Skanskan Olympiastadion-selvitysten väliaikatietoja: Yksi yritys ulos työmaalta, kaksi ostokieltoon ja poliisille tutkintapyyntö

Skanskan jatkotoimenpiteet Olympiastadionin työmaalla ovat johtaneet siihen, että yhden alihankkijayrityksen työskentelyoikeus työmaalla on lakkautettu epäselvyyksien johdosta.

Kuvituskuva Olympiastadionin työmaalta elokuussa 2018. Kuva: Liisa Takala

Skanska on myös asettanut kaksi yritystä ostokieltoon lisäselvitysten ajaksi. Lisäksi Skanska on tehnyt poliisille tutkintapyynnön uhkailuepäilyistä.

Skanska edellyttää kaikilta alihankkijoiltaan lainsäädännön, työehtosopimusten ja Skanskan alihankkijoille tarkoitetun eettisen ohjeiston noudattamista.

Olympiastadionin työmaan aikana hankkeessa pääurakoitsijana toimiva Skanska on yhteistyössä Rakennusliiton kanssa selvittänyt noin kymmentä alihankkijayritystä koskevia palkkaepäselvyyksiä. Molempien tahojen käsityksen mukaan työmaalla ei ole sen jälkeen ollut avoimia palkkaepäselvyyksiä.

Ylen MOT-ohjelma käsitteli maaliskuun lopussa Olympiastadionin hanketta. Ohjelmassa tuotiin esiin, että ainakin joidenkin henkilöiden kohdalla epäselvyyksiä voi edelleen olla. Ohjelmassa esitetyt tiedot antavat myös aihetta epäillä, että alihankkijoiden työntekijöihin on kohdistunut uhkailua ja epäasiallista kohtelua.

”Olemme erittäin pettyneitä ja pahoillamme, että alihankkijoidemme työntekijät ovat kohdanneet epäasiallista kohtelua Skanskan työmaalla. Toiminta ei missään nimessä ole hyväksyttävää, joten olemme lähteneet puuttumaan tilanteeseen niillä keinoilla, joita pääurakoitsijalla tilanteessa on. Alihankintayritysten asettaminen ostokieltoon tarkoittaa, että näiltä yrityksiltä ei saa toistaiseksi tehdä jatkotilauksia. Kun selvitystoimet valmistuvat, teemme päätöksiä siitä, voiko yhteistyö näiden yritysten kanssa jatkua missään muodossa”, Skanska oy:n työsuhdepäällikkö Anu Aspiala sanoo yhtiön tiedotteessa.

Lisää tiedotusta ja kielivaihtoehtoja

Skanskalla on ammattimaiset hankintamenettelyt, joiden osana kaikilla työmailla on kattavat perehdytyskäytännöt. Työmaaperehdytyksessä rohkaistaan jo nykyisin työntekijöitä kertomaan havaitsemistaan epäkohdista työnjohdolle.

”Tarkennamme vielä perehdytysainestoamme sen osalta, mitkä ovat keskeiset palkanmaksusäännöt Suomessa ja keneen voi epäselvissä tilanteissa olla yhteydessä”, kertoo Aspiala.

Olympiastadionin työmaan työntekijöille on jaettu suomen- ja englanninkielinen kirje, jossa kerrotaan työnantajan lakisääteisistä velvoitteista ja pyydetään ja kannustetaan olemaan Skanskan työsuhdepäällikköön yhteydessä, mikäli heille ei ole maksettu lakisääteisiä palkkoja tai mikäli heitä on kohdeltu epäasiallisesti. Sama kirje on nähtävillä työmaan sosiaalitiloissa.

”Tulemme käännättämään kirjeen myös muille keskeisille alihankkijoiden työntekijöiden käyttämille kielille”, Aspiala kertoo.

”Pyrimme tavoittamaan ohjelmassa haastatellut alihankkijoiden työntekijät henkilökohtaisesti heidän tilanteensa läpikäymiseksi. Alihankkijoidemme työntekijöiden palkkatietojen läpikäynti henkilötasolla edellyttää kunkin henkilön suostumusta, koska kyse on henkilötiedoista. Asiassa on edettävä henkilötietoja suojaavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla”, Aspiala jatkaa.

Eettinen ohjeistus korostuu

Skanskan alihankkijoille tarkoitetussa eettisessä ohjeistossa todetaan muun muassa, että Skanskan työmailla ei suvaita syrjintää tai häirintää missään muodossa. Eettinen ohjeisto on liitteenä Skanskan kaikissa alihankintasopimuksissa.

”Ohjeistamme alihankkijoitamme eettisyydestä muun muassa niille lähetettävällä uutiskirjeellä, ja periaatteistamme myös käydään työmaillamme säännöllisesti keskustelua”, Aspiala sanoo.

Olympiastadionin työmaalle on perehdytetty noin 5 500 työntekijää vuosina 2017–2020. Hankkeessa on toiminut Skanskaan nähden suorassa sopimussuhteessa noin 280–300 alihankkijaa ja tavarantoimittajaa.

Lisäksi hankkeella on tilaajaan eli Helsingin kaupunkiin sopimussuhteessa olevia sivu-urakoitsijoita, joilla on omia aliurakoitsijoitaan. Skanskalla on erilaiset velvoitteet suhteessa omiin aliurakoitsijoihinsa ja sivu-urakoitsijoihin.

Työt Olympiastadionin työmaalla etenevät aikataulun mukaisesti.

Skanska on tehnyt selvitystyötä aiemminkin, esimerkiksi viime syksynä esille nousseiden epäselvyyksien vuoksi.

Heti maaliskuussa nähdyn ohjelman jälkeen Skanska ilmoitti uusista jatkotoimista.

Hankkeen tilaajan, Helsingin kaupungin edustaja ja Olympiastadionin uudis- ja korjaushankkeen projektinjohtaja Aulis Toivonen kertoi reilu viikko sitten Rakennuslehden haastattelussa, että rakennuttajan on erittäin vaikea puuttua työmaalla piilossa esiintyviin ongelmiin.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Skanskan Olympiastadion-selvitysten väliaikatietoja: Yksi yritys ulos työmaalta, kaksi ostokieltoon ja poliisille tutkintapyyntö”

  1. Skanska yrittää pestä kuraantunutta kilpeään, mutta ongelmat eivät poistu. On kauniisti sanottu että ilmoittakaa kokemistanne epäselvyyksistä, mutta kun on ilmoitettu, niin mitään ei ole tapahtunut. Skanskan työnjohdon vastaukset kun pyörivät samaa rataa ”no joo, ai jaa, ompas kummaa, kirjaan ylös, kysy joltain muulta, en ota kantaa jne”. Tuntuu että työmaalla ei ole kellään vastuuta.

Vastaa