Arkkitehtuuri Infra Suunnittelu Rakennuslehti Ei kommentteja

Jyväskylän Kankaanpuiston ja Kankaanrannan sillan suunnittelukilpailu ratkesi

Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumon ehdotus ”Where the wild things grow” on voittanut Kankaanpuiston ja Kankaanrannan sillan suunnittelukilpailun Jyväskylässä.

Voittajatyö "Where the wild things grow", havainnekuva tehtaan kentiltä

Kilpailun tarkoituksena oli löytää Kankaan identiteettiä tukeva ilme kaupunginosan keskeisimmälle viheralueelle, kehämäiselle Kankaanpuistolle. Tourujoen ylittävälle Kankaanrannan sillalle etsittiin omaleimaista ja tunnistettavaa siltaratkaisua, joka muodostaa ympäristön kanssa hyvän kokonaisuuden osana Tourujokilaaksoa.

Kilpailun palkintolautakunnan mukaan voittajan valinta perustui ehdotuksen maisema-arkkitehtonisiin, toiminnallisiin ja teknisiin ansioihin, jotka luovat erinomaisen lähtökohdan puiston ja sillan jatkosuunnitteluun. Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumon projektin vetäjänä toimi maisema-arkkitehti Krista Muurinen.

Voittanut suunnittelijaryhmä saa tehtäväkseen kohteen jatkosuunnittelun. Kankaanpuiston ja Kankaanrannan sillan suunnittelu jatkuu yleissuunnittelun sekä asemakaavoituksen osalta.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia