Arkkitehtuuri Rakennuslehti Ei kommentteja

Kankaan sydänkortteleiden arkkitehtuurikilpailu ratkesi

Suomalais-tanskalainen arkkitehtitoimisto Schauman & Nordgren Architects Oy / ApS on voittanut Jyväskylän Kankaan sydänkortteleiden yleisen arkkitehtuurikilpailun työllään ”Kankaan kaupunkipuutarhat”. Kilpailuun jätettiin kaikkiaan 25 hyväksyttyä ehdotusta.

Voittajatyö ”Kankaan kaupunkipuutarhat”

Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena oli löytää Kankaan entisen paperitehdasalueen sydänkortteleiden itäosan uudisrakennusvaiheen asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi korkeatasoinen viihtyisän työpaikka-, asuin- ja opiskelualueen kaavarunkosuunnitelma. Suunnitelman tuli ottaa huomioon maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen teollisuusympäristö ja muodostaa kaupunkikuvallisesti laadukas keskusta Kankaan alueelle.

Arkkitehtuuriltaan suunnitelman tuli olla ajallisesti kestävä ja sisältää hybridirakentamista eli toimintojen sekoittamista sekä kortteli- että rakennustasolla. Suunnitelman tuli osaltaan tukea ja toteuttaa Jyväskylän strategisia linjauksia.

Kilpailun tulos vastasi järjestäjien odotuksia, ja voittajatyö on yksi kilpailun vaikuttavimmista ehdotuksista. Sopivasti ärsyttävä, omaleimaisen kiinnostava rakennusten arkkitehtuuri maustaa tasapainoisen harkittua kaupunkirakennetta ja luo kiinnostavan sekä kehittämiskelpoisen lähtökohdan jatkosuunnittelulle.

Kankaan alueen kehittäminen monipuoliseksi asumisen, työpaikkojen, palvelujen ja virkistyksen alueeksi on lähivuosien merkittävin kaupunkikehityshanke Jyväskylän keskusta-alueella. Kankaalle sijoittuu noin 5000 asukasta ja 2101 työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä.

Kankaan alueen rakentaminen on lähtenyt hyvin käyntiin, ja ensimmäiset asukkaat ovat muuttaneet alueelle tammikuussa 2017. Tänä vuonna alueella on arvioitu olevan käynnissä kaikkiaan jopa kolmetoista rakennustyömaata.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia