Kokeile kuukausi maksutta

Elinkaariominaisuudet ohjaamaan rakennusten suunnittelua

Tietoa kirjoittajasta Janita Rintala, Sonja Laasonen
Kestävän rakentamisen asiantuntijoita, A-Insinöörit
Kaikki kirjoittajan kirjoitukset

Tuleva rakentamislaki tuo vuodesta 2025 lähtien rakennushankkeen suunnitteluun uusia, elinkaareen liittyviä vaatimuksia uusine selvitysvelvollisuuksineen.

Jatkossa hankkeen elinkaaristrategiaksi ja samalla suunnittelun lähtökohdaksi valitaan vähintään yksi niin sanottu elinkaariominaisuus, joka edistää kiertotaloutta ja rakennuksen pitkää elinkaarta.

Elinkaariominaisuudet, 1) säilyvyys, 2) joustavuus ja 3) uudelleenkäytettävyys, täydentävät muun muassa turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä nykyvaatimuksia. Jokaiseen niistä kytkeytyy myös tavoite purettavuudesta. Elinkaariominaisuudet pakottavat tarkastelemaan rakennuksen elinkaarta sen päättymiseen asti, ja ne varmistavat, ettei kestävän kehityksen tavoitteita voi suunnitteluvaiheessa sivuuttaa.

Jatkossa elinkaariominaisuuden tai -ominaisuuksien toteutumisesta vaaditaan selvitys rakennusluvan yhteydessä. Parhaillaan ympäristöministeriössä pohditaan sidosryhmien kanssa, millainen ja kuinka velvoittava tämän selvityksen pitäisi olla.

Rakennuksen säilyvyydellä, ”pitkäaikaiskestävyydellä”, tarkoitetaan rakenteiden teknistä kestävyyttä ja kunnossapidettävyyttä. Kyse ei ole varsinaisesti mistään uudesta asiasta: onhan meillä jo kantavien rakenteiden varmuuteen ohjaava normisto ja upeita vanhoja hirsi-, tiili- ja kivirakennuksia.

Jotta pitkäaikaiskestävyyttä voitaisiin arvioida, tarvitaan raportointiin suuntaviivoja. Niin säilyvyys kuin muutkin elinkaariominaisuudet tulee lisäksi dokumentoida osaksi rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta.

Tilojen joustavuus eli muunneltavuus moniin käyttötarkoituksiin on jo nykyisin uudishankkeissa yleinen suunnittelun lähtökohta.

Joustavuuden muotoja ja tasoja on määritelty tarkemmin rakentamislain valmistelutyössä, ja nyt joustavuus nousee osaksi tilaajan lainmukaista selvitysvelvollisuutta.

Uudelleenkäytettävyydellä tarkoitetaan, että rakennus, joka ei enää palvele käyttötarkoituksessaan, olisi hyödynnettävissä uudelleen joko osina, kuten pilareina tai palkkeina, ovina tai ikkunoina, tai kokonaan uuteen sijaintiin siirrettävänä.

Tässä purettavuus nousee merkittävään rooliin: Jotta rakennusosien ja -materiaalien uudelleenkäyttö on ylipäätään mahdollista, purettavuus täytyy ottaa huomioon jo suunnittelussa.

Purettavuus-termillä tarkoitetaan uudessa laissa ehjänä purkamista niin, että edellytykset purkumateriaalien uudelleenkäytölle olisivat hyvät. Nykyiselle purkamistavalle, joka on hajottavaa purkamista, pitäisikin kehittää kokonaan uusi termi.

Järjestelmällisellä elinkaariominaisuuksien huomioon ottamisella luodaan edellytykset ympäristön kannalta kestävämpään rakentamiseen. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, miten pitkään rakennus on käytössä ja miten se täyttää käyttäjien tarpeet, ja valita näin sopiva elinkaaristrategia. Tässä tehtävässä ei tarvitse jäädä odottamaan rakentamislain voimaanastumista.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Elinkaariominaisuudet ohjaamaan rakennusten suunnittelua”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat

Janita Rintala, Sonja Laasonenhttps://www.rakennuslehti.fi/kirjoittajat/janita-rintala-sonja-laasonen/