Rakli: Toimitilarakentamisen kasvu kantaa ensi vuoteen pk-seudulla

Pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakentamismarkkinat kehittyvät positiivisemmin kuin heikossa taloudellisessa tilanteessa voisi olettaa, ilmenee Raklin tuoreesta suhdannekatsauksesta. Pääkaupunkiseudulla rakennetaan vilkkaasti etenkin liike- ja opetustiloja sekä tiloja liikenteelle ja hoitoalalle. Monissa tilatyypeissä rakentaminen vilkastuu kymmeniä prosentteja viime vuodesta.

Pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakentamismarkkinat kehittyvät positiivisemmin kuin heikossa taloudellisessa tilanteessa voisi olettaa, ilmenee Raklin tuoreesta suhdannekatsauksesta. Pääkaupunkiseudulla rakennetaan vilkkaasti etenkin liike- ja opetustiloja sekä tiloja liikenteelle ja hoitoalalle. Monissa tilatyypeissä rakentaminen vilkastuu kymmeniä prosentteja viime vuodesta.

Kehäradan ja Länsimetron asemat sekä niihin liittyvät liike- ja asuinrakennukset muodostavat merkittävän osan rakentamisen kasvusta. Lisäksi rakennetaan muun muassa sairaaloita, ja kauppakeskuksia kehitetään sekä laajennetaan. Tänä vuonna käynnistyneet hankkeet kasvattavat toimitilarakentamisen volyymiä vielä ensi vuonnakin, mutta heikko taloustilanne johtanee kuitenkin siihen, että toimitilahankkeiden aloitukset vähenevät selvästi ensi vuonna.

Valtion myöntämät määräaikaiset perusparannuksen käynnistysavustukset ovat aktivoineet taloyhtiöiden korjauksia, ja määrärahaa lisättiin loppuvuodelle. Tämän vuoden 140 miljoonan euron avustusmäärärahasta noin puolet kohdistuu pääkaupunkiseudulle, missä merkittävä osa maamme kerrostalokannasta sijaitsee. Avustusten myöntäminen päättyy kuluvan vuoden lopussa, mutta niillä rahoitettavat korjaustyöt tehdään suurelta osin ensi ja sitä seuraavana vuonna.

Sen sijaan toimitilojen korjaaminen ei ole kasvussa. Toimitiloissa ylitarjontatilanne jatkuu, eikä korjaaminenkaan välttämättä saa vuokralaisia tai ostajia kiinnostumaan tyhjillään olevista tiloista.

Urakkatarjoushinnat laskussa

Rakennuskustannusindeksi kohosi elokuussa prosentin, mutta tarjoushinnat olivat edelleen laskussa. Pääkaupunkiseudun tarjoushintaindeksi oli vajaat kolme prosenttia alempana kuin vuosi sitten. Eniten, noin 14 prosenttia, tarjoushinnat ovat laskeneet asuntourakoissa.

Pääurakoiden tarjoushalukkuus oli elokuussa 64 prosenttia, mikä vastaa pitkän aikavälin keskiarvoa. Aliurakoitsijoiden tarjoushalukkuus sen sijaan oli pari prosenttia keskiarvoa alemmalla tasolla. Tähän vaikuttanee vilkas korjausrakentaminen, joka työllistää etenkin lvis-urakoitsijoita.

Kilpailu urakoista oli kohtuullisen kovaa, koska tarjoushintojen hajonta oli pieni. Pääurakoissa halvimman ja toiseksi halvimman tarjouksen hinnat olivat parin prosentin sisällä toisistaan ja aliurakoissa parin kolmen prosentin sisällä.

Rakentajien tilauskanta Uudellamaalla on ollut lievässä kasvussa, ja muutoinkin rakennusliikkeiden suhdannenäkymät alueella ovat kohtuulliset.

Kiinteistökauppa vilkasta

Ammattimaisilla kiinteistömarkkinoilla kaupankäynti piristyi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ja kauppa on jatkunut vilkkaana myös tänä vuonna. Tammi-elokuussa solmittiin noin 1,7 miljardin euron kiinteistökaupat, mikä on suurin määrä vastaavana ajanjaksona vuoden 2008 jälkeen.

Ulkomaiset sijoittajat olivat aiempaa aktiivisempia. Heidän osuutensa tehdyistä kaupoista oli yli puolet. Toinen hallitseva ostajaryhmä oli kotimaiset kiinteistösijoitusrahastot, joiden osuus volyymistä oli noin kolmannes.

Kaupat jakaantuivat melko tasaisesti eri kiinteistötyyppien kesken. Eniten kauppoja tehtiin toimistokiinteistöistä, mutta useita kauppoja tehtiin myös asuntosalkuista, kuten myös liike-, hoiva- ja tuotantokiinteistöistä.

Katsauksen aineistona ovat olleet muun muassa Nordea Pankin aineistot, Raklin jäsenistöstä kootut Rapalin hanke- ja hintarekisterit, RPT Docun hanketiedot, Foreconin mallinnusmenetelmät ja tiedostot, KTI Kiinteistötiedon markkinatietokannat, Rakennusteollisuus RT:n tiedostot sekä yleiset talousennusteet.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakli: Toimitilarakentamisen kasvu kantaa ensi vuoteen pk-seudulla”

Vastaa