Koronavuonna Helsingissä rakennettiin ennätysmäärä asuntoja – Luvut lähentelevät jo 1960-luvun parhaita vuosia

Asumiseen valmistui yhteensä 549 209 kerrosneliömetriä eli noin 60 prosenttia enemmän kuin edeltävänä viisivuotiskautena keskimäärin.

Helsinkiin valmistui viime vuonna paljon uusia asuntoja. Pasila kasvaa nopeasti.

Asuntojen rakentaminen on jatkunut Helsingissä ennätysmäisen vilkkaana huolimatta maailmanlaajuisesta koronapandemiasta. Helsingissä valmistui viime vuoden aikana 7 280 asuntoa, mikä lähentelee 1960-luvun alun lähiörakentamisen ennätysvuosia.

Eniten asuntoja valmistui Jätkäsaareen (903 asuntoa), Kalasatamaan (877 asuntoa) ja Pasilaan (527 asuntoa). Puolet koko asuntotuotannosta valmistui kuitenkin täydennysrakentamiskohteina eri puolille kaupunkia.

Suurin osa valmistuneista asunnoista rakentui uustuotantona ja laajennuksina. Käyttötarkoituksen muutoksena asuntoja syntyi 381. Asumiseen valmistui yhteensä 549 209 kerrosneliömetriä eli noin 60 prosenttia enemmän kuin edeltävänä viisivuotiskautena keskimäärin.

Perheasuntojen osuus ja asuntojen keskipinta-ala pienenivät

Uustuotantona ja laajennuksin valmistuneista asunnoista 91 prosenttia valmistui kerrostaloihin ja asuntojen keskikoko pieneni 58 neliömetriin.

Eniten rakennettiin yhä kaksioita (32 prosenttia), yksiöiden osuus kasvoi 26 prosenttiin koko asuntotuotannosta. Pieniä asuntoja valmistui paljon etenkin vapaarahoitteisessa omistus- ja vuokra-asuntotuotannossa.

Vastaavasti isompien perheasuntojen osuus kokonaisasuntotuotannosta pieneni hieman edellisvuodesta. Kolme huonetta käsittävien asuntojen osuus oli 24 prosenttia ja neljä huonetta tai enemmän käsittävien asuntojen osuus 18 prosenttia asuntotuotannosta.

Tuotannosta 45 prosenttia säänneltyä

Kaikista viime vuoden aikana valmistuneista asunnoista 55 prosenttia oli sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntokohteita. Välimuodon säännellyn asuntotuotannon osuus oli 21 prosenttia. Se koostui pääasiassa Hitas- ja hintakontrolloiduista asunnoista (1 073) sekä asumisoikeusasunnoista (429).

Valtion tukemien pitkän korkotuen ARA-vuokra-asuntojen sekä ARA-asumisoikeusasuntojen osuus oli 24 prosenttia kaikista uustuotantona ja laajennuksin valmistuneista asunnoista.

Asuntojen lukumäärä (1 630) vastaa edellisvuosien lukemia, mutta pienempää osuutta kokonaistuotannosta.

Viime vuoden aikana aloitettiin 7 187 asunnon rakentaminen.

Rakenteilla olevien asuntojen määrä nousi nykyiselle 10 000 asunnon tasolleen jo vuoden 2018 aikana ja vuoden 2020 lopussa rakenteilla oli edelleen lähes saman verran asuntoja.

Myös toimitilarakentaminen oli vauhdikasta viime vuonna

Helsinkiin valmistui vuoden 2020 aikana myös paljon muuta rakentamista. Kerrosalaa toimitiloihin syntyi 336 208 kerrosneliömetriä, mikä on 30 prosenttia enemmän kuin viimeisen viiden vuoden keskiarvo ja 65 prosenttia enemmän kuin koko 2010-luvulla keskimäärin.

Liike- ja toimistorakennukset sekä julkiset palvelurakennukset kattoivat 90 prosenttia kaikesta toimitilarakentamisesta. Toimitilarakentaminen jakautui alueellisesti erityisesti Pasilaan, Kalasatamaan ja Jätkäsaareen sekä Herttoniemen yritysalueelle.

Rakenteilla olevia toimitiloja oli vuoden 2020 lopussa lähes 410 000 kerrosneliömetriä, mikä ylittää 2010-luvun keskiarvonseitsemällä prosentilla. Rakenteilla olevat toimitilat painottuvat Pasilaan ja sitä ympäröiville alueille.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Koronavuonna Helsingissä rakennettiin ennätysmäärä asuntoja – Luvut lähentelevät jo 1960-luvun parhaita vuosia”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat