi rajoittaa vain näillä nimillä rakennettuihin halleihin, sillä vauriota on ollut monissa muissakin rakenteissa, kuten teräsrakenteissa, naulalevyristikoissa, liimapuupalkeissa, betonipalkeissa ja sisäkatoissa. Lisäksi on otettava huomioon, että edellä nimeltä mainittujen hallityyppien toimituksissa on käytetty myös muita nimiä, kuten Korato ja Maneplan.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Laukaan maneesin pääkannattajissa oli merkittävää ruostumista”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat