Kiinteistöt Rakennuslehti Ei kommentteja

Asunnottomuus väheni jälleen

Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 6700 yksinelävää asunnotonta, joista pitkäaikaisia 2050. Asunnottomien määrä väheni noin 100 hengellä edellisvuodesta ja pitkäaikaisasunnottomien 200 hengellä. Tiedot ilmenevät Aran julkaisemasta asuntomarkkinakyselystä.

Asunnottomia perheitä oli 325, vuotta aikaisemmin määrä oli 420. Yksinelävien ja perheellisten asunnottomien määrä väheni yhteensä 450 hengellä vuodessa.

”Vuosien määrätietoinen työ ja asunnottomuuden vähentämisohjelmat ovat selvästi auttaneet. Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus laskee edelleen”, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Asunnottomuutta esiintyi 114:ssä Manner-Suomen kunnassa. Väkilukuun suhteutettuna asunnottomia on eniten Uudellamaalla. Helsingissä oli 6,3 asunnotonta 1000 asukasta kohti. Kaksi kolmasosaa Suomen asunnottomista on pääkaupunkiseudulla ja yli puolet Helsingissä.

Nuorten asunnottomuus väheni, naisten lisääntyi

Nuoria, alle 25-vuotiaita asunnottomia oli 1400, jossa oli vähennystä edellisvuodesta 250 henkeä. Asunnottomien naisten määrä sen sijaan lisääntyi 60 hengellä, ja heitä oli 1560. Myös naisten pitkäaikaisasunnottomuus lisääntyi, nuorten väheni.

Asunnottomista suurin osa, 82 prosenttia, majailee tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona. Asuntoloissa, majoituslaitoksissa ja erilaisissa laitoksissa asuvien määrä väheni alle 800 hengen, kun vielä 2000-luvun alussa edellä mainituissa paikoissa asusti lähes 3000 asunnotonta. Ulkona, porrashuoneissa ja ensisuojissa asustelevia oli 430. Määrä lisääntyi kolmatta vuotta peräkkäin.

”Asunnottomuuden vähentämisen painopiste on nyt ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena on, että asunnottomuuteen johtavat ongelmat tunnistetaan mahdollisimman varhain, esimerkiksi kun ihminen kohtaa asunto-, sosiaali-, terveys- ja työvoimapalvelut”, Tiilikainen toteaa.

Maahanmuuttajien asunnottomuus ei lisääntynyt

Vuonna 2016 joka neljäs Suomen asunnottomista oli maahanmuuttajataustainen. Heistä kolme neljäsosaa on helsinkiläisiä. Helsingissä maahanmuuttajataustaisten asunnottomien määrä pieneni 100 hengellä vuoteen 2015 verrattuna. Koko maassa vähennystä oli 60 henkeä.

Suomesta sai turvapaikan vuonna 2016 noin 6000 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu jäi oletettua pienemmäksi, mutta sen arveltiin lisäävän Ara-asuntojen kysyntää ja asunnottomuutta suurissa kaupungeissa. Aran kyselyn mukaan suurin osa oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista on hankkinut asuntonsa vapailta markkinoilta, eikä maahanmuuton lisääntymisellä ole ollut negatiivisia vaikutuksia pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoihin tai asunnottomuuteen.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia