Uutiset Seppo Mölsä Ei kommentteja

Avain Yhtiöiden voimakas kasvu jatkui vuonna 2016

​Konsernin liikevaihto 87,4 (64,8) miljoonaa euroa oli yhtiön historian korkein, samoin kuin tulos.

Perttu Liukun johtaman konsernin liikevaihtoa kasvattivat kolme sijoittajille myytyä palvelukotia, käyttöasteiden nousu asumisoikeusasunnoissa ja uusien asuntokohteiden valmistuminen.

Kasvaneen liikevaihdon myötä sekä liikevoitto 24,5 (17,8) miljoonaa euroa että tulos rahoituserien jälkeen 14,2 (8,3) miljoonaa euroa paranivat edellisvuodesta saavuttaen kaikkien aikojen ennätyksen. Alkaneen tilikauden aikana liikevaihdon arvioidaan olevan 95-100 miljoonaa euroa ja liikevoiton sekä tuloksen rahoituserien jälkeen paranevan edellisvuodesta.

Vuoden 2016 aikana valmistui 516 uutta asuntoa. Konsernin investoinnit olivat yhteensä 86,5 miljoonaa euroa, josta 72,3 miljoonaan euroa kohdistui asuntojen uudistuotantoon ja 13,1 miljoonaa euroa asuntojen peruskorjauksiin. Tuloslaskelmaan kirjattuja huoneistokorjauksia tehtiin 6,4 miljoonalla eurolla. Vuoden 2017 aikana valmistuu noin 650 asuntoa ja aloitetaan noin 1000 uuden asunnon rakentaminen.

Voimakas kasvu näkyi myös konsernin henkilöstön määrässä. Vuoden 2016 lopussa konsernin palveluksessa oli 143 (114) henkilöä. Vuoden 2017 aikana henkilöstömäärän arvioidaan edelleen kasvavan, joskin kasvuvauhdin arvioidaan hieman hidastuvan.

Avain Yhtiöihin kuuluu kuusi yhtiötä, jotka harjoittavat asuntojen ja asumisen palvelujen tuottamista, rakennuttamista, isännöintiä sekä korjausrakentamista.  Sen omistuksessa on lähes 7000 asuntoa valtakunnallisesti.

 

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia