Uusia turvallisuussuosituksia kattoromahdusten varalle

Onnettomuustutkintakeskus on julkistanut kevättalvella 2010 sattuneita kattojen romahduksia ja rakennevaurioita käsittelevän tutkintaselostuksen. Selostuksen mukaan osassa tapauksia syynä olivat suunnitteluvirheet, mutta myös toteutuksista löytyi vikaa. Tutkinnan perusteella tutkintalautakunta antaa nyt kolme uutta turvallisuussuositusta ja toistaa kaksi jo aiemmin annettua suositusta.

Onnettomuustutkintakeskus on julkistanut kevättalvella 2010 sattuneita kattojen romahduksia ja rakennevaurioita käsittelevän tutkintaselostuksen. Selostuksen mukaan osassa tapauksia syynä olivat suunnitteluvirheet, mutta myös toteutuksista löytyi vikaa. Tutkinnan perusteella tutkintalautakunta antaa nyt kolme uutta turvallisuussuositusta ja toistaa kaksi jo aiemmin annettua suositusta.

Sortuneiden teräshallien tutkinnassa kävi ilmi, että kun rakennuksissa olevat puutteet oli saatu selville, niistä tiedottamiselle ei ollut olemassa hyvää kanavaa. Ei myöskään ollut mahdollista saada koottua tietoa siitä, onko muissa halleissa havaittu samoja puutteita ja onko niitä korjattu. Tutkintalautakunta suosittaa menettelyn kehittämistä tähän tarpeeseen.

Uusien suurten rakennusten osalta tutkintalautakunta suosittaa, että rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus vaadittaisiin kaikkiin sellaisiin rakennuksiin, jotka on tarkoitettu suurille henkilömäärille.

Lisäksi suunnittelussa huomioon otettavia kinostuskuormia esitetään pohdittavaksi uudelleen. Erityisesti tulisi selvittää, olisiko syytä ottaa aikaisempaa paremmin huomioon suuri kinostumismahdollisuus ympäröivään maastoon nähden korkealla olevilla ja toisaalta mäen alla olevilla katoilla.

Jo aiemmin esitetty suositus on vanhojen rakennusten systemaattinen ja säännöllinen tarkastusmenettely, jota voidaan kutsua esimerkiksi katsastukseksi. Toinen toistettava suositus on rakennusonnettomuuksien ja -vaaratilanteiden tietokannan kehittäminen. Puutteena on, että esimerkiksi kevättalven 2010 todennäköisesti yli sadasta sortumasta tai vaaratilanteesta ei ole kerätty tietoja, joita voitaisiin käyttää turvallisuuden kehittämistyössä.

Koko tutkintaselostus löytyy tästä.

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Uusia turvallisuussuosituksia kattoromahdusten varalle”

  1. Kattorakenteiden jatkuvaa valvontaa varten löytyy erityisesti siihen suunniteltu järjestelmä, joka kulkee nimellä AKKE. Kainuusta Tieto-Oskari Oy nimisestä firmasta.

Jätä kommentti