Arkkitehtuuri Rakennuslehti Ei kommentteja

Nuoren arkkitehdin palkinto Hanna Jahkoselle

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA antoi vuoden 2017 Wuorio-palkinnon Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselta valmistuneelle Hanna Jahkoselle SAFA 125 -juhlavuoden pääseminaarissa Arkkitehtipäivillä Otaniemessä 19.5.

Hanna Jahkonen suunnitteli diplomityössään talomallistoa maaseudun rakentamiseen.

Palkinto tuli diplomityöstä Perinne voimavarana tulevaisuuden maaseutuasumista Lapinjärvellä.

”Työssä on kehitetty innovatiivista talomallistoa tulevaisuuden maaseudun rakentamiselle. Rakennukset edustavat kaunista, modernia puurakentamisen perinnettä. Jahkosen diplomityö on ehjä, ammattitaitoisesti kehitetty kokonaisuus, jossa on käytetty taitavasti puurakentamisen ja maaseuturakentamisen perinnettä muodostaen kuitenkin tulevaisuuden arkkitehtuuria”, palkinnon saajan valinnut Skanska Kotien kaavakehitysjohtaja Hille Kaukonen perustelee.

Palkinto myönnetään vuosittain ansiokkaimmaksi arvioidun diplomityön tekijälle. Jahkosen diplomityön tarkoituksena on ollut laatia suunnitelma Lapinjärven Husulanmäelle sijoittuvalle uudelle asuinalueelle. Työ on saanut alkunsa toimeksiantona Lapinjärven kunnalta.

”Perinne on maaseutuasumisen vahvuus ja voimavara, ja että tulevaisuutta visioitaessa voidaan vanhastakin löytää jotain uutta. Työssä keskitytään maaseudun omaleimaisuuden hyödyntämiseen ja pyritään yhdistämään maaseuturakentamisen perinne nykyaikaiseen asumiseen ja kehittyviin rakennustapoihin, ja siten luomaan uusia mahdollisuuksia eri aikakausien välimaastossa”, Hanna Jahkonen kertoo työnsä lähtökohdista.

Jahkosen työn valvojana toimi professori Pekka Heikkinen ja ohjaajana arkkitehti Willem van Bolderen.

Kaikki tämänvuotiset ehdotukset edustavat korkeaa arkkitehtonista tasoa ja intohimoista paneutumista arkkitehtuurin ongelmakenttiin, Kaukonen arvioi.

Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitokselta valmistuneiden joukosta parhaaksi valikoitui Jonna Heikkisen diplomityö Alavuden keskustan kehittämissuunnitelma. Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan parhaaksi nousi Matti Lakkalan diplomityön Sodankylän arktinen puurakentaminen –hyvinvointikeskus ja asuinalue.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia