EK: Teollisuuden näkymät heikentyivät, rakentamisessa eniten

EK:n heinäkuun suhdannebarometrissa yritykset arvioivat suhdannetilanteen pysyneen kesän aikana vielä kohtalaisena kaikilla päätoimialoilla. Eniten näkymät ovat heikentyneet rakentamisessa, joka oli suhdannenousun veturi.

Yritykset näkevät suhdannetilanteen yleisesti vielä myönteisenä.

Tuotannon ja myynnin odotetaan rakentamista lukuun ottamatta jatkavan kasvuaan kaikilla päätoimialoilla, mutta työllisyyden kasvu on hidastumassa ja maailmantalouden epävarmuus kasvamassa. Myös kysyntä on heikentynyt ja riskit nykyistä heikommasta kehityksestä ja jopa taantumasta ovat kasvaneet.

Rakentamisen näkymät ovat muuta teollisuutta synkemmät.

Rakentamisen suhdannenäkymät heikentyivät muuta elineinoelämää enemmän touko-heinäkuun aikana ja ainoana alana odotukset henkilömäärän kasvun suhteen lähikuukausina olivat negatiiviset, vaikka alalla on edelleen myös rekrytointiongelmia muita aloja enemmän. Syksyyn mennessä henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän ennallaan, kun kausivaihtelu otetaan huomioon.

Rakentamisen suhdannetilanne on vielä hyvä, mutta näkymät laskivat selvästi.

Toiseksi eniten ongelmia aiheutti rakentamisessa riittämätön kysyntä.

Rakentamisen lupamäärissä on tiputtu 40 miljoonan kuutiometrin tasolta 37 miljoonaan kuutiometriin. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen pitää laskua kuitenkin vain tilanteen normalisoitumisena.

Rakennuslupien määrä on jo pitkään ollut selvässä laskussa.

Varsinkin asuntorakentaminen, varsinkin kappalemäärissä mitattuna, on laskussa varsin korkealta tasolta. Sama koskee hänen mukaansa. liikerakentamista.

Pakarisen mukaan osin tilanne on kuitenkin myös helpottunut, sillä keväällä oli tarjolla enemmän myymättömiä valmiita asuntoja kuin nyt.

Rakennusyritykset arvioivat heinäkuussa tekemässä suhdannekyselyssä  suhdannetilanteensa  pysyneen  varsin  hyvänä  ja  tämänhetkistä  tilannetta  kuvataan  edelleen  keskimääräistä  vahvemmaksi.  Kysyntä on hieman kohentunut ja uusien tilausten määrä nousi jonkin verran huhti–kesäkuussa.

Rakennusyritysten saldoluku suhdanteiden suhteen oli +16, mikä on normaalia parempi, mutta näkymien suhteen -21, sillä tuotannon ennakoidaan vähentyvän lähikuukausina.

Rakennustuoteteollisuudessa vastaavat luvut olivat +34 ja -23. Rakennustuoteteollisuudessa näkymät heikkenivät selvästi keväästä. Tilauskanta on pysynyt normaalia vahvempana. Tuotanto laski kesällä maltillisesti, mutta odotukset syksylle ovat varovaisen positiiviset. Henkilöstön määrä on kasvanut hieman ja positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan lähikuukausina.

Euroconstruct arvioi kesäkuussa Suomen seuraavan Ruotsia rakentamisen laskussa.

Maailmantaloudesta epävarmuustekijöitä Suomeen

”Yritykset näkevät suhdannetilanteen yleisesti vielä myönteisenä, mutta tahti on hiljentymään päin. Maailmantaloudessa riskit heikommasta kehityksestä ovat kasvussa ja tämä heijastuu väistämättä myös Suomeen. Pahimmassa tapauksessa kasvu voi tyssätä nopeastikin”, Pakarinen toteaa koko elinkeinoelämästä.

Maailmantaloudessa suurimmat riskit liittyvät nyt kauppasodan pelkoon ja isot odotukset kohdistuvat nyt siihen laskeeko Yhdysvaltojen keskuspankki Fed korkoa. Jos se ei näin tee, olisi se Pakarisen mukaan pettymys markkinoille.

(Lisäys: Fed ilmoitti keskiviikkona, että se leikkaa ohjauskorkoa prosenttiyksikön neljäsosalla.  Lasku oli ensimmäinen yli vuosikymmeneen.)

”Huolestuttavat signaalit Euroopasta ja ennen kaikkea Saksasta ja sen autoteollisuudesta laskevat odotuksia Suomessakin. Kauppapolitiikan jännitteet lisäävät epävarmuutta entisestään. Erityisesti tämä näkyy vientiherkässä teollisuudessa. Siellä tilauskanta on painunut jo alle normaalina pidetyn tason”, Pakarinen jatkaa.

Suomen kannalta tilanne on erityisen ikävä, sillä toisin kuin esimerkiksi Ruotsi tai Saksa, Suomi pääsi mukaan edellisen talouskriisin jälkeiseen talouskasvuun muita myöhemmin.

Suomessa suhdanneodotukset laskivat heinäkuussa kaikilla päätoimialoilla. Suhdanneodotukset ovat olleet laskusuunnassa jo reilun vuoden ajan. Heinäkuussa teollisuuden saldoluku oli -12, rakentamisen -21 ja palveluiden -7. Tuotanto- ja myyntiodotukset syksyyn sen sijaan olivat verraten hyvällä tasolla muilla päätoimialoilla paitsi rakentamisessa.

Pääekonomisti Penna Urrilan mukaan suhdannetilanne ei ole nykyisillä luvuilla kuitenkaan vielä niin synkkä, että sen vuoksi tarvitsisi painaa paniikkinappulaa ja ryhtyä vaatimaan elvytystä esimerkiksi julkisen rakentamisen kautta. Sami Pakarisen mukaan hallitusohjelmassa on luvattu esimerkiksi edistää nopeiden ratayhteyksien rakentamista, mutta päätökset investoinneista puuttuvat.

Historiallisen matala korkotaso tukisi investointipäätöksiä.

Suomen talouden tilanne on Pakarisenkin mukaan vielä hyvä, mutta hänen mielestään syksyn aikana kannattaa olla varuillaan ja tarkkailla tilannetta, sillä epävarmuus on nyt suurta.

Rekrytointiongelmat ovat jatkuneet

Kyselyn mukaan palveluissa 29 prosentilla ja rakentamisessa 43 prosentilla yrityksistä oli vaikeuksia saada työvoima, rakentamisen osalta tilanne kuitenkin jo hieman helpotti.

Teollisuudessa tuotannon kasvua vaivaa eniten riittämätön kysyntä. Urrilan mukaan tilanne ei ole kuitenkaan vielä niin vakava, että se vaikuttaisi teollisuuden investointisuunnitelmiin. Esimerkiksi metsäteollisuuden suurissa investoinneissa katsotaan suhdannevaiheen yli jopa viiden vuoden päähän.

Suurimpana uhkana teollisuuden investoinneille Urrila pitää tuottavuuden kehittymistä ja työvoiman saatavuutta. Muuttoliike maan sisällä on jo niin suurta, että työvoiman saatavuus kasvukeskusten ulkopuolella voi olla hyvin epävarmaa. Tämä vaikuttaa varsinkin työvoimavaltaisen konepajateollisuuden investointisuunnitelmiin.

”Yritysten kasvu hirttää monelta osin kiinni työvoiman saatavuuteen. Yritysten lisäksi työvoimaa tarvitaan Suomen julkisen talouden näkökulmasta. Hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta vaatii tällä hetkellä noin 72 000 työllistä lisää nykytilanteeseen verrattuna. Työllisyystavoite yhdistettynä heikentyvään suhdanteeseen on vaikea yhtälö. Siksi kaikki mahdolliset keinot kannatta ottaa käyttöön ja nopeasti. On viisasta varautua hyvän sään aikana”, Pakarinen sanoo.

Päivitetty 12.37 EK:n infon pohjalta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “EK: Teollisuuden näkymät heikentyivät, rakentamisessa eniten”

Vastaa