Putkialan insinöörikoulutus kiinnosti hakijoita

Lvi-alan insinöörikoulutukseen hakeneiden määrä kasvoi kevään yhteishaussa. Niihin insinööritutkinnon koulutusohjelmiin, jotka pätevöittävät lvi-alan työtehtäviin, oli yli 400 hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Hakijoita oli kaikkiaan 1600. Aloituspaikkoja oli 420, kun viime vuonna niitä oli tarjolla 350.