Kokeile kuukausi maksutta

Apulaisoikeuskansleri huomautti Araa Liukku-kaupoista

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Risto Hiekkataipale on antanut Aralle huomautuksen Avain Asumisoikeus Oy:n osakekauppoihin liittyvästä tapahtumaketjusta. Kysymys on vuosina 2007–2008 tehdyistä kaupoista ja niihin liittyvistä hyväksynnöistä, joiden lopullisena seurauksena Avain Asumisoikeuden päätösvalta siirtyi yksityishenkilöille Perttu Liukulle ja Kari Mäenpäälle. Oikeuskanslerin virasto otti Avain Asumisoikeuden kauppoihin kantaa asumisoikeusasunnossa asuvan Harri Kempin kantelun perusteella.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Risto Hiekkataipale on antanut Aralle huomautuksen Avain Asumisoikeus Oy:n osakekauppoihin liittyvästä tapahtumaketjusta. Kysymys on vuosina 2007–2008 tehdyistä kaupoista ja niihin liittyvistä hyväksynnöistä, joiden lopullisena seurauksena Avain Asumisoikeuden päätösvalta siirtyi yksityishenkilöille Perttu Liukulle ja Kari Mäenpäälle. Oikeuskanslerin virasto otti Avain Asumisoikeuden kauppoihin kantaa asumisoikeusasunnossa asuvan Harri Kempin kantelun perusteella.

Kuuntele juttu

YH-Asunnot (nykyinen Avara Oy) myi vuoden 2007 joulukuussa 51 prosenttia Avain Asumisoikeuden (silloin YH-Asumisoikeus Oy) osakkeista Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle. Säätiöltä kuitenkin puuttui yleishyödyllinen asema ja kauppa oli mitätön. Tästä huolimatta säätiö myi osakkeet edelleen hankkimalleen holding-yhtiölle, jolle Ara antoi jälkikäteen yleishyödyllisen aseman ja hyväksyi kaupan. Myöhemmin säätiö myi holding-yhtiön koko osakekannan Liukun ja Mäenpään omistamalle yhtiölle Avainrakennuttaja Oy:lle. Ara neuvoi kaupan osapuolia prosessissa.

Hiekkataipaleen mukaan ensimmäinen kauppa eli osakkeiden myynti Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle oli mitätön. Ara ei nimennyt säätiötä luovutuksensaajaksi, mutta ei tehnyt asiassa myöskään hylkäävää päätöstä. Silti osakkeet myytiin eteenpäin. Aran ”varsin aktiivinen ja ratkaisuhakuinen neuvonta” mitättömän kaupan jälkeen ei ole Hiekkataipaleen mukaan ollut hallintolain 8 § 1 momentin tarkoituksen mukaista erityisesti, kun otetaan huomioon Aran lainmukainen asema ja tehtävä ohjaavana ja valvovana viranomaisena.

”Tässä yksittäistapauksessa Ara on nähdäkseni menetellyt siten, että ulkopuolisessa tarkastelussa on voinut objektiivisesti arvioituna syntyä sellainen kuva, että viranomainen on ajanut kysymyksessä olevien yhteisöjen ja säätiön asiaa pikemmin kuin toiminut puolueettomana ja neutraalina neuvovana viranomaistahona. Tämän vuoksi menettely on ollut myös hallintolain 6 §:ssä säädetyn objektiiviperiaatteen vastaista. Kokonaisuutena arvioiden menettely on ollut myös suhteellisuusperiaatteen vastaista”, Hiekkataipale toteaa.

Jos virkamies, julkisyhteisön työntekijä tai muu henkilö julkista tehtävää hoitaessaan on menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, oikeuskansleri voi antaa asianomaiselle huomautuksen vastaisen varalle. Tämä tulee kysymykseen, jos hän ei harkitse olevan aihetta syytteen nostamiseen. Huomautus voidaan antaa myös viranomaiselle tai muulle yhteisölle.

”Annan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle vastaisen varalle huomautuksen (…) lainvastaisesta menettelystä, joka on koostunut päätöksenteon laiminlyönnistä, laiminlyönnistä valvovana viranomaisena huomauttaa osakekaupan osapuolia luovutuksen mitättömyydestä ja mitättömyyden vaikutuksista, laiminlyönnistä noudattaa tarkoitussidonnaisuuden periaatetta, objektiviteettiperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta sekä harkintavallan ylittämisestä hallintolain 8 §:n 1 momentin soveltamisessa”, Hiekkataipaleen päätöksessä todetaan.

Osinkosotkuun ei puututtu

Asuntorakentamisen Kehityssäätiö sai Avain Asumisoikeuden osakkeista vuonna 2008 osinkotuloa 86 750 euroa, vaikka mitättömän kaupan takia ei osakkeita omistanutkaan. Oikeuskanslerinvirasto ei ottanut asiaan kantaa.

Myös Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on käsitellyt Asuntorakentamisen Kehityssäätiön osinkoasiaa, mutta tämä säätiöitä valvova viranomainen ei sekään puuttunut osingon nostamiseen toisen omistamista osakkeista. Se tosin totesi syksyllä 2012 antamassaan kannanotossa, että säätiöllä ei ole ollut oikeutta nostaa Avain Asumisoikeuden jakamaa osinkoa. Se ei ollut kuitenkaan havainnut, että menettelystä olisi aiheutunut säätiölle vahinkoa.

Asumisoikeusasuntoja koskevaa lakia muutettiin viime vuonna siten, että asumisoikeustaloja koskevat luovutusrajoitukset ulottuvat myös holding-yhtiöillä tehtäviin kauppoihin. Lakimuutos estää Liukku-kauppojen kaltaiset järjestelyt.

Tätä artikkelia on kommentoitu 50 kertaa

50 vastausta artikkeliin “Apulaisoikeuskansleri huomautti Araa Liukku-kaupoista”

 1. Että oikein apulaisoikeuskanslerin sijainen on antanut huomautuksen…

  Rakennuslehti taitaa olla ainoa media joka on huomioinut koko naurettavaa huomautusta. Siitä pinnat Rakennuslehdelle ja kiitos myös oikeuskanlerille valittaneelle yksiytyishenkilölle.

  Kun kauppojen alkuunpanija oli demaripomo ja kaupat allekirjoitti Arhinmäen nykyinen erityisavustaja niin ei liene kovin suuri yllätys että valitustiet eivät johda mihinkään.

  Kaupat on nyt todettu laittomiksi ja mitättömiksi usean selvityksen voimalla, mutta sinne vaan maton alle hiljaisuuden vallitessa. Mitä nyt muutama rakki räksyttää.

  Maan tapa ja hyvä veli mafia määrää kuka saa hunajaa ja kuka ei…

  1. Kun kauppojen alkuunpanija

   Olisipa mielenkiinteoista tietää, kuka oli demaripomo, joka alkuunpani ao. kaupat. Valtioneuvoston sivun mukaan Arhinmäen erityisavustajat ovat Minna Kelhä, Jussi Saramo ja Anne Moilanen. Noista kolmesta olisi hyvä nimetä allekirjoittaja, ettei tule leimattua kahta muuta.

   1. Ei kukaan näistä erityisavustajista vaan Jarmo Linden joka siis on nykyään Arhinmäen valtiosihteeri. Linden allekirjoitti päätöksen jolla Liukun Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy hyväksyttiin jälkikäteen yleishyödylliseksi yhteisöksi. Näin ne mitättömät ja laittomat kaupat yritettiin aikanaan veivata laillisen näköisiksi.

    Lindén ylijohtajan sijaisena allekirjoitti myös päätöksen, jossa ARA nimeää Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksensaajaksi, koska luovutuksensaaja on tuo Lindenin itsensä päätöksellä yleishyödylliseksi nimetty yhteisö.

    Demaripomo on Antti Viinikka. Osakkeiden myyjinä toimi Asuntorakentamisen Kehityssäätiön eläkeläisistä koostuva hallitus. Siihen kuuluu muun muassa Helsingin eläkkeellä oleva apulaiskaupunginjohtaja Antti Viinikka (SDP).

    Viinikka on toiminut em. omistusjärjestelyjen aikaan Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen ja Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja nythän tuo Viinikka toimii Liukun AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

    Mainittakoon vielä että kauppojen yhteydessä myyvän osapuolen eläkeläishallitus palkittiin ruhtinaallisilla bonusosingoilla, joten tässä saattoi olla tahi olla olematta näille eläkeläisille melkoinen insentiivi hyväksyä nuo nyttemmin mitättömiksi ja laittomiksi todetut kaupat.

    Kun vielä muistetaan että Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä on sama osoite kuin Perttu Liukulla ja säätiön asiamiehellä ja entisellä Avara-konsernin lakimiehellä ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallituksen jäsenellä Suvi Seilalla, joka siis toimii sekä myyjän että ostajan lakimiehenä kaupoissa, alkaa tuo Neuvostoliiton hajoamisen mieleen tuovan julkisen omaisuuden yksityistämisen kuvio olla hyvin nähtävillä.

    Noh, onneksi kaupat tietysti nyt puretaan kun oikeuskanslerin toimistokin on julistanut kaupat laittomiksi ja mitättömiksi.

 2. Ymmärsinkö oikein että tilanteessa ei olisi ollut mitään moitittavaa jos YH-Asunnot olisi myynyt suoraan yleishyödylliselle yhtiölle 51 % avain asumisoikeuden osakkeista.

  Lopputilanne on tuon kuvauksen mukainen.
  ARA huomautti että osakkeet omistavalla yhtiöllä ei ole yleishyödyllisyysstatusta ja huomautuksen jälkeen yhtiö myi osakkeet eteenpäin yleishyödylliselle yhtiölle.

  Missä on ongelma eihän ne osakkeet ole missään vaiheessa olleet valtion tai ARA:n omistuksessa, kai omistaja saa myydä kenelle haluaa.

 3. Et tainnut Anonymous ymmärttää…

  Nyt kun oikeuskanslerin virasto on todennut kaupat laittomiksi ja mitättömiksi eivät Liukku ja Mäenpää ole asojen laillisia omistajia. Asuntokanta tietysti palautuu Avaralle eikä myynti Liukulle ja Mäenpäälle enää onnistu uuden ASO-lain myötä.

 4. Huonosti on rakennuslehti uutisen kirjoittanut jos noin olisi.

  Tuossahan oli huomautettu viranomaista ei purettu kauppaa.
  Eikös mahdolliseen kaupan purkamiseen liittyisi riski vahingonkorvauskanteesta.

 5. VALTAKUNNANSYYTTÄJÄLLE

  Toivottavasti valtakunnansyyttäjä kiinnostuu AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä vuosina 2007-2010 ihan yleisen edun nimissä.

  Tällöin tulisi selvittää mm. se, miten yleishyödyllisiä yhteisöjä valvovan viranomaisen eli ARAn edustajana sopimassa Liukun kanssa AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä voi olla vain hieman aikaisemmin Liukun johtamasta Avara-konsernista ARAn palvelukseen palannut henkilö.

  Tulisi myös selvittää, miten ARAn päälakimies voi olla toinen selvityksen laatija ja allekirjoittaja ARAn virallisessa selvityksessä ympäristöministeriölle ja oikeuskanslerille koskien ko. AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjä, koska hän itse oli toinen ARAn edustaja AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjä koskevissa neuvotteluissa Liukun kanssa keväällä 2008. Asiakirjojen mukaan näissä neuvotteluissa sovittiin, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n väliin perustetaan yleishyödyllinen holding-yhtiö, jonka kautta säätiö voi omistaa mitättömillä ja laittomilla osakekaupoilla saamansa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden enemmistön. Ko. holding-yhtiö mahdollisti syksyn 2010 ns. Liukku-kaupan, jossa säätiö möi Perttu Liukun firmalle ko. väliyhtiön, jonka kautta Liukun firmasta tuli yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistaja ja Liukusta yhtiön määräysvallan käyttäjä yhdessä yhtiötoverinsa kanssa.

  Lisäksi valtakunnansyyttäjän tulsi tutkia yleisen edun nimissä ja ARAn uskottavuuden palauttamiseksi valvovana viranomaisena ylijohtaja Rossilahden julkisuuteen antamat virheelliset tiedot ARAn osuudesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2008.

  Kiitokset Harri Kempille kansalaisrohkeudesta hyvä veli -klikkien Suomessa!

 6. Verkkosivuillaan ARA tiedottaa apulaisoikeuskanslerilta saamastaan huomautuksesta seuraavasti:

  ”Huomautus vastaisen varalle
  24.10.2013 klo 10.21

  Apulaisoikeuskansleri on antanut ARAlle huomautuksen vastaisen varalle yhdestä luovutuksensaajan nimeämistä koskevan asian hallinnollisesta käsittelystä. Tapaus liittyy Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovuttamiseen Suomen Rakentamisen kehitys Oy:lle vuonna 2008.

  Tapauksessa ARA ei ollut hylännyt vireille tullutta hakemusta riittävän selkeästi. Tapaus on käyty ARAssa tarkoin läpi ja ARA on kehittänyt vastaaviin tapauksiin liittyvää prosessiaan.

  ARAn tehtäviin kuuluu myös luovutuksen saajan nimeämiseen liittyvä hallinnollinen neuvonta. Luovutuksiin osallisina olevat tahot ovat yhtiömuodoiltaan ja rakenteiltaan toisistaan hyvin poikkeavia ja luovutustilanteet ovat hyvin monimutkaisia myös lain tulkinnan osalta. ARA kohtelee kaikkia tahoja yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Kaikessa toiminnassa noudatetaan tarkoin lakia ja laissa virastolle annetun toimivallan rajoja.”

  ARAn tiedotteessa saamastaan huomautuksesta on selittelyn makua, kun siinä kirjoitetaan, että ”Tapauksessa ARA ei ollut hylännyt vireille tullutta hakemusta riittävän selkeästi”. Kaikki tapaukseen liittyvät asiakirjat kertovat kuitenkin kiistatta, että ARA aktiivisesti auttoi mitättömän ja laittoman osakekaupan osapuolia selviytymään kuiville sopimalla 6.5.2008 Perttu Liukun kanssa tiedotteessa mainitun holding-yhtiön perustamisesta. Esimerkiksi Asuntorakentamisen Kehityssäätiön PRH:lle antamien AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjä koskevien selvitysten perusteella ARAlla on ollut keskeinen rooli AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa vuosina 2007-2008. ARAn osuudesta kertoo myös Avara Suomi Oy:n 9.6.2008 päivätty hakemus Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n nimeämiseksi yleishyödylliseksi yhteisöksi (ARA 11.6.2008, Dnro 14436/641/08), jossa hakemuksen allekirjoittaja Suvi Seila kirjoittaa mm. seuraavaa:

  ”Avara Suomi Oy:n toimitusjohtaja Perttu Liukku kävi asian ratkaisemiseksi keskustelua Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön kanssa 6.5.2008. Läsnä palaverissa oli Liukun lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta päälakimies Jaana-Maarit Huuhka sekä rakentamisen ohjauksesta Martti Polvinen. Palaverin tuloksena sovittiin, että Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta.”

  Jo Avaran 23.4.2008 päivätyssä vastineessa Helsingin Sanomien artikkeleihin ”Helsingin seudun kunnat miettivät jo vaihtoehtoja Avaralle” ja ”Avara myi osakkeitaan säätiölle” sekä kolumniin ”Elämäsi osoitteella käydään nyt kauppaa” kirjoitetaan yhteistyöstä ARAn kanssa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden myynnissä Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle mm. seuraavaa:

  ”Asumisoikeuden osakkeiden myynnistä Avara on informoinut koko ajan ARAa, ja toimittu ARAn kanssa yhteistyössä. ARAn lakimiehen kanssa on sovittu, että yhtiö tulee hakemaan yleishyödyllisyysstatusta.”

  Tämä 23.4.2008 julkaistu ja Avara-konsernin silloisen toimitusjohtajan Perttu Liukun allekirjoittama Avaran tiedote osoittaa, että ylijohtaja Rossilahden syksyllä 2010 julkisuudessa esittämä väite, että luovutus tuli ARAn tietoon vasta toukokuussa 2008, ei pidä paikkaansa. Vastineessaan Rakennuslehden 17.11.2010 otsikolla ”Avain Asumisoikeuden kaupoissa epäselvyyksiä” julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, ARAn ylijohtaja Rossilahti kirjoitti 25.11.2010 mm. seuraavaa:

  ”YH-Asunnot Oy (nyk. Avara Amplus Oy) luovutti joulukuussa 2007 Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle YH-Asumisoikeus Oy:n (nyk. Avain Asumisoikeus Oy) osakekannasta 51 prosenttia. Luovutus tuli Aran tietoon, kun YH-Asunnot Oy jätti Aralle luovutuksen hyväksyntää koskevan luovutuksensaajan nimeämishakemuksen toukokuussa 2008. Ara ilmoitti osapuolille, että luovutus ei ole lainmukainen, koska asumisoikeustalon omistavan yhtiön osakkeet saadaan luovuttaa vain kunnalle tai Aran hyväksymälle luovutuksensaajalle.”

  Vastineessaan ylijohtaja Rossilahti siis väittää, että luovutus tuli ARAn tietoon vasta toukokuussa 2008. Asiakirjojen mukaan joulukuun 2007 luovutusta koskeva hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi on kuitenkin kirjattu Arassa jo 24.1.2008 diaarinumerolla 14118/643/08. Hakijaksi on merkitty YH-Asunnot Oy, luovutuksensaajaksi Asuntorakentamisen Kehityssäätiö, luovutettavaksi kohteeksi YH-Asumisoikeus Oy, luovutettavien osakkeiden numeroiksi 1-694, asianhoitajaksi c/o Suvi Seila, YH-Suomi Oy ja päivämääräksi 14.1.2008.

  Maallikkona ei voi muuta todeta kuin että saatuaan vain huomautuksen ARA pääsi vähällä valvontaviranomaiselle sopimattomasta menettelystä AVAIN Asumisoikeus Oy:n mitättömissä ja laittomissa osakekaupoissa. Maallikkona ihmettelee myös sitä, että apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa ei kiinnitetä mitään huomiota ylijohtaja Rossilahden antamiin vääriin tietoihin ARAn osuudesta osakekaupoissa eikä ARAn virkamiesten jääviyteen ko. kauppoihin liittyen. Jääviysongelmista ensimmäinen liittyy väliyhtiöstä sopimiseen Liukun kanssa, sillä toisena ARA:n edustajana 6.5.2008 käydyssä palaverissa Liukun kanssa oli Martti Polvinen, joka oli vasta palannut ARAan toimittuaan välillä toimialajohtajana Avara-konsernissa eli Liukun alaisena. Toinen jääviysongelma liittyy ARAn selvitykseen Ympäristöministeriölle (Ara 17.10.2011, Dnro 17642/082/11), jossa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja Hannu Rossilahti ja päälakimies Jaana-Maarit Huuhka kiistävät Suvi Seilan väitteen, että ARAn edustajat ja Perttu Liukku sopivat 6.5.2008 väliyhtiön perustamisesta Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle. Antamassaan selvityksessään Rossilahti ja Huuhka kirjoittavat mm. seuraavaa:

  ”Viimemainitussa [Suvi Seilan] kirjeessä väitetään sovitun väliyhtiön perustamisesta, mutta tämä ei ole ollut oikeudellisesti mahdollista ottaen huomioon, ettei kummallakaan mainitulla ARAn virkamiehellä ollut valtuutta tehdä päätöksiä ARAn nimissä eikä ARA muutoinkaan olisi voinut sopia asiasta, joka on ollut yksinomaan Asuntorakentamisen Kehityssäätiön ja AVARA-konsernin päätettävissä. Nämä päätyivät holding-yhtiön hankkimiseen ja sen yleishyödylliseksi yhteisöksi hakemiseen.”

  Rossilahden ja Huuhkan selvitys on ristiriidassa Suvi Seilan Avara-Suomi Oy:n hakemuksessa esitettämän näkemyksen kanssa. Seila kirjoittaa, että 6.5.2008 pidetyssä palaverissa nimenomaan sovittiin väliyhtiön perustamisesta Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet. Rossilahden ja Huuhkan mukaan tällaista ei sovittu. Kuka valehtelee/ketkä valehtelevat tässä asiassa? Avara Suomi Oy:n lakimies Suvi Seila vai ARA:n ylijohtaja Hannu Rossilahti ja päälakimies Jaana-Maarit Huuhka? Tätä apulaisoikeuskansleri ei ole selvittänyt.

  Jääviysongelma muodostuu kiistatta siitä, että ARA:n ympäristöministeriölle antaman selvityksen toinen allekirjoittaja on ARA:n päälakimies Jaana-Maarit Huuhka, jonka Avara Suomi Oy:n lakimies Suvi Seila väittää osallistuneen toisena ARA:n edustajana väliyhtiön perustamisesta sopimiseen Avara Suomi Oy:n toimitusjohtajan Perttu Liukun kanssa 6.5.2008 käydyssä palaverissa. Miten ARA:n virallisen selvityksen allekirjoittajana (ja todennäköisesti myös sen toisena laatijana) voi olla henkilö, jonka toimintaa selvitys myös koskee? Eikö ARA kunnioita ollenkaan esteellisyyslainsäädäntöä? Tämä on aiheellinen kysymys, sillä oilihan toisena ARA:n edustajana 6.5.2008 käydyssä palaverissa Liukun kanssa Martti Polvinen, joka oli vain jokunen aika aikaisemmin toiminut vielä toimialajohtajana Avara-konsernissa eli Liukun työtoverina ja alaisena?

  Hallintolain 6.6.2003/434 pykälissä 27, 28 ja 29 säädetään virkamiehen esteellisyydestä, mutta esteellisyysperusteissa (28. §) ei ole yksiselitteisesti mainittu sellaista kohtaa, jonka perusteella Polvinen voitaisiin todeta esteelliseksi edellä esitetyssä tilanteessa. Tällainen kohta voisi olla ko. pykälän kohta 7: ”Virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.”

  Hallintolain säätäjät eivät ole aikoinaan osanneet kuvitella kaikkia mahdollisia tilanteita säätäessään virkamiesten esteellisyydestä. Maallikkona ajattelee, että jos Martti Polvinen oli ennen ARAan palaamistaan toiminut toimialajohtajana Avara-konsernissa, niin sillä voisi olla vaikutusta hänen toimintaansa entistä työnantajaansa koskevassa asiassa. Polvisen tapauksessa voisi olla kysymys ainakin moraalisesta esteellisyydestä, jos juridisesta esteellisyydestä ei voida puhua. Hallintolain 29. §:ssä todetaan esteellisyyden ratkaisemisesta mm. seuraavaa: ”Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Jäsen tai esittelijä saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä henkilöä.”

  Päälakimies Huuhkan osalta esteellisyys ainakin maallikon mielestä toteutuu kiistatta, koska hänen yhdessä Rossilahden kanssa laatima selvitys ympäristöministeriölle ARAn osuudesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä koskee myös hänen omaa toimintaansa ARAn virkamiehenä noissa omistusjärjestelyissä, kun hän Suvi Seilan mukaan oli sopimassa Perttu Liukun kanssa väliyhtiön perustamisesta Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle. Ja mainitaanhan ARAn lakmies jo Avaran 23.4.2008 julkaisemassa tiedotteessa.

  Kuten tämän viestiketjun viestissä 6 26.10.2013 kirjoitetaan, valtakunnansyyttäjän tulisi tutkia, antaisivatko AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyt vuosina 2007-2010 aihetta muuhunkin kuin huomautukseen ARAlle.

  1. Verkkosivuillaan ARA tiedottaa apulaisoikeuskanslerilta saamastaan huomautuksesta seuraavasti:

   ”Huomautus vastaisen varalle
   24.10.2013 klo 10.21
   Apulaisoikeuskansleri on antanut ARAlle huomautuksen vastaisen varalle yhdestä luovutuksensaajan nimeämistä koskevan asian hallinnollisesta käsittelystä. Tapaus liittyy Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovuttamiseen Suomen Rakentamisen kehitys Oy:lle vuonna 2008. Tapauksessa ARA ei ollut hylännyt vireille tullutta hakemusta riittävän selkeästi. Tapaus on käyty ARAssa tarkoin läpi ja ARA on kehittänyt vastaaviin tapauksiin liittyvää prosessiaan.”

   Tuntuu oudolta että Suomessa ei ole viranomaista, joka puuttuisi tapaukseen ja vaatisi lakienvastaisiksi todetut kaupat purettavaksi. On käsittämätöntä että mitättömien ”valekauppojen” avulla säätiö siirsi osakkeiden omistuksen holding yhtiölle, jolle myönnettiin jälkikäteen yleishyödyllisyys status. Säätiö nosti oikeudetta 10 vuoden aikana ”kerätyt”osingot osakkeista, jotka eivät sille kuuluneet. Aran valvontaan kuului vain varmistaa että osikojen määrä oli oikein. Asiakirjojen perusteella voi selkeästi todeta että kyseessä on ollut viranomaisten ja yleishyödyllisen yhteisön yksityistämistä järjestellyt joukko, jonka päämääränä on ollut yleishyödyllisen yhteisön hallintaoikeuden siirtäminen haluamalleen taholle.
   ”Huomautus vastaisen varalle” ei ole riittävä sanktio viranomaisille jotka edesauttoivat laittomien kauppojen toteutumisen.
   .

   1. Tuo ARA kritiikki alkaa kuulostaa siltä kuin verottaja joutuisi syytteeseen siitä että verovelvolliset eivät ole tilittäneet ALV, varainsiirtoveroja tai tehneet laittomia vähennyksiä kuittikaupan perusteella.

   2. Eihän tuossa mitään laitonta ole yleishyödyllisyyslain suhteen. Omalle omaisuudelle jokainen yksityinen, yritys ja säätiö saa tehdä mitä haluaa.

    Ei se että osinkoina saadut varat on kerätty korkotuetusta ja säännellystä asuntovuokrauksesta estä omistajia hukkaamasta omaisuutta.

    Hukkasihan entinen valtionyhtiö Sonerakin kaiken omaisuutensa UMTS kauppoihin.
    Ei kauppoja saa sillä purettua että varat on kerätty kansalaisten puheluista valtion tuella rakennetun verkon avulla.

 7. Harri Kempille ja muille: Ei ole olemassa mitään lainvastaisia kauppoja, jotka pitäisi purkaa! Osakkeiden myynti Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle oli mitätön jo suoraan lain nojalle, joten sitä ei tarvitse eikä voi edes purkaa. Osakkeet on sittemmin myyty laillisella kaupalla Suomen Asuntorakennuttamisen Kehitys Oylle. Ehkä olisi korkea aika lopettaa virheellinen kirjoittelu asiasta.

  1. Kaikesta huolimatta ”mitättömät kaupat” ovat toteutuneet. Asuntorakentamisen kehityssäätiö on toiminut Avain Asumisoikeus Oy:n omistajana ja myynyt eteenpäin hallintaansa saamat osakkeet. Asiakirjaa josta ilmenisi että kauppa säätiölle olisi mitätöity ei ole esitetty. Säätiö on myös vastaanottanut osingot kymmenen vuoden ajalta jotka eivät sille kuulu. Säätiö on toiminut Avain Asumisoikeus Oy:n hallituksen enemmistöosakkaana vuonna 2008. Tämä ei olisi mahdollista jos kaupat olisi mitätöity.

  2. Nimimerkki ”Keskusteluja seuraava” inttää, että ”ei ole olemassa mitään lainvastaisia kauppoja”. Kuten nimimerkki ”Maallikko” kirjoittaa viestissä 17, niin ainakin toista eli 15.5.2008 tehtyä kauppaa voidaan pitää laittomana. Ensimmäistä 18.12.2007 tehtyä kauppaa pidettiin myös laittomana kunnes asuntoministeri Vapaavuoren kutsuma selvityshenkilö Riitta Rainio keksi kutsua kauppaa mitättömäksi 31.3.2011 ilmestyneessä ”selvityksessään”, joka koski myös AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjä vuosina 2007–2010. Rainio viittaa Asumisoikeuslain 47 §:n 1 momenttiin aivan oikein. Vaikka ensimmäinen kauppa olisikin mitätön, niin tämäkin ”kauppa” herättää kysymyksiä.

   – Rakennuslehdelle keväällä 2011 antamassaan haastattelussa selvityshenkilö Riitta Rainio kertoo harkinneensa myös vaihtoehtoa, jonka mukaan koko kauppaketju pitäisi purkaa ensimmäisen kaupan laittomuuden mukaan. Tämä olisi purkanut myös syksyn 2010 Liukku-kaupan, jossa Liukku ja toinen entinen Avaran johtaja saivat yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön AVAIN Asumisoikeus Oy:n enemmistöomistuksen ja määräysvallan.

   – Rakennuslehdelle elokuussa 2011 antamassaan haastattelussa patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) jaostopäällikkö Jukka Koitto totesi, että ”On tuomioistuimen asia todeta, onko kauppa mitätön vai ei, mikäli joku katsoo kokeneensa kaupan takia vääryyttä”. Vaikka ensimmäinen 18.12.2007 tehty kauppa oli ”mitätön”, niin siitä huolimatta Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle maksettiin osingot vuodelta 2007. Myös sitä aikaisemmilta vuosilta kerrytetyt osingot maksettiin ko. säätiölle vuonna 2008. Jos kauppa oli mitätön, niin miksi osinkoja ei maksettu osakkeiden oikealle omistajalle YH-Asunnot Oy:lle tai niitä ei palautettu sille sen jälkeen, kun kauppa oli todettu mitättömäksi? Ko. osinkotulot olisi voitu käyttää YH-Asunnot Oy:n asukkaiden hyväksi. He ovat kokeneet vääryyttä ko. kaupan takia. Valtakunnansyyttäjän tulisi tutkia tämä osinkoasia, koska ainakin meidän maallikoiden mielestä YH-Asunnot Oy:n asukkaat ovat kokeneet vääryyttä, koska heiltä vuokrissa kerättyjä varoja on jaettu osinkoina taholle, jolla ei ollut oikeutta niihin. Tuntuu täysin käsittämättömältä, että apulaisoikeuskansleri ei ottanut mitään kantaa osinkosotkuun.

   – Ensimmäisen 18.12.2007 tehdyn kaupan kauppakirjan mukaan kaupan kohteena olevien osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt ostajalle eli Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle 31.12.2007. Varainsiirtoverosta on vastannut ostaja. Jos kauppa oli mitätön, niin palautettiinko säätiölle 155 101,39 euron kauppasumma? Löytyykö ko. summa säätiön tilinpäätöksestä? Entä YH-Asunnot Oy:n tilinpäätöksestä?

   – Jos ensimmäinen 18.12.2007 tehty kauppa oli mitätön, niin miten Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on voinut käyttää osakkeenomistajille kuuluvaa päätösvaltaa 16.1.2008 pidetyssä YH-Asumisoikeus Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa? Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten valinnasta ja yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta toiminimen (YH-Asumisoikeus Oy:stä tuli AVAIN Asumisoikeus Oy) osalta. Jos 16.1.2008 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa säätiö saattoi vielä pitää itseään YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden omistajana, niin sellaisena se ei olisi enää saanut pitää itseään 7.4.2008 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa, koska tieto joulukuun 2007 kaupan mitättömyydestä sillä on täytynyt jo tuolloin olla. Jos joulukuun kauppa oli mitätön ja säätiö ei voinut omistaa YH-Asumisoikeus Oy:n (AVAIN Asumisoikeus Oy:n) osakkeita, niin miksi se esiintyi vielä varsinaisessakin yhtiökokouksessa enemmistöomistajana ja valitsi enemmistöosakkaana kaksi jäsentä AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallitukseen? On vain yksi selitys tälle laittomuudelle. Kaupan osapuolet luottivat siihen, että ARAn kanssa päästään aina sopimukseen. Ja tällainen sopimus saatiinkin aikaan 6.5.2008 pidetyssä palaverissa, jossa Liukku ja ARAn edustajat sopivat, että ”Asuntorakentamisen Kehityssäätiön alle perustetaan väliyhtiö, jonka kautta Asuntorakentamisen Kehityssäätiö voi omistaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeet ja että tälle väliyhtiölle haetaan yleishyödyllisyysstatusta”.

   – Ko. väliyhtiö perustettiin 15.5.2008 ja vielä samana päivänä Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi 51 prosenttia YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeista (osakkeet 1–694) ko. väliyhtiölle, joka oli puhdas holdingyhtiö kauppahinnan ollessa 158 235,51 euroa. Selvityshenkilö Rainion mukaan Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä ei ollut oikeutta myydä YH-Asumisoikeus
   Oy:n osakkeita edelleen, koska osakkeiden luovutus Kehityssäätiölle oli mitätön
   (asumisoikeuslain 47 §:n 1 momentti). Maallikkona on pakko kysyä, että eikö tuolloin tapahtunut jonkin sortin laittomuus, kun myytiin jotakin, mitä ei ollut oikeus myydä? Ja eikö ARAn menettely ollut kummallista, sillä se hyväksyi kaupan, vaikka ko. väliyhtiöllä ei ollut vielä edes yleishyödyllisyysstatusta? Vasta 1.10.2008 ARA ehti nimeämääni Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n aravalain 15 §:n 3 kohdassa ja korkotukilain 5 §:n 3 kohdassa tarkoitetuksi yleishyödylliseksi yhteisöksi. Eikö ARAn hidas byrokratia pysynyt Liukun vauhdissa vai mistä oli kysymys? Eikö väliyhtiöllä olisi pitänyt olla ensin yleishyödyllisyysstatus, jotta sille olisi voitu myydä yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön osakkeita? Miksi ARA hyväksyi asioiden tapahtuvan väärässä järjestyksessä?

   Nimimerkki ”Keskusteluja seuraava” opastaa Kemppiä ja muita lopettamaan virheellisen kirjoittelun asiasta. Tältä oppimestarilta on pakko kysyä, millä laillisella kaupalla osakkeet myytiin Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle?

 8. Vielä Kempille ja kumppaneille: Säätiön myynti eteenpäin on myös mitätön, koska se ei omistanut osakkeita, koska edeltävä kauppa oli suoraan lain nojalla mitätön eli nullitteeti eli ko. kauppaa ei ollut olemassa. Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy on saanut osakkeet suoraan YH Asunnot Oy.ltä laillisesti. Merkitystä ei ole sillä, vaikka kaupasta ei olisi olemassa erillistä kauppakirjaa, sillä näin osapuolet ovat kaupasta sopineet. Osakkeiden kaupasta voidaan sopia myös suullisesti, eikä välttämättä tarvita kirjallista kauppakirjaa. Näin se vaan menee!. Osinkojen nosto ja omistusoikeuden (osakkaana toimiminen ovat sitten jo eri asioita, joista säätiön ja yhtiöiden olisi tullut sopia ja varmaan ovat asian sopineetkin ja sevittäneet välinsä

  1. KESKUSTELUA SEURAAVAlle tiedoksi

   Ei Asuntorakentamisen kehityssäätiötä myyty tuolloin eteenpäin. Asuntorakentamisen Kehityssäätiö myi ”mitättömällä kaupalla” haltuunsa saadut Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeet 1-694 (51 % ) Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:lle. 15.5.2008. Tästä on olemassa kauppakirja.
   Osakkeiden kauppahinta on asiakirjan mukaan ollut 158 235,51 €
   Tämän kauppakirjan mukaan Asuntorakentamisen Kehityssäätiö on omistanut Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeet 1-694 15.5.2008 saakka.
   Suullisista sopimuksista minulla ei ole tietoa.

  2. Kempille paljon kiitoksia rohkeudesta. Tässä maassa käytetään lain heikot kohdat täysin tietoisia siitä mitä tavoitellaan. Onko todellakin oikein että rahaa kerätään asukkailta ”lain vastaisesti” ? siitä on kysymys, asukas uskoo olevansa yleishyödyllisen vuokran antajan asiakas ja että vuokrat pysyvät kohtuullisia, mutta kun näin ei ole !! Espoossa korotus oli vuonna 2012 6,4% ja ensivuodeksi ehdotetaan 7,4 %. Olkaa inhimillisiä ja jos haluatte tehdä voittoja, menkää muille aloilla. Jättäkää tavalisten ihmisten, veromaksajien, töissä käyvien elämää kulkea edes joten kuten tässä maassa. Täällä menolla ei mene kauan kunnes on vain rikkaita ja köyhiä

  3. Nimimerkki ”Keskustelua seuraava” kirjoittaa Kempille ja kumppaneille, että ”Säätiön myynti eteenpäin on myös mitätön, koska se ei omistanut osakkeita, koska edeltävä kauppa oli suoraan lain nojalla mitätön eli nullitteeti eli ko. kauppaa ei ollut olemassa”.

   Nimimerkille ”Keskustelua seuraavalle”

   Jos vaikka ensimmäinen 18.12.2007 tehty kauppa olisikin ollut mitätön, niin seuraavaa 15.5.2008 tehtyä kauppaa ei voi pitää enää mitättömänä. Sitä voidaan pitää jo laittomana kauppana, koska tuolloin kaupan osapuolet jo tiesivät ensimmäisen kaupan mitättömyydestä. Jotakin lakia heidän on täytynyt tuolloin rikkoa. Meidän monen asukkaan milelestä he halusivat kokeilla kepillä jäätä ja junailla kaupan haluamallaan tavalla, koska eivät uskoneet, että kukaan siihen koskaan tarttuisi ja he olivat huomanneet, että ARAn kanssa saattoi aina ”sopia” asioista. Ja itse asiassa juuri tällaista ”sopimista” harrastettiin Liukun ja ARAn neuvotteluissa keväällä 2008. Ja olihan noissa neuvotteluissa mukana tuttu virkamieskin ARAn puolelta.

   Vielä yksi mielenkiintoinen kysymys. Miksi Liukku, vaikka olikin tuolloin Avara-konsernin toimitusjohtaja, oli sopimassa ARAn kanssa AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä vielä vuoden 2008 puolella, vaikka AVAIN Asumisoikeus Oy oli jo vuoden 2007 lopussa irrotettu Avara-konsernista? Se oli enää vain osakkuusyhtiö, ei enää tytäryhtiö. Eikö AVAIN Asumisoikeus Oy:n silloisen toimitusjohtajan olisi pitänyt olla mukana sopimassa noista järjestelyistä ARAn kanssa (esimerkiksi 6.5.2008 pidetyssä palaverissa, jossa Liukku ja ARA sopivat holding-yhtiön perustamisesta)?

  4. sillä näin osapuolet ovat kaupasta sopineet. Osakkeiden kaupasta voidaan sopia myös suullisesti,
   eikä välttämättä tarvita kirjallista kauppakirjaa. Näin se vaan menee!. Osinkojen nosto ja
   omistusoikeuden (osakkaana toimiminen ovat sitten jo eri asioita, joista säätiön ja yhtiöiden
   olisi tullut sopia ja varmaan ovat asian sopineetkin ja sevittäneet välinsä < Vielä Aran lakienvastaista toimintaa puolustavalle : viesti 14 / 30.10. 2013 Osakkeiden kaupasta voidaan sopia suullisesti, mutta ihmetystä herättää miksi näistä ”suullisista” kaupoista ei löydy kyseisten yhtiöiden toimintakertomuksissa mitään mainintaa ? Toimintakertomuksissa yhtiöiden tulee kertoa myös suullisista kaupoista. Näin se vaan menee !! Vaikka Araa puolustava ”keskustelua seuraava asiamies” pyrkii perustelemaan ja lopettamaan ARAN lainvastaisesta menettelystä, päätöksenteon laiminlyönneistä, laiminlyönnistä valvovana viranomaisena huomauttaa osakekaupan osapuolia luovutuksen mitättömyydestä ja mitättömyyden vaikutuksiata sekä harkintavallan ylittämisestä käytävät keskustelut, ei nämä virkamiesten ”suhmuroinnit” tule saamaan asukkaiden ja tavallisten kansalaisten hyväksyntää jossa yleishyödyllisen yhteisön määräysvalta siirrettiin virkamiesten opastuksella ja suojeluksessa yksityisten liikemiesten hallintaan.

   1. Tavallista kansalaista ihmetyttää miksi ARA yhä edelleen rahoittaa tällaisen tahon toimintaa. Myöntää sille investointiavustuksia ja korkotukilainoja. Aikaisemman ylijohtajan kaudella joutuivat suhmuroijat ”paitsioon” vähemmästäkin.

    1. Eläkkeellä olevat entiset asuntovaikuttajat perustivat kilvan omia yleishyödyllisiä yrityksiä ed. Vuosikymmenen lopulla, hyvä niin saatii asuntoja niitä tarvitseville.
     Laki on kaikille sama olihan mallina jo pari yksityisten perheiden omistuksessa ennen avainta olleita konserneja. Parista keskeisestä löytyy historiaa mm wikipediasta ja uutisia lehdistä 10 vuoden takaa.
     Kun omistus ei vastannut ARAn ohjeita kehoitettiin hankkimaan muitakin omistajia.
     Ja on jopa parilla pienemmällä rakennusliikkelläkin omistuksia asoissa muuten ko. Paikkakunnilla ei olisi tarjontaa tästä asumismuodosta.

    2. Totta puhut valvonta jatkui virkakauden päätyttyäkin.

     Keskustelussa on jäänyt hieman epäselväksi millaiset tahot olisivat soveltuvia yleishyödyllisten asuntojen omistajia, yksityiset ei käy, kunnat ei pärjää ja ulkomaalaiset riistää.
     Löytyisikö siitä seurakunnille sopiva tehtävä jatkossa kun yhteisöverojakin luultavasti leikataan kirkkojen tuloista.

     ”Osuuskunta Hämeen Vuokrakotien 11 jäsenen eli omistajan joukossa on asuntorahaston lokakuussa 2006 eläkkeelle jäänyt ylijohtaja Teuvo Ijäs. Hän haki jäsenyyttä keväällä 2007 ja saman vuoden toukokuussa hänet nimitettiin osuuskunnan hallintoneuvostoon. Hän kertoo, ettei tiennyt aikovansa liittyä osuuskuntaan vielä siinä vaiheessa, kun osuuskunta hyväksyttiin Arassa yleishyödylliseksi yhteisöksi.

     Ijäksen mukaan kysymys on luottamustoimesta, eikä palkkaa tai muita taloudellisia etuja ole luvassa. Syy osuuskuntaan osallistumiseen on halu pysyä kärryillä asuntopuolen tapahtumista. Häntä harmittaa kuntien asuntojen valuminen ulkomaisten sijoittajien käsiin, koska ne ovat hänen mielestään paikalliseen toimijaan verrattuna huonoja vuokraisäntiä ja maksavat asunnoista ylihintaa. Ijäs sanoo valvovansa, että osuuskunta noudattaa tarkasti sääntöjä.”

 9. Selvennys viestiin 14: Maininta ”säätiön myynti eteenpäin” tarkoittaa tietenkin säätiön myymiä osakkeita, ei itse säätiön myyntiä, jioka ei olisi edes mahdollista, koska säätiöllä ei ole omistajaa!

 10. Nimimerkille maallikko: Täytyy todeta, että maallikko ei ymmärrä koko asiaa, mm. sitä, mitä merkitsee mitätön kauppa. Maallikon olisi syytä asiantuntijan opastuksella perehtyä oikeuskanslerin ARAlle antamaan huomautukseen. Asiat ovat juuri niin, kuin OKA päätöksessään toteaa. Lisäksi kannattaa lukea esim. edellä oleva viestini 14/ 30.10, sekin asiantuntijan avustuksella.

  1. Eihän ”Maallikko” kiistä ensimmäisen kaupan mitättömyyttä vaan tuo esille kauppaketjun kieltämättä kummallisia piirteitä. Kaupan osapuolet ovat sählänneet enemmän tai vähemmän tietoisesti ja tarkoitushakuisesti, vaikka ARAn olisi pitänyt viheltää peli jo poikki helmikuussa 2008, kun ensimmäisen kaupan lainvastaisuus/mitättömyys selvisi kaikille, myös ARAlle itselleen. Peliä kuitenkin jatkettiin. Miksi, sen tietävät vain pelaajat itse. Pelin uhreila eli Avaran ja Avaimen asukkailla pitää demokratiassa olla oikeus saada tietää, mitä heidän selkänsä takana puuhailtiin, ja heillä pitää kaiken maksajina olla oikeus jopa kritisoida noissa tapahtumissa mukana olleita tahoja, jos siihen on aihetta.

   Nimimerkki ”Keskustelua seuraava” kuuluu niihin, jotka haluavat kommenteillaan tukahduttaa keskustelun aiheesta, jota ilmiselvästi ei ole käsitelty vielä tyhjentävästi edes apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa. Mollaamalla muita kirjoittajia hänen kaltaisensa pyrkivät lopettamaan keskustelun ja hautaamaan unohduksiin tapahtumat, jotka ovat häpeäksi yleishyödylliselle konsernille ja yhtiölle ja niitä valvovalle viranomaiselle. Ja nyt esillä olevat tapahtumat eivät ole ainoat kyseenalaiset tapahtumat ko. tahojen toiminnassa. On myös AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkailta käyttövastikkeissa kerättyjen korjausvarojen (n. 8,5 milj. euroa) siirtäminen salaisen tytäryhtiön kautta vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon vuosina 2006-2007 ja Avaran huonostirakennettujen vapaarahoitteisten kaupaksikäymättömien omakotitalojen siirtäminen AVAIN Asumisoikeus Oy:öön vuonna 2009 sekä salainen kauppa syksyllä 2010, jolla yleishyödyllinen asumisoikeusyhtiö joutui kahden nyt yksityisinä liikemiehinä toimivan Avaran entisen johtajan enemmistöomistukseen ja määräysvaltaan, joista toinen on ollut keskeinen henkilö kaikissa em. tapahtumissa.

   ”Keskustelua seuraava” on suositellut meille maallikoille kääntymistä asiantuntijan puoleen mitättömien kauppojen ymmärtämiseksi. ”Mitättömän kaupan” ymmärtäminen ei ole kuitenkaan ongelma meille maallikoillekaan. Ongelma on kaikki muu, mikä ko. mitättömään kauppaan on liittynyt ja jota on yritetty kuvata kirjoituksissa. Näitäkin toivoisi ”Keskustelua seuraavan” ja muidenkin hänen kaltaistensa miettivän ja tarvittaessa asiantuntijan kanssa, jos ne eivät muuten itselle avaudu.

 11. Nimimerkeille Kumppani ja Kansalainen: Kyse ei ole kenenkään toiminnan puolustamisesta ja asiallisen keskustelun lopettamisesta, vaan asioiden ja säännösten merkityksen ymmärtämisen perustelemisesta. Oikeuskansleri on maan ylin laillisuuden valvoja. Hän antoi ARAlle huomautuksen ja katsoi sen riittäväksi.
  Arava- ja korkotukilain yleishyödyllisyyssäännöksissä ei mitenkään rajoiteta yleishyödylliseksi nimetyn yhtiön omistusta. Tällaisen yhtiön perustajina ja omistajina voivat näin ollen olla myös yksittäiset luonnolliset henkilöt ja he voivat näin nimetyn yhtiön kautta välillisesti omistaa ARAn tukemia asntoja. Nimetyn yhtiön tulee tosin täyttää laissa mainitut yleshyödyllisyyden edellytykset ja toimia niiden mukaisesti. Jossain määrin epäselvä kysymys toistaiseksi on se, täyttääkö puhdas holding-yhtiö nämä edellytykset?

  1. Nimimerkki ”Keskustelua seuraava” esittää aiheellisen kysymyksen: ”Jossain määrin epäselvä kysymys toistaiseksi on se, täyttääkö puhdas holding-yhtiö nämä edellytykset?”

   Meitä maallikoita on kiinnostanut sama kysymys jo siitä asti, kun syksy 2010 salainen Liukku-kauppa tuli ilmi. ”Puhdas holding-yhtiö” – Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy – teki mahdolliseksi, että kaksi Avara-konsernin entistä johtajaa sai ko. kaupassa haltuunsa yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön AVAIN Asumisoikeus Oy:n enemmistöomistuksen ja määäräysvallan pilkkahintaan. Ko. puhdas holding-yhtiö on hyvä esimerkki siitä, mihin valvovan viranomaisen toiminta pahimmillaan voi johtaa. Asiakirjojen mukaan ARA oli kiistatta synnyttämässä tuota ”puhdasta holding-yhtiötä” keväällä 2008. Ko. yhtiön perustamiseen liittyy monia muitakin mielenkiintoisia piirteitä, joihin nimimerkin ”Keskustelua seuraava” tulisi perehtyä asiakirjojen ja tarvittaessa myös asiantuntijoiden avulla, jotta hänellä olisi riittävä tietoperusta ja oikeutus arvostella meidän muiden kirjoituksia. Nimimerkin kirjoittelu viittaa laki- ja auktoriteettiuskovaisuuteen. Hänelle riittää, mitä laki sanoo mitättömistä kaupoista ja mitä apulaisoikeuskansleri lausuu ratkaisuissaan. Hän ei mieti ko. mitättömän kaupan kummallisia piirteitä ja seurauksia eikä apulaisoikeuskanslerin ratkaisuun vaikuttaneita tekijöitä. Ainakin maalliikkoa ihmetyttää, että ARAn selvityksen ympäristöministeriölle ja sitä kautta oikeuskanslerille laativat henkilöt, joista toinen antoi syksyllä 2010 julkisuuteen puutteellisia ja jopa vääriä tietoja ARAn toiminnasta AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa vuosina 2007-2009 ja toinen oli jäävi laatimaan selvitystä osallistuttuaan itse keväällä 2008 ARAn edustajana holding-yhtiöstä sopimiseen Liukun kanssa. Maallikkona ehdotankin totuuskomission perustamista kansainvälisine asiantuntijoineen AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyjen ja muiden kummallisuuksien selvittämiseen. Asukkaiden ja asukkaiden edustajien resurssit eivät siihen yksi riitä hyvä veli -järjestelmien Suomessa.

 12. Korjaus viestiin 25:

  Viestin loppupuolella kirjoitetaan, kuinka ARAn edustajan toimesta annettiin julkisuuteen puutteellisia ja vääriä tietoja ARAn toiminnasta AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa vuosina 2007-2009. Tekstin ”vuosina 2007-2009” asemesta tulisi lukea ”vuosina 2007-2008”. Toisaalta ARA näytti vihreää valoa syksyn 2010 Liukku-kaupalle salaten sen kaupan osapuolten kanssa myös ympäristövaliokunnalta ja eduskunnalta, joiden käsiteltävänä juuri noihin aikoihin oli asumisoikeuslain muutos. Näin ollen on oikeutettua puhua myös ARAn roolista AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2010, koska vuosien 2007-2008 tapahtumat tekivät mahdolliseksi myös syksyn 2010 kaupan. Eduskunnasta saatujen tietojen mukaan vuoden 2010 lakimuutos olisi saattanut saada toisenlaisen käsittelyn, jos syksyn 2010 kauppa olisi tullut ajoissa lain valmistelijoiden ja säätäjien tietoon.

 13. Apulaisoikeuskanslerin ARAlle Liukku-kaupoista antama huomautus ei ole ainoa huomautus, jonka ARA on saanut nykyisen ylijohtajan aikana. Marraskuussa 2009 Rakennuslehti kirjoitti, että ympäristöministeriö antoi ARAlle huomautuksen siitä, että se myönsi Nuorisosäätiön Vantaan Rosendalinkujan kohteelle ylisuuren avustuksen vuonna 2008. Rakennuslehti kerto myösi, että Nuorisosäätiön Vantaan Rosendalinkujan kohde aloitettiin laittomasti ennen kohteen ottamista tuen piiriin maaliskuussa 2007. Ylijohtaja Hannu Rossilahden mukaan suullisen aloitusluvan antoi ”todennäköisesti” kohteen teknisiä asioita käsitellyt insinööri. Rakennuslehden mukaan ARAn Nuorisosäätiötä koskevat selitykset olivat ristiriitaisia. Lisäksi Rakennuslehden ja muiden tiedotusvälineiden mukaan ylijohtaja ei aluksi ”muistanut”, että Antti Kaikkonen oli ARAn johtokunnassa päättämässä ARAn avustusten antamisesta Nuorisosäätiölle. (Tosin ei Kaikkonen aluksi itsekään muistanut, mikä saa kysymään, millä perusteilla ARAn johtokunnan jäsenet valitaan.)

  Kovin ristiriitaisia ja ARAn virkamiesten osuutta salailevia ovat olleet myös ko. viraston eduatajien antamat tiedot ARAn roolista AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä vuosina 2007-2010. Niistäkin on kirjoitettu paljon vuosien varrella. Lisäksi selvityshenkilö Syrjänen löysi paljon huomautettavaa ARAn toiminnassa ja johtamisessa. Maallikkona on pakko kysyä, miksi ARAn johtokunta ei ole reagoinut mitenkään viraston saamiin huomautuksiin ja sitä koskeviin kirjoituksiin? Odotetaanko kolmatta huomautusta, ennen kuin ryhdytään pohtimaan esimerkiksi nykyisen ylijohtajan asemaa? Eikö tilalle löytyisi pätevää sitoutumatonta henkilöä? Vai tulisiko valtiovallan jo puuttua asiaan ja miettiä vaihtoehtoa maineensa ja uskottavuutensa menettäneelle ARAlle?

  1. ”Johtokunnan näkemyksen mukaan Aran laatimassa tarkastuskertomuksessa esitetyt toimenpiteet ja huomautukset vastaavat Aran valvonnassa yleisesti noudatettuja menettelytapoja, joilla yhteisöjä opastetaan ja kehotetaan korjaamaan toimintaansa liittyviä puutteita vastaamaan arava- ja korkotukilainsäädännön tarkoitusta ja periaatteita.

   Aran johtokunnan mukaan Nuorisosäätiön yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämisen peruuttamiselle ja aravalainan irtisanomiselle, korkotuen lakkauttamiselle tai avustusten takaisinperinnälle ei ole perusteita.”

   ARA:n johtohan tuossakin asiassa noudatti johtokunnan linjauksia viisasta on kuunnella tällaisissa linjakysymyksissä.

 14. Pieni on tämäkin tiimi 4 hlöä jos ei huomioida henkilöstön edustajaa.
  Mikähän on rooli kun aiempi ministeri kovasti ainakin julkisuudessa kertoi omia vahvoja mielipiteitään ja joukossa ei ole kuitenkaan ministeriöstä edustajia. Missä päätökset tehdään ?

  Johtokunta

  Puheenjohtaja
  Harri Hiltunen, toimitusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry

  Varapuheenjohtaja
  Anneli Nieminen, luottopäällikkö, Valtiokonttori

  Jäsenet
  Pasi Holm, toimitusjohtaja, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT
  Kirsti Sivén, arkkitehti, Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy
  Rauno Saari, ylijohtaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto (eläkkeellä)
  Anne Salin, ylitarkastaja, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (henkilöstön edustaja)

  1. Ei siis yhtään ”yleishyödyllisten yhteisöjen” asukkaiden/asukasjärjestöjen edustajaa!!!

   ARAn verkkosivujen mukaan

   – Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on ympäristöministeriön tulosohjaama virasto, jonka toimintaa ohjaa valtioneuvoston asettama johtokunta, ja

   – ARAn organisaatio uudistui vuoden 2011 alussa. Uusi organisaatio muodostuu kolmesta toimialasta, joita ovat: asuminen, rahoitus ja yhteiset palvelut.

   Ennen vuoden 2011 organisaatiouudistusta ARAssa toimi kehitys-, ohjaus- ja valvontayksikkö tai vastaava. Sen päällikkönä toimi kehittämispäällikkö, jonka eläkkeelle lähtöön ARAn organisaatiouudistus ja yksikön lakkauttaminen ajoittuivat. Ko. yksikön toiminnan painopiste oli kaikessa muussa kuin valvonnassa ja todennäköisesti myös kehittämisessä ja ohjauksessa aikaansaannokset jäivät aika vähäiseksi, koska yksikkö lakkautettiin organisaatiouudistuksen yhteydessä. Ei kai voi puhua kovin tehokkaasta ohjauksesta ja valvonnasta, jos jo yhdessä ohjattavassa ja valvottavassa yleishyödyllisessä yhteisössä eli AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä voi tapahtua muutaman vuoden aikana ja vielä peräkkäisinä vuosina seuraavat kyseenalaiset ja paljon ihmettelyä herättäneet tapahtumat:

   – AVAIN Asumisokeus Oy:n asukkailta käyttövastikkeissä kerättyjen korjausvarojen (noin 8,5 milj. euroa) siirtäminen salaisen tytäryhtiön kautta vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon vuosina 2006-2007,

   – AVAIN Asumisoikeus Oy:n mitättömät ja laittomat osakekaupat vuosina 2007-2008 osinkosotkuineen ym. kielteisine seurausilmiöineen,

   – Avaran huonosti rakennettujen vapaarahoitteisten kaupaksi käymättömien omakotitalojen ”fuusioiminen” vuonna 2009 AVAIN Asumisoikeus Oy:öön Avaimen asukkaiden riesaksi käyttövastikkeiden hämärän tasausjärjestelmän johdosta, ja

   – syksyn 2010 salainen Liukku-kauppa, jossa nyt yksityisinä liikemiehinä toimivat Avara-konsernin entiset johtajat saivat ”puhtaan holding-yhtiön” kautta haltuunsa yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön AVAIN Asumisoikeus Oy:n osake-enemmistön ja sitä kautta määräysvallan.

   Jo edellä mainittujen tapahtumien perusteella on oikeus kysyä, mitä varten ko. yksikkö oli perustettu ARAan ja valvoiko sen toimintaa kukaan. ARAn johtokunnassa pitäisi ehdottomasti olla asukkaiden edustus.

 15. Maallikon viestiin 10.11/32: Pakko on jälleen oikaista maallikon virheellisiä tietoja ja näkemyksiä. ARAn valvontayksikköä ei suinkaan lopetettu, vaan ARAn organisaation uudistuksen yhteydessä valvontatehtävät siirtyivät osaksi asumisen toimialaa.
  Viestissä mainitusta 8,5 milj. euron sijoituksesta ja sen palauttamisesta korkoineen yhtiölle, oikeuskansleri totesi, että se ei anna aihetta toimenpiteisiin eli asia hoidettiin yhtiön ja myös asukkaiden kannalta asianmukaisesti kuntoon, kuten OKAn päätöksestäkin ilmenee. Muut viestissä mainitut kaupat eivät kuuluneet valvontayksikön tehtäviin.

  1. Nimimerkin ”Keskustelua seuraava” kanssa ei tiedä, itkeäkö vai nauraa. Nyt hän väittää, että ”Maallikon” viestissä 10.11.2013 on taas esitetty virheellisiä tietoja ja näkemyksiä. Kyllä fakta on se, että ARAssa ei enää toimi erillistä ohjaus- ja valvontayksikköä, jonka päällikkönä toimi kehittämispäällikkö. Ja kyllä maallikkonakin on tiennyt sen, että organisaatiouudistuksen yhteydessä valvontatehtävät siirtyivät osaksi asumisen toimialaa. Aika tulee näyttämään, kykeneekö asumisen toimiala suorittamaan valvontatehtävät paremmin kuin sitä edeltänyt erillinen ohjaus- ja valvontayksikkö.

   Mitä tulee 8,5 miljoonan euron ”sijoitukseen” ja sen palauttamiseen, niin eihän ”Maallikon” viestissä 10.11.2013 siitä todettu muuta kuin että sellainenkin tapahtuma on päässyt tapahtumaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n historiassa ARAn ohjauksesta ja valvonnasta huolimatta. On hyvä, että rahat on palautettu. Tästä kuuluu kiitos ennen kaikkea eräälle AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaalle, jonka kantelun käsittelyn yhteydessä ARAssa vasta huomattiin ko. ”sijoitus”. Ko. ”sijoitus” on hyvä esimerkki ARAn valvonnan epäonnistumisesta. Laittomat sijoitukset tehtiin vuosina 2006-2007, mutta ARAssa niihin puututtiin vasta keväällä 2009, kun ”sijoitus” huomattiin em. kantelun käsittelyn yhteydessä.

   Vaikka ko. ”sijoitus” palautettiin AVAIN Asumisoikeus Oy:lle ja vaikka apulaisoikeuskansleri nyt totesikin, että tämä asia ei anna aihetta toimenpiteisiin, niin siitä huolimatta pitää olla oikeus arvioida ARAn toimintaa valvontaviranomaisena myös tuon sijoitustoiminnan osalta. Jos noin iso laiton sijoitus tulee ilmi vasta jonkun asukkaan AVAIN Asumisoikeus Oy:stä tekemän kantelun käsittelyn yhteydessä eli sattumalta ja noin suurella viiveellä ”sijoitusten” alkamisesta, niin kyllä ARAn valvontajärjestelmä on pahasti pettänyt, vaikka ”Keskustelua seuraava” väittäisi muuta. ARAn valvontahan on ollut ja on ilmeisesti vielä nykyisinkin käytännössä hyvin pitkälti ”yleishyödyllisten yhteisöjen” itsevalvontaa. ARAn verkkosivujen mukaan ”Valvontaa tehdään yhteisöiltä saatujen perustietojen perusteella sekä vuosittain annettavien ilmoitusten ja niihin liittyvien tilinpäätösaineistojen pohjalta. Lisäksi ARA tekee tarkastuksia yhteisöihin.” ARAn yleishyödyllisiksi nimeämiä yhteisöjä on sen 16.9.2013 julkaiseman luettelon mukaan 550. Kuinkahan tarkasti tulee käytyä läpi ”yhteisöjen” antamat vuosi-ilmoitukset ja niihin liittyvät tilinpäätösaineistot? Jääkö ”tarkastus” käytännössä tietokoneohjelman tehtäväksi? Ja mitä tulee ARAn yhteisöihin silloin tällöin (harvoin) tekemiin tarkastuksiin, niin nehän ARA tekee aina kuulematta asukkaita – ainakin AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä tehdyissä tarkastuksissa.

   1. ”Valvontaa tehdään yhteisöiltä saatujen perustietojen perusteella sekä vuosittain annettavien ilmoitusten ja niihin liittyvien tilinpäätösaineistojen pohjalta. Lisäksi ARA tekee tarkastuksia yhteisöihin.” ARAn yleishyödyllisiksi nimeämiä yhteisöjä on sen 16.9.2013 julkaiseman luettelon mukaan 550. Kuinkahan tarkasti tulee käytyä läpi ”yhteisöjen” antamat vuosi-ilmoitukset ja niihin liittyvät tilinpäätösaineistot”

    Onkohan nämä näin monimutkaiset tukiviidakot ihan viisaita, kohta tarvitaan Kreikkalaisia konsultteiksi byrokratian organisoimiseksi.

    Tilintarkastusten lisäksi tarvitaan valvova viranomainen ja ministerin organisoima vihikoiraosasto valvomaan oikeita vuokria ja perusparannusten määrää yhtiöissä.

    Kohta huomataankin että remontit eivät ole yhteismitallisia joten pitääkin järjestää katselmusviranomainen ettei projekteissa laskuteta ilmaa.

    1. ”AVARAN ja ARAN edustajien kesken 28.1.2008 pidetyssä neuvottelussa käsiteltiin muun muassa AVARAN (silloisen YH-konserni) kiinteistösijoituksen tulevaa konsernirakennetta. Tällöin ARAN taholta tuotiin esille se, että vapaarahoitteinen ASO-yhtiö tulisi siirtää pois yleishyödyllisen nimetyn ASO-yhtiön omistuksesta eli ns. yleishyödyllisen osion ulkopuolelle. Tällöin ei ollut tiedossa emoyhtiön edellämainitut sijoitukset tytäryhtiöön.”

     Kun Avain Asumisoikeus Oy:n ”mitättömiä” kauppoja Aran ohjauksessa junailtiin 2008 oli tytäryhtiössä Avain Aso-asunnot Oy:ssä piilossa sijoitettuja varoja 8,5 milj. euroa, jotka sitten kaikessa hiljaisuudessa palautettiin takaisin kohun jälkeen Avain Asumisoikeus Oy:lle vasta 2010.

     Vaikka varoja oli sijoitettu lakien vastaisesti yleishyödyllisen yhteisön ulkopuolelle ARA hyväksyi Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeiden (51 %) luovutuksen holding- yhtiölle lokakuussa 2008.
     Luovutuksensaajan nimeämisen ja luovutushinnan ovat allekirjoittaneet ylijohtajan sijainen ja päälakimies.

 16. Nimimerkille ”maallikko”:Tunnen kyllä erittäin hyvin ARAn senaikaisen toiminnan ja organisaation. Ennen organisaatiouudistusta ARAn toiminta oli jaettu 8 ryhmään. Valvontatehtävät kuuluivat kiinteistötalouden ryhmään. Ryhmien päälliköiden tehtävät olivat määräaikaisia. Hoitamani Kiinteistötalouden ryhmän päällikön tehtävä päättyi 31.12.2010. Organisaatiouudistuksessa 8 ryhmän tehtävät koottiin kolmeen toimialaan. Mitään toimintoja ei lopetettu, eikä muutoksella ollut mitään merkitystä valvonnan kannalta. Valvontatehtäviä jatkoivat samat henkilöt kuin ennen muutosta.
  Vaikka sijoituskuvio on jo moneen kertaan selvitetty eri yhteyksissä, niin maallikolle vielä kertauksena lyhyesti: Kuten nimimerkki ”Menikö oikein” toteaa, asiaan puututtiin ensimmäisen kerran 28.1.2008 pidetyssä palaverissa. Osallistuin tähän palaveriin ja otin tämän asian esille. Asiaan ei suinkaan puututtu vasta mainitun kantelun yhteydessä. ARAn valvonta tapahtui mm. vuosittain saatujen tilinpäätösten avulla. Vuoden 2008 tilinpäätös saatiin ARAan noin touko-kesäkuussa 2009. Tilinpäätöksestä ilmeni, että kyseinen sijoitus oli edelleen purkamatta, jonka jälkeen käynnistyi sijoituksen palautusprosessi. Tämä kaikki ilmenee mm. OKAn päätöksestä.

  1. Kun Avain Asumisoikeus Oy:n ”mitättömiä” kauppoja Aran ohjauksessa junailtiin 2008 oli tytäryhtiössä Avain Aso-Asunnot Oy:ssä piilossa ”lainattuja” varoja 8,5 miljoonaa euroa, jotka sitten kaikessa hiljaisuudessa palautettiin takaisin vasta kohun jälkeen Avain Asumisoikeus Oy:lle vuonna 2010.
   Vaikka varoja oli sijoitettu (oikeasti lainattu) lakien vastaisesti yleishyödyllisen yhteisön ulkopuolelle ARA hyväksyi Avain Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovutuksen holding-yhtiolle lokakuussa 2008 varmistamatta sitä oliko yhtiöön siirretty asukkailta kerättyjä korjausvarauksia ja liikaa perittyjä vastikkeita.

   Ja niitä varojahan siellä oli 8,5 miljoonaa !!

   Luovutuksensaajan nimeämisen ja luovutushinnan ovat allekirjoittaneet ja hyväksyneet ylijohtajan sijainen ja päälakimies.
   Että sillälailla !!
   Miten näin on saatettu tapahtua ??

  2. NIMIMERKILLE ”KESKUSTELUA SEURAAVA”

   ARAn ohjaus- ja valvontayksikkö:

   Ennen ARAn organisaatiouudistusta sen verkkosivuilla esitettiin yhteystietojen yhteydessä myös ohjaus- ja valvontayksikkö ja siihen kuuluvien virkamiesten ja -naisten yhteystiedot. Yksikön päällikkönä esitettiin kehittämispäällikkö. Miksi verkkosivuilla olisi esitetty ohjaus- ja valvontayksikkö, jos sellaista ei ollut? Kuten aikaisemmin kirjoitin, niin aika tulee näyttämään, onko organisaatiomuutoksella positiivinen vai negatiivinen vaikutus valvonnan kannalta. Hyvältä ei näytä, sillä samalla lailla tuntuvat asumisoikeusyhtiöiden johtajat pyörittävän ARAn virkamiehiä kuin ohjaus- ja valvontayksikönkin aikana. Tämä on tullut esille mm. vuonna 2010 säädetyn asumisoikeuslain muutoksen erilaisissa tulkinnoissa jälkilaskelmien antamisesta asukkaille.

   AVAIN Asumisoikeus Oy:n ”sijoituskuvio”:

   Nimimerkki ”Keskustelua seuraava” kirjoittaa viestissä 38 AVAIN Asumisoikeus Oy:n ”sijoituskuviosta” seuraavaa: ”Vaikka sijoituskuvio on jo moneen kertaan selvitetty eri yhteyksissä, niin maallikolle vielä kertauksena lyhyesti”, ja sitten tulee nimimerkin kertaus (ks. yllä viesti 38 ). Maallikkona ei kykene yhtä lyhyeen kertaukseen vaan joutuu esittämään pidemmän kuvauksen, jotta AVAIN Asumisoikeus Oy:n laiton sijoitustoiminta hahmottuisi myös sellaisille, jotka eivät ole perehtyneet ko. sijoitustoimintaa koskeviin asiakirjoihin. Kertauksesta on tässäkin kysymys, sillä jo aikaisemmin on joutunut palauttamaan nyt nimimerkkiä ”Keskustelua seuraava” käyttävän mieleen tapahtumat, joihin myös hän osallistui ARAn edustajana kuten antaa viestissään ymmärtää.

   Vuoden 2010 alkupuolella me AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaat saimme tietää meiltä käyttövastikkeissa kerättyjen ”korvamerkittyjen” korjausvarojen (n. 8,5 milj. euroa) siirtämisestä vuosina 2006-2007 Avara-konsernin toimitusjohtajan Perttu Liukun johdolla AVAIN Asumisoikeus Oy:n salaisen tytäryhtiön AVAIN Asoasunnot Oy (ent. YH-Omakoti Asumisoikeus Oy) kautta vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Miten kauan tämä olisi jatkunutkaan, jos laiton sijoitustoiminta ei olisi tullut sattumalta erään AVAIN Asumisoikeus Oy:tä koskevan kantelun tutkinnan yhteydessä Aran tietoon, ja Ara joutui puuttumaan siihen? Olimme kyllä kuulleet Liukun uhoavan ”etäisyyden ottamisesta yleishyödyllisyyteen”, mutta emme arvanneet, että hän oli jo aloittanut uuden visionsa ja strategiansa toteuttamisen näin konkreettisesti. Vaikka Liukku oli salannut myös Aralta laittoman sijoitustoiminnan, niin se ei riittänyt horjuttamaan Aran ymmärtävää suhtautumista häneen, kun laiton sijoitustoiminta tuli ilmi vuonna 2009.

   Tilintarkastaja Eero Suomelan (PricewaterhouseCoopers Oy) AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallitukselle laatiman ja 22.3.2010 allekirjoittaman yhteenvedon mukaan AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä tehtiin ko. sijoitusta koskien seuraavat päätökset:

   – 13.12.2006 hallituksen puheenjohtaja Perttu Liukun ja hallituksen jäsenen Seppo Ylisen allekirjoittamalla päätöksellä sijoitettiin 1.604.519,82 euroa YH-Omakoti Asumisoikeus Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus liittyi YH-Omakoti Asumisoikeus Oy:n omistaman As Oy Vihdin Neliapilan rakentamisen rahoitukseen.

   – 22.2.2007 hallituksen kokouksessa (ptk 2/2007) hyväksyttiin tammikuussa 2007 tehty oman pääomanehtoinen 2.500.000 euron sijoitus YH-Omakoti Asumisoikeus Oy:n, osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja päätettiin tehdä vastaava 2.500.000 euron lisäsijoitus helmikuussa 2007.

   – 12.12.2007 hallituksen kokous (ptk 8/2007) hyväksyi, että YH-Asumisoikeus Oy sijoittaa YH-Omakoti Asumisoikeus Oy:n osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 1.800.000 euroa.

   Tilintarkastaja Eero Suomelan lausunnon mukaan Liukku ja Ylinen päättivät kahdestaan ensimmäisestä ”sijoituksesta” YH-Omakoti Asumisoikeus Oy:n (myöhempi AVAIN Asoasunnot Oy) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ja tammikuussa 2007 tehty ”sijoitus” siunattiin vasta jälkeenpäin yhtiön hallituksessa.

   Laiton sijoitustoiminta huomattiin erään asukkaan kantelun käsittelyn yhteydessä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa (ARA) keväällä 2009. Ylijohtaja Hannu Rossilahden ja kehittämispäällikkö Markku Virtasen allekirjoittamassa kirjeessä (ARA 20.5.2009, Dnro 15234/651/09) Avara Suomi Oy:lle ja Perttu Liukulle todetaan, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on 7.4.2009 päivätyllä kirjeellä pyytänyt AVAIN Asumisoikeus Oy:ltä selvitystä yhtiön sijoituksista Avain Asoasunnot Oy –nimiseen tytäryhtiöön. Kirjeen mukaan tiedusteluun saatiin 20.4.2009 päivätty vastaus ja asiaa on lisäksi käsitelty AVARAN ja ARAN edustajien kesken 13.5.2009 pidetyssä neuvottelussa.

   Rossilahden ja Virtasen kirjeen mukaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n oman pääoman ehtoinen sijoitus (yhteensä noin 8,5 milj. euroa) AVAIN Asoasunnot Oy:öön on ollut ”arava- ja korkotukilainsäädännön kuin myös asumisoikeusasunnoista annetun lain vastainen”, jonka vuoksi ”sijoitus tulee kokonaisuudessaan purkaa ja sijoitetut varat tulee palauttaa AVAIN Asumisoikeus Oy:lle, kuten AVARAN edustajien kanssa 13.5.2009 pidetyssä neuvottelussa todettiin”. Kirjeessä viitataan myös Avaran ja ARAn edustajien kesken 28.1.2008 pidettyyn neuvotteluun, jossa käsiteltiin mm. Avaran kiinteistösijoituksen tulevaa konsernirakennetta. Kirjeen mukaan ko. neuvottelussa ARAn taholta tuotiin esille se, että vapaarahoitteinen ASO-yhtiö tulisi siirtää pois yleishyödylliseksi nimetyn ASO-yhtiön omistuksesta eli ns. yleishyödyllisen osion ulkopuolelle. Edelleen kirjeen mukaan ”Tällöin ei ollut tiedossa emoyhtiön edellä mainitut sijoitukset tytäryhtiöön”.

   Meitä monia AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaita ja asukkaiden edustajia on ihmetyttänyt se, miksi ARA neuvotteli ”AVARAN edustajien kanssa 13.5.2009” ja osoitti 20.5.2009 päivätyn kirjeensä Perttu Liukulle, vaikka AVAIN Asumisoikeus Oy oli irrotettu Avara-konsernista jo vuoden 2007 lopussa. AVAIN Asumisoikeus Oy ei ollut enää Avara Suomi Oy:n tytäryhtiö, vaan osakkuusyhtiö. Ja laittomat sijoitukset oli tehty AVAIN Asumisoikeus Oy:n tytäryhtiön AVAIN Asoasunnot Oy kautta. Miksi Rossilahti ja Virtanen eivät osoittaneet kirjettään AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallitukselle, jolloin sijoituksen laittomuudesta myös hallituksen silloiset asukasjäsenet olisivat saaneet tietää?

   Selvityksessään Ympäristöministeriölle (Ara 17.10.2011, Dnro 17642/082/11) ja sitä kautta oikeuskanslerin virastolle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ylijohtaja Hannu Rossilahti ja päälakimies Jaana-Maarit Huuhka kirjoittavat AVAIN Asumisoikeus Oy:n varojen sijoittamisesta mm. seuraavaa:

   – AVAIN Asumisoikeus Oy:n tytäryhtiön, Avain Asoasunnot Oy:n, perustaminen tuli ARAn tietoon AVARA-konsernin konsernirakennetta koskeneessa, 28.1.2008 pidetyssä neuvottelussa käsiteltäessä konsernirakennetta kuvaavaa kaaviota. Tuolloin ARAn edustajat esittivät, että ARAn yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämän asumisoikeusyhtiön toimintaan ei voisi, vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon liittyvän riskin vuoksi, kuulua vapaarahoitteisesti rahoitetun asumisoikeusyhtiön omistaminen, minkä vuoksi yhtiön tulisi luopua Avain Asoasunnot Oy:n osakkeista.

   – Asia tuli uudemman kerran esille keväällä 2009, jolloin ARA vastasi AVAIN asumisoikeus Oy:tä koskevaan kanteluun. Tuolloin havaittiin, että AVAIN Asumisoikeus Oy:n vuodelta 2007 antaman vuosi-ilmoituksen ja siihen liitetyn vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan Avain Asoasunnot Oy:n osakkeet olivat edelleen AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistuksessa. Lisäksi emoyhtiö oli tehnyt tytäryhtiöön 6,8 milj. euron suuruisen pääoman sijoituksen.

   Toisin sanoen Aralla oli tieto AVAIN Asumisoikeus Oy:n ”tytäryhtiöstä” jo vuoden 2008 alussa, mutta Ara ei vielä tuolloin eikä vielä reiluun vuoteen vaivautunut selvittämään, mihin AVAIN Asumisoikeus Oy:n johto käytti sitä. Jos laiton sijoitustoiminta tuli ilmi itse asiassa vasta AVAIN Asumisoikeus Oy:tä koskevan kantelun käsittelyn yhteydessä vuonna 2009 eli sattumalta, niin millaisen kuvan jo tämä antaa Arasta ohjaus- ja valvontaviranomaisena? Entä millaisen kuvan laiton sijoitustoiminta antaa AVAIN Asumisoikeus Oy:n johdon liiketoiminnan moraalista/etiikasta saatikka ”yleishyödyllisyysfilosofiasta”?

   AVAIN Asumisoikeus Oy:n laiton sijoitustoiminta tuli julkisuuteen, kun FST-kanavan Spotlight-ohjelma kertoi 17.3.2010, että AVAIN Asumisoikeus Oy oli sijoittanut 8,4 miljoonaa euroa asumisoikeusasukkailta kerättyjä korjausvaroja AVAIN Asoasunnot Oy:n kautta vapaarahoitteiseen rakennustoimintaan. Ohjelman toimittajan mukaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n silloinen toimitusjohtaja Seppo Saari ei halunnut kommentoida asiaa kameroiden edessä, vaan vastasi vasta reportaasin valmistuttua ”meilillä” toimituksen kysymyksiin investoinnista seuraavaa: ”Yhtiö on tehnyt sijoituksen täysin omistamaansa tytäryhtiöön vilpittömässä mielessä.” [Toimittaja jatkaa:] ”Yritys luuli sen olevan sallittua eikä asiaa koskaan siksi tarkastettu ARA:lta. Suurin osa sijoitetuista rahoista on palautettu. Avain Asumisoikeus Oy on laatinut aikataulun, jolla loputkin palautetaan.”

   Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kehittämispäällikkö Markku Virtanen lausui ohjelmassa seuraavaa: ”Ehkä he ovat ajatelleet, että kun se raha kuitenkin pysyy siellä konsernissa, sen alakonsernissa, jonka emoyhtiö on tämä AVAIN Asumisoikeus Oy, niin se olisi sallittua. Ja no, meidän lainsäädännön tulkinnan mukaan tämä ei ole sallittua, ja kyllä yhtiökin meidän kanssa oli samaa mieltä ja halukkaita korjaamaan tämän virheensä.”

   Sekä Saaren että Virtasen lausumat herättivät AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaissa suuttumusta. Saaren lausuma tuntui epäuskottavalta, koska yhtiöllä oli käytettävissään lakimiehet. Näiden lakimiesten tehtävä on huolehtia yhtiön toiminnan lainmukaisuudesta. Jos Saari olisi oikeassa, nämä lakimiehet eivät olisi olleet tehtäviensä tasolla. Virtasen lausuma herätti erityistä närkästystä siksi, että hän valvovan viranomaisen edustajana toisten mielestä selitteli ja toisten mielestä ymmärsi yhtiön kyseenalaista toimintaa, vaikka ARA oli kehottanut 28.1.2008 pidetyssä neuvottelussa yhtiötä luopumaan Avain Asoasunnot Oy:n osakkeista, mutta yhtiön johto ei noudattanut kehotusta ja salasi ko. neuvottelussa ja myöhemminkin myös ARAlta vuosina 2006-2007 tekemänsä varainsiirrot ko. ”tytäryhtiöön” vapaarahoitteista asuntotuotantoa varten. Eikö viranomaisen tulisi niskurointitilanteessa osoittaa jonkinasteista närkästystä? Virtasen lausunnosta ja sen esittämistavasta saattoi saada myös käsityksen, että hän vähätteli sijoituksen merkitystä ja osoitti ymmärrystä AVAIN Asumisoikeus Oy:n ”sijoitustoiminnalle”. Myöhemmin Virtasen itsensä mukaan ”Ymmärryksestä ei ollut kyse. Lausuin vain oman arvailuni, kun sitä minulta kysyttiin.”

   Koko ”sijoituksen” ajan AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkailta käyttövastikkeissa kerätty ”korvamerkitty raha” eli n. 8,5 miljoonaa euroa oli poissa sen varsinaisesta käyttötarkoituksesta eli korjauksista. Yhtiö ei ole kertonut, miten palautetut rahat on käytetty tai missä ne ovat tällä hetkellä. Yhtiö ei ole myöskään esittänyt mitään asiakirjoja siitä, millä ehdoilla ko. ”sijoitukset” salaiseen tytäyhtiöön vuosina 2006-2007 tehtiin ja millä aikataululla ne oli tarkoitus palauttaa alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Tämä oikeuttaa jälleen kerran kysymään, miten rahoille olisi käynyt, jos laiton varainsiirto/ sijoitustoiminta ei olisi tullut ilmi?

 17. Vielä maallikolle: Nimimerkki jaksaa kirjoittaa pitkiä tarinoita. Kyllä nämä asiat ovat kaikki tiedossani. Valitettavasti näitä asioita ei ratkaista metrimitalla! Ensiksikin laissa ei ole säännöksiä siitä, mihin yh. yhteisö saa käyttää kertyneitä rahoitusylijäämiään. Lain mukaan yhteisö ei saa ottaa varsinaiseen toimintaansa kuulumattomia riskejä. Vakiintuneen tulkinnan mukaan varat tulee sijoittaa riskittömästi ja riittävän likviidisti eli, että ne on tarvittaessa riittävän lyhyellä aikataululla palautettavissa yhtiölle. Korjausvaruksina kerätyt varat ovat lähtökohtaisesti ns ”korvamerkittyä” rahaa. Niiden sijoittamista voidaan kuitenkin pitää sallittuna ja jopa järkevänä toimintana, kunhan em. kriteerit täyttyvät. Varojen sijoittaminen on näin ollen tulkinnallinen kysymys, joten yhtiön käsitys sijoituksen sallittavuudesta on täysin ymmärrettävissä. Avain Asumisoikeus Oy:n sjoitusta ei kuitenkaan voitu pitää hyväksyttävänä. Sijoitusta ei voida kuitenkaan em. syistä johtuen pitää kovinkaan suurena ”rikoksena”
  Asia oli muistaakseni oikeuskanslerin lisäksi myös Valtiontalouden tarkastusviraston selvitettävänä. OKAn lisäksi myös sieltä saatiin puhtaat paperit eli asia ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Molemmilla viranomaisilla oli käytettävissään kaikki asiaan liittyvät olennaiset tiedot. Kyllä meidän oikeusvaltiossa tulee luottaa maan korkeimpaan laillisuuden valvojaan. Piste.

  1. Sekä pitkät että lyhyet tarinat ovat välttämättömiä totuuden löytämiseksi. Tietenkin on ymmärrettävää, että ”se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa”.

   AVAIN Asumisoikeus Oy:n historiassa tapahtui vuosina 2006-2010 niin monia julkisuudessakin esillä olleita asioita, että niistä pitää voida puhua ja kirjoittaa – varsinkin jos kaikki ei ole vielä tullut esille. Se ei tarkoita, että ei luotettaisi maan korkeimpaan laillisuuden valvojaan. Koska ARAn selvityksessä ympäristöministeriölle ja sitä kautta oikeuskanslerinvirastolle ei ole kerrottu kaikkea sen toiminnasta valvovana viranomaisena noissa AVAIN Asumisoikeus Oy:n kummallisissa tapahtumissa, niin meillä asukkailla pitää kaiken maksajina olla oikeus tuoda esille meidän näkemyksemme asioista, jos perustelemme sen. Kantelijoina viranomaisille olemme aina heikommassa asemassa, koska meillä ei ole varaa käyttää kalliita asianajajia laatimaan kantelukirjeitämme. Jos kantelemme omasta yhtiöstämme ARAlle, yhtiö voi käyttää ja on käyttänyt meiltä käyttövastikkeissa kerättyjä varoja kalliiden asianajotoimistojen palvelujen ostamiseen meitä vastaan. Meillä ei ole samaa oikeutta. Sama koskee kanteluja ARAsta. ARAlla on omasta takaa useita juristeja, joiden palkat me veronmaksajat maksamme. Asetelma kantelutilanteissa on jo lähtökohtaisesti aina meitä asukkaita vastaan. Siksi monet ovat luopuneet kantelujen tekemisestä, vaikka olisi aihetta. Monet ovat myös muuttaneet vuosien varrella pois asumisoikeusasunnostaan turhautuneina sekä yhtiönsä että viranomaisten toimintaan. Meidän asukkaiden pitäisi voida luottaa ”yleishyödyllisen yhteisömme” valvovaan viranomaiseen. Luottamuksen rakentamista uudelleen ei ainakaan edistä ARAn eräiden entisten ja/tai nykyisten työntekijöiden täydellinen kyvyttömyys nähdä mitään moitittavaa omassa tai virastonsa toiminnassa.

   Nimimerkki ”Keskustelua seuraava” mainitsee kirjoituksessaan myös Valtiontalouden tarkastusviraston, joka hänen mukaansa OKAn lisäksi antoi ”puhtaat paperit” ARAlle. Seuraavassa on sekä Valtiontalouden tarkastusviraston ja OKAn antamat ”puhtaat paperit” sekä lopuksi ARAn uutinen OKAlta saamistaan ”puhtaista papereista”:

   1) Otteita Valtiontalouden tarkastusviraston vastauksesta erään AVAIN Asumisoikeus Oy:n kohteen talohallituksen kanteluun (Valtiontalouden tarkastusvirasto 18.8.2010, Dnro 38/34/2010)

   ”Tarkastusvirasto katsoo, että Avain Asumisoikeus Oy:n toimiva johto on syyllistynyt laiminlyöntiin, kun se ei ole huolehtinut siitä, että yhtiön sijoitukset täyttävät ne ehdot, jotka vaaditaan yleishyödyllisen yhteisön sijoituksilta. Samoin yhtiön toimivan johdon olisi tullut informoida talohallitusta näistä sijoituksista avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita noudattaen.

   ARA:n tulee kehittää yleishyödyllisiin yhteisöihin kohdistuvaa valvontaansa siten, että tällaisista säännösten vastaisista sijoituksista ja niihin liittyvistä liian suurista riskeistä saadaan tieto järjestelmällisesti eikä sattumanvaraisesti, kuten nyt on tapahtunut.”

   2) Apulaisoikeuskanslerin päätös 14.10.2013, Dnro OKV/509/1/2011

   ”Annan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle vastaisen varalle huomautuksen päätökseni kohdassa 4.3.2 mainitusta lainvastaisesta menettelystä, joka on koostunut päätöksenteon laiminlyönnistä, laiminlyönnistä valvovana viranomaisena huomauttaa osakekaupan osapuolia luovutuksen mitättömyydestä ja mitättömyyden vaikutuksista, laiminlyönnistä noudattaa tarkoituksenmukaisuuden periaatetta, objektiviteettiperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta sekä harkintavallan ylittämisestä hallintolain 8 §:n 1 momentin soveltamisessa.”

   3) ARAn verkkosivuillaan julkaisema tiedote apulaisoikeuskanslerin huomautuksesta

   ”Huomautus vastaisen varalle

   24.10.2013 klo 10.21

   Apulaisoikeuskansleri on antanut ARAlle huomautuksen vastaisen varalle yhdestä luovutuksensaajan nimeämistä koskevan asian hallinnollisesta käsittelystä. Tapaus liittyy Avain-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden luovuttamiseen Suomen Rakentamisen kehitys Oy:lle vuonna 2008.

   Tapauksessa ARA ei ollut hylännyt vireille tullutta hakemusta riittävän selkeästi. Tapaus on käyty ARAssa tarkoin läpi ja ARA on kehittänyt vastaaviin tapauksiin liittyvää prosessiaan.

   ARAn tehtäviin kuuluu myös luovutuksen saajan nimeämiseen liittyvä hallinnollinen neuvonta. Luovutuksiin osallisina olevat tahot ovat yhtiömuodoiltaan ja rakenteiltaan toisistaan hyvin poikkeavia ja luovutustilanteet ovat hyvin monimutkaisia myös lain tulkinnan osalta. ARA kohtelee kaikkia tahoja yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Kaikessa toiminnassa noudatetaan tarkoin lakia ja laissa virastolle annetun toimivallan rajoja.”

   http://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2013

   Maallikon mielestä ARAn olisi tullut julkaista apulaisoikeuskanslerin huomautus kokonaisuudessaan sellaisenaan. Nyt ARA on ”tiivistänyt” huomautuksen itse asiassa lauseeseen ”Tapauksessa ARA ei ollut hylännyt vireille tullutta hakemusta riittävän selkeästi”. Apulaisoikeuskanslerin huomautus ei ole ilmeisesti kokonaisuudessaan avautunut ARAlle tai ARA ei halunnut jostain syystä julkaista sitä kokonaisuudessaan. ARAn tulisi vielä uudelleen käydä huomautus ”tarkoin läpi”, jotta todellista oppimista ja kasvamista tapahtuisi vastaisuuden varalle ja myös ”yleishyödyllisten yhteisöjen” asukkaiden luottamus siihen palautuisi.

 18. Vielä maallikolle: VATTin antama kehoitus valvonnan kehittämiseen oli varmaan siinä mielessä paikallaan, että ainahan asioita ja menettelytapoja voidaan kehittää. Tietojen järjestelmällinen saaminen yhteisöjen kaikesta toiminnasta on jo ARAn silloisten valvontaresurssien ja yhteisöjen suuren lukumäärän vuoksi ollut lähes mahdotonta. Lain mukaan nimetyn yhteisön tulee etukäteen ilmoittaa ARAlle seikoista, joilla saattaa olla vaikutusta yleishyödyllisyyden edellytysten täyttymiseen. Tämän sijoituksen osalta yhtiön olisi tullut näin menetellä. VATT ei kuitenkaan katsonut aiheelliseksi ryhtyä muihin toimenpiteisiin.
  OKAn pyyhkeet taas eivät koskeneet ko. sijoitusta. Varsinaiset valvontatehtävät (sijoitus) ja yhteisöjen nimeämiset ja luovutuksensaajaksi nimeämiset tulee pitää erillä toisistaan. Etenkin tässä tapauksessa, kun Avain Asumisoikeus Oy ja Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy eivät kuuluneet edes samaan konserniin. Asiat ratkaistaa omien säännösten perusteella, eikä niitä voi kytkeä toisiinsa.
  Eiköhän tätä asiaa ole nyt jo riittävästi setvitty.

  1. Ei ole riittävästi selvitetty. Kunhan ARAssa valvojien virat on täytetty, luotu ohjelmisto, johon jokaisen kohteen omistaja VARMASTI antaa kattavat, valvonnassa välttämättömät taloustiedot ja valvontaa tehty uskottavasti ja tehokkaasti, niin voidaan selvittää esimerkiksi Avain Asumisoikeus Oy:n tilanne uudelleen. Epäilen, että prosessiin menee vuosia.

  2. Nimimerkki ”Keskustelua seuraava” haluaisi jo lopettaa asioiden setvimisen, mutta monen maallikon mielestä AVAIN Asumisoikeus Oy:n kummallisissa tapahtumissa vuosina 2006-2010 on vielä paljon lisäsetvimisen tarvetta. Monia kysymyksiä on vielä avoinna kuten tämänkin viestiketjun viesteistä käy ilmi. On hyvä, että tapahtumien ytimessä ARAn edustajana vaikuttanut nimimerkki ”Keskustelua seuraava” myöntää, että yleishyödyllisten yhteisöjen valvonta on ollut lähes mahdotonta ARAn silloisten resurssien ja yhteisöjen suuren lukumäärän vuoksi. Vanhaa sanontaa aikamuotojen osalta hiukan mukaillen voitaneen todeta, että ”Kun kissa oli poissa, niin hiiret hyppivät pöydällä.” Tutussa sanonnassa mainitut ”hiiret” pitäisi tässä tapauksessa korvata jollakin osuvammalla sanalla, mutta silloin alkuperäistä sanontaa joutuisi jo liikaa mukailemaan. ”Keskustelua seuraavan” mukaan ”Varsinaiset valvontatehtävät (sijoitus) ja yhteisöjen nimeämiset ja luovutuksensaajaksi nimeämiset tulee pitää erillä toisistaan”. Nimimerkin toivomusta noudattaen tässä kirjoituksessa tarkastellaan vain AVAIN Asumisoikeus Oy:n laitonta sijoitustoimintaa vuosina 2006-2007 ja laittomasti sijoitettujen varojen palauttamista. Kuten aikaisemmassa viestissä on kerrottu, laiton sijoitustoiminta tuli ilmi vuonna 2009 ARAn käsitellessä erään asukkaan kantelua AVAIN Asumisoikeus Oy:stä. Teksti sisältää aikaisemmin esitetetyn kertaamista, mutta se sisältää myös kysymyksiä, joihin toivotaan vastauksia ja kannanottoja asiantuntijoilta kuten esimerkiksi nimimerkiltä ”Keskustelua seuraava”.

   AVAIN ASUMISOIKEUS OY:N LAITON SIJOITUSTOIMINTA – KERTAUSTA JA KYSYMYKSIÄ

   Tilintarkastaja Eero Suomelan (PricewaterhouseCoopers Oy) AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallitukselle laatiman ja 22.3.2010 allekirjoittaman yhteenvedon mukaan AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä tehtiin ko. sijoitusta koskien seuraavat päätökset:

   – 13.12.2006 hallituksen puheenjohtaja Perttu Liukun ja hallituksen jäsenen Seppo Ylisen allekirjoittamalla päätöksellä sijoitettiin 1 604 519,82 euroa YH-Omakoti Asumisoikeus Oy:n [Avain Asoasunnot Oy] sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus liittyi YH-Omakoti Asumisoikeus Oy:n omistaman As Oy Vihdin Neliapilan rakentamisen rahoitukseen.

   – 22.2.2007 hallituksen kokouksessa (ptk 2/2007) hyväksyttiin tammikuussa 2007 tehty oman pääomanehtoinen 2 500 000 euron sijoitus YH-Omakoti Asumisoikeus Oy:n, osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja päätettiin tehdä vastaava 2 500 000 euron lisäsijoitus helmikuussa 2007.

   – 12.12.2007 hallituksen kokous (ptk 8/2007) hyväksyi, että YH-Asumisoikeus Oy sijoittaa YH-Omakoti Asumisoikeus Oy:n osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 1 800 000 euroa.

   ”Sijoitusten” määrä oli yhteensä 8 404519,82 euroa. ”Sijoitukset” ja osakepääoma (80 000 euroa) yhteensä olivat 8 484 519,82 euroa.

   ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahden ja kehittämispäällikkö Markku Virtasen allekirjoittamassa kirjeessä (ARA 20.5.2009, Dnro 15234/651/09) Avara Suomi Oy:lle ja Perttu Liukulle todettiin em. sijoitusten lainvastaisuus. Lisäksi todettin, että AVAIN Asumisoikeus Oy:n Avain Asoasunnot Oy:öön lainvastaisesti sijoitetut varat (n. 8,5 milj. euroa) tulee palauttaa kokonaisuudessaan vuoden 2009 aikana.

   Tilintarkastaja Eero Suomelan (PricewaterhouseCoopers Oy) AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallitukselle laatiman ja 22.3.2010 allekirjoittaman yhteenvedon mukaan päätökset varojen palauttamisesta AVAIN Asumisoikeus Oy:lle tehtiin Avain Asoasuntojen ylimääräisissä yhtiökokouksissa seuraavasti:

   – Ylimääräinen yhtiökokous, 10.6.2009 (ptk 2/2009): palautettava määrä 6 000 000 euroa, maksettu 12.6.2009

   – Ylimääräinen yhtiökokous 30.12.2009 (ptk 3/2009): palautettava määrä 1 400 000 euroa, maksettu 30.12.2009

   – Ylimääräinen yhtiökokous 9.3.2010 (ptk 1/2010): palautettava määrä 1 004 519,82 euroa, maksettu 9.3.2010

   Tilintarkastaja Suomelan yhteenvedon mukaan 9.3.2010 maksuun liittyen Avain Asoasunnot on saanut lainaa AVARA Rakennuttaja Oy:ltä 1 000 000 euroa. Suomelan mukaan sijoitetun vapaan oman pääoman palautusten jälkeen AVAIN Asumisoikeus Oy:n sijoitukseksi jäi vielä 80 000 euroa osakepääomaa, joka Suomelan mukaan voitiin palauttaa kokonaan vain purkamalla yhtiö.

   AVAIN Asumisoikeus Oy:n tuolloisen toimitusjohtajan Seppo Saaren Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kehittämispäällikkö Markku Virtaselle lähettämän ja 31.3.2010 päivätyn kirjeen (ARA 1.4.2010, Dnro 15234/651/09) mukaan ”Yhtiön hallitus on voinut tehdä tarvittavat päätökset vasta 30.3.2010 ARAn tehtyä päätöksen hankintakorkotukilainan hyväksymisestä”. Saari viittaa kirjeessään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) 10.3.2010 päivättyyn päätökseen (ARA 10.3.2010, Dnro 31929/528/10) hankintakorkotukilainan hyväksymisestä AVAIN Asumisoikeus Oy:lle. Lainan kohde oli Asunto Oy Vihdin Neliapila ja lainamäärä 5 594 900 €. (Ko. kohde oli siis alunperin vapaarahoitteinen ja rahoitettu AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkailta käyttövastikkeissa kerätyillä korjausvaroilla asukkailta salatun ”tytäryhtiön” Avain Asoasunnot Oy:n kautta.)

   AVAIN Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajan Maarit Toverin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kehittämispäällikkö Markku Virtaselle lähettämän ja 10.8.2010 päivätyn kirjeen (ARA 16.8.2010, Dnro 15234/651/09) mukaan ”toimenpiteet AVAIN Asumisoikeus Oy:n Avain Asoasunnot OY:öön tekemän oman pääomanehtoisen sijoituksen purkamiseksi on nyt loppuun suoritettu”. Toverin kirjeen mukaan ”Viimeinen sijoituksen purkuun ja pääomien palauttamiseen liittyvä toimenpide vahvistettiin 24.6.2010 allekirjoitetulla kauppakirjalla, kun AVAIN Asumisoikeus Oy myi omistamansa Avain Asoasunnot Oy:n osakkeet EM-Kiinteistökehitys Oy:lle”. Edelleen Toverin kirjeen mukaan ”EM-Kiinteistökehitys Oy on suorittanut kauppahinnan 402 989,04 € kokonaisuudessaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n pankkitilille 27.7.2010”.

   Tilintarkastaja Suomelan yhteenvedossa kiinnittää huomiota mm. kohta, jossa kirjoitetaan, että ”9.3.2010 maksuun liittyen Avain Asoasunnot on saanut lainaa AVARA Rakennuttaja Oy:ltä 1 000 000 euroa”. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaan Avara Rakennuttaja Oy:n nykyinen nimi on Avara Anterius Oy (alkupvm 24.4.2012) ja aputoiminimiä Avara Osaomistus, Avara Keski-Suomi Rakennuttaja ja Keski-Suomen YH-Rakennuttajat. Maallikkona kiinnostaa tietää, onko 1 000 000 euron laina korkoineen jo maksettu takaisin Avara Rakennuttaja Oy:lle? Asia kiinnostaa myös monia keskisuomalaisia Avaran ja Avaimen asukkaita. Mikä oli Keski-Suomen YH-Rakennuttajien kohtalo? Seppo Ylinen, joka yhdessä Liukun kanssa päätti ensimmäisestä sijoituksesta 13.12.2006, toimi aikoinaan Keski-Suomen YH-Rakennuttajien toimitusjohtajana.

   Toimitusjohtaja Toverin kirjeessä ARAn Markku Virtaselle kiinnittää huomiota mm. kohta, jossa kerrotaan, että viimeisen sijoituksen purkuun ja pääomien palauttamiseen tarvittiin kauppa, jossa AVAIN Asumisoikeus Oy myi omistamansa Avain Asoasunnot Oy:n osakkeet EM-Kiinteistökehitys Oy:lle kauppahinnalla 402 989,04 euroa. YTJ:n mukaan EM Kiinteistökehitys Oy:n (viimeisin osoite Oolannintie 9, 01520 VANTAA, aikaisempi osoite Retkeilijäntie 11, 00980 HELSINKI) toiminta on lakannut 6.3.2013. Yhtiökokous päätti 30.11.2011 asettaa yhtiön selvitystilaan. Selvitystila on rekisteröity 16.12.2011 ja alkanut 1.12.2011. Julkinen haaste velkojille oli rekisteröity 19.12.2011 seuraavin sanoin: ”Velkojia kehotetaan ilmoittamaan saatavansa kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle viimeistään 30.3.2012 uhalla, josta on säädetty julkisesta haasteesta annetussa laissa. Selvitysmiehet määrätään toimittamaan tieto julkisesta haasteesta sekä julkisesta haasteesta annetun lain 3 §:ssä tarkoitetusta luettelosta siinä mainituille henkilöille viimeistään kuukautta ennen määräpäivää.”

   EM Kiinteistökehitys Oy:n omisti AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyistä vuosina 2007-2010 tunnetuksi tullut Asuntorakentamisen Kehityssäätiö. Omistus käy ilmi Asuntorakentamisen Kehityssäätiön (Y-tunnus: 1729406-8) vuosien 2007-2010 tasekirjojen liitetiedoista. Säätiön hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2010 kirjoitetaan sana- ja kirjaintarkasti mm. seuraavaa: ”Joulukuussa 2009 säätiö hankki omistamaansa EM Kiinteistökehitys Oy:lle, As Oy Kirkkonummen Lorulinna koko osakekannan. Yhtiön omistuksessa oli Kirkkonummella sijaitseva tontti. Syyskuussa EM-Kiinteistökehitys on myynyt AS Oy Kirkkonummen Lorulinnan AVAIN Asumisoikeus Oy:lle.” Ja kuten edellä kerrottiin niin AVAIN Asumisoikeus Oy myi aikaisemmin kesällä 2010 omistamansa Avain Asoasunnot Oy:n osakkeet EM-Kiinteistökehitys Oy:lle.

   Keskustelupalstoilla on kyselty, millaisesta yhtiöstä EM Kiinteistökehitys Oy:ssä oli kysymys ja miksi se asetettiin selvitystilaan sekä miten selvityksessä loppujen lopuksi kävi. Lisäksi on keskusteltu, miksi sen sekä Avara Rakennuttaja Oy:n ”palveluja” tarvittiin laittomien sijoitusten palauttamiseen. Eikö Avain Asoasunnot Oy:n olisi pitänyt pystyä palauttamaan ”sijoitukset” ainakin ilman miljoonan euron lainaa Avara Rakennuttaja Oy:ltä? Lisäksi on kysytty, miksi EM Kiinteistökehitys Oy maksoi ylihintaa AVAIN Asumisoikeus Oy:lle Avain Asoasunnot Oy:n osakkeista. Lisäksi on kyselty, mitä AVAIN Asumisoikeus Oy on tehnyt palautetuille rahoille (n. 8,5 milj. euroa). Onko ne käytetty siihen käyttötarkoitukseen, mihin ne oli alun perin kerätty AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkailta vai odottavatko ne tuota käyttöä jollakin tilillä? Lisäksi on ihmetelty ARAn joustavuutta lisäajan antamisessa, koska se oli alun perin vaatinut lainvastaisesti sijoitettujen varojen palauttamista kokonaisuudessaan vuoden 2009 aikana. ”Junailut” – mm. edellä mainitun hankintakorkotukilainan hyväksyminen AVAIN Asumisoikeus Oy:lle Neliapilan muuttamiseksi ”yleishyödylliseksi” – veivät tietysti oman aikansa. Onpa jollakin keskustelupalstalla taidettu kysyä sitäkin, keneltä tuli aloite Neliapilan korkotukilainasta. On myös kysytty, miksi ARAn valvonta petti ja miksi ARA osoitti 20.5.2009 päivätyn kirjeensä Avara Suomi Oy:lle ja Perttu Liukulle, vaikka AVAIN Asumisoikeus Oy oli jo vuoden 2007 lopussa irrotettu Avara-konsernista. Ja isoin kysymys on edelleen, oliko alunperin kysymys sijoitustoiminnasta vai pysyv(ämmä)stä varainsiirrosta ”yleishyödyllisen osion” ulkopuolelle. Ilmeisesti myöskään AVAIN Asumisoikeus Oy:n ”sijoitustoimintaa” ei ole riittävästi vielä setvitty, koska näinkin paljon avoimia kysymyksiä vielä on.

 19. VAPAARAHOITTEISTEN OMAKOTITALOJEN SIIRTÄMINEN AVAIN ASUMISOIKEUS OY:ÖÖN

  Viestiketjun aikaisemmissa viesteissä on tarkasteltu ARAn kyseenalaista toimintaa valvontaviranomaisena AVAIN Asumisoikeus Oy:n mitättömissä ja laittomissa osakekaupoissa vuosina 2007-2008 ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n vuosien 2006-2007 laittoman sijoitustoiminnan käsittelyssä. ARAn häpeälliseen historiaan valvontaviranomaisena kuuluu myös Avara-konsernin huonosti rakennettujen ja kaupaksi käymättömien vapaarahoitteisten omakotitalojen AVAIN Asumisoikeus Oy:öön siirtämisen hyväksyminen vuonna 2009. Rakennuslehti kirjoitti talojen siirtämisestä 25.11.2010 otsikolla ”Avara siirsi kalliita omakotitaloja asumisoikeusyhtiöön” mm. seuraavaa:

  ”Myymättömien asuntojensa kanssa vaikeuksiin ajautunut Avara helpotti ahdinkoaan fuusioimalla viisi Vantaalle valmistunutta gryndauskohdetta Avain Asumisoikeuteen vuonna 2009. Asumisoikeusasunnoiksi muutettiin yhteensä 14 myytäviksi rakennettua valmista omakotitaloa. Menettely tuli mahdolliseksi vuoden 2008 lopulla hyväksytyllä asetusmuutoksella, joka mahdollisti valmiiden ja rakenteilla olevien vapaarahoitteisten asuntojen muuttamisen jälkikäteen korkotukiasunnoiksi. – – Asunnot valmistuivat lokakuussa 2008 ja Ara päätti niiden kor-kotukilainoista huhtikuussa 2009. Asumisoikeusasukkaat ovat olleet huolissaan asumiskustannustensa noususta. Mielenkiintoista on, miten Avain Asumisoikeus onnistuu tasaamaan asukkaiden kesken oikeudenmukaisesti kustannukset, jotka syntyvät kerrostaloasunnoista ja kalliista omakotitaloista. Kaikkien asukkaiden maksettavaksi lankeava suhteellinen lainarasitus ainakin on omakotitaloissa suurempi kuin kerrostaloasunnoissa.”

  Keväällä 2011 Rakennuslehti kirjoitti ko. omakotitaloista otsikoilla ”Asuntoja ei voitu myydä virheiden takia, siirrettiin asumisoikeusasukkaille” ja ”Finndomo ja Avara tappelevat oikeudessa 30 valmistalosta”. Rakennuslehden uutisten mukaan asukkaat olivat tuolloin asuneet Vantaan Ilolan kohteessa jo pari vuotta. AVAIN Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Maarit Toverin mukaan asukkaat ovat tietoisia virheistä, ja yhtiö on teettänyt kohteille korjaussuunnitelman aikatauluineen. Uutisten mukaan talojen rakentaja Finndomo oli haastanut Avaran oikeuteen maksamattomista laskuista. Finndomon kanteessa väitettiin, että Avara oli jättänyt sille maksuja maksamatta oman vaikean taloustilanteensa ja asuntojen myyntiongelmien takia. Nyt Finndomo ja Avara ovat jo sopineet kiistansa.

  Rakennuslehden kirjoituksissa ja joissakin kommenteissa esitettiin aiheellinen kysymys siitä, miten Avain Asumisoikeus Oy on tasannut/tasaa asukkaiden kesken kustannukset, jotka syntyvät kerrostaloasunnoista ja kalliista omakotitaloista. Entä kustannukset, jotka aiheutuivat ko. omakotitalojen mittavista korjauksista, vaikka Avara ja Finndomo olisivat pääasiassa vastanneetkin niistä? Toimitusjohtaja Toveri on kertonut, että korjattavat asunnot olivat tyhjillään noin neljä viikkoa, ja että Avain Asumisoikeus Oy hoiti asukkaille läheltä tilapäisen samantasoisen asunnon, hoiti muuttolaatikot ja muuttojärjestelyt niihin ja muuton takaisin korjattuun asuntoon . Avain Asumisoikeus Oy ei ole kertonut asukkaille vielä tänä päivänäkään, miten se tasaa vastikkeet edellä mainittujen omakotitalojen ja kerrostalojen välillä.

  Myymättä jääneiden kalliiden ja huonokuntoisten vapaarahoitteisten omakotitalojen siirtäminen yleishyödylliseen asumisoikeusyhtiöön voi olla laillista, jos laki on niin laadittu, mutta onko se eettisesti/moraalisesti hyväksyttävää ja sopusoinnussa yleishyödyllisyysajattelun kanssa? ARAn toimintaa voidaan arvostella siitä syystä, että se kiiruhti auttamaan Avaraa ja sen silloista toimitusjohtajaa Perttua Liukkua hyväksymällä vapaarahoitteisten omakotitalojen siirtämisen yleishyödylliseen asumisoikeusyhtiöön vaivautumatta selvittämään, millaisista omakotitaloista oli kysymys ja miten vastikkeet tasataan niiden ja Avaimen muiden kohteiden välillä. Käyttövastikkeiden hämärän tasausjärjestelmän johdosta me kerrostalojenkin asukkaat osallistumme noiden alun perin vapaarahoitteisten omakotitalojen lainojen maksamiseen. Useilla eri keskustelupalstoilla on vuosien varrella ihmetelty ARAn toimintaa valvontaviranomaisena. Eniten on ihmetelty ARAn toimintaa Avara-konsernin ja AVAIN Asumisoikeus Oy.n suhteen. ARA on aina kiirehtinyt apuun ja osoittanut suurta ymmärrystä, kun ko. tahot ovat saattaneet itsensä johonkin pulaan. Samalla se on ollut kovakorvainen asukkaiden sen toimintaan kohdistamaa kritiikkiä kohtaan. ARAn tyyppivastauksia asukkaiden kanteluihin ja yhtiönsä toimintaa koskeviin kyselyihin ovat olleet ja ovat edelleen ”Asia ei kuulu ARAn toimivaltaan” ja ”ARA ei voi toimia asumisoikeustaloasukkaiden asiamiehenä” sekä ”ARA on vastannut esittämiinne kysymyksiin siltä osin, kun se on mahdollista vaarantamatta ARA:n valvontatehtävän puolueettomuutta”. Näin asukkaat vetävät aina vesiperän kannellessaan ARAlle yhtiöitään koskevissa asioissa.

 20. Viestissä 45 kuvattiin asiakirjojen avulla AVAIN Asumisoikeus Oy:n laitonta sijoitustoimintaa vuosina 2006-2007 ja laittomien sijoitusten purkamista. Viestissä kerrottiin mm., kuinka ARA tuli apuun ”purkamisessa” hyväksymällä AVAIN Asumisoikeus Oy:lle hankintakorkotukilainan vapaarahoitteisen asunto-osakeyhtiön muuttamiseksi korkotukilainoitetuksi asumisoikeuskohteeksi.

  Vihdin kunnanhallitus käsitteli 30.11.2009 pidetyssä kokouksessaan AVAIN Asumisoikeus Oy:n ARA:lle tekemää korkotukilainahakemusta Asunto Oy Vihdin Neliapilan osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi (Ote pöytäkirjasta 30.11.2009, § 320; Dnro 343/081/2009). Kunnanhallituksen ARAlle toimittamassa pöytäkirjanotteessa (320 §) kirjoitetaan mm. seuraavaa:

  ”Avain Asumisoikeus Oy on 26.10.2009 kuntaan toimittamallaan kirjeellä pyytänyt kunnan lausuntoa ARA:lle toimittamastaan korkotukilainahakemuksesta, jolla on tarkoitus rahoittaa vapaarahoitteisen Asunto Oy Vihdin Neliapilan ostaminen.”

  ”ARA:sta saadun selvityksen mukaan järjestely liittyy heidän kanssaan käytyihin neuvotteluihin ja ARA:n vaatimukseen, että Avain Asoasunnot Oy:n toiminta täytyy purkaa. Järjestelystä on sovittu ARA:n kanssa. Menettely vaatii myös Vihdin Neliapilan asukkaiden suostumukset. Vapaarahoitteisen asumisoikeustalon asukkaiden valinta on ollut vapaa. Valintoihin ei jälkikäteen voitane puuttua. Jatkossa asukkaiden vaihtuessa asukasvalinnassa tulee noudattaa asumisoikeuslain mukaisia määräyksiä. Asunto Oy Vihdin Neliapilan asukkailta peritty asumisoikeusmaksu on ollut 20 % asunnon hinnasta. Valtion lainalla lainoitetun asumisoikeustalon asumisoikeusmaksuina voidaan kerätä enintään 15 % lainoituksen perusteena olevasta hankinta-arvosta. Haettava korkotukilaina (rahalaitoslaina) on 5 594 900 euroa ja asumisoikeusmaksuilla katettava osuus 987 450 euroa.”

  Vihdin kunnan lausunto tarvittiin ilmeisesti siksi, että vapaarahoitteisen Asunto Oy Vihdin Neliapilan muuttamisessa Avain Asumisoikeus Oy:n suoraksi asumisoikeuskohteeksi (”yleishyödylliseksi” korkotukilainakohteeksi) rikottiin ainakin asumisoikeuslain (16.7.990/650) määräyksiä asukasvalinnasta. Maallikkona onkin pakko esittää seuraava kysymys: Rikkoiko ARA asumisoikeuslakia ja/tai jotain muuta lakia hyväksyessään AVAIN Asumisoikeus Oy:lle hankintakorkotukilainan (ARA 10.3.2010, Dnro 31929/528/10) vapaarahoitteisen kohteen Asunto Oy Vihdin Neliapilan muuttamiseksi asumisoikeuskohteeksi? Myös viestissä 45 esitetyt kysymykset ovat edelleen vaille vastauksia.

 21. Viestiketjun aikaisemmissa kirjoituksissa on käsitelty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toimintaa valvontaviranomaisena erityisesti seuraavissa AVAIN Asumisoikeus Oy:n kummallisissa ja paljon julkisuutta saaneissa tapahtumissa:

  – AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkailta käyttövastikkeissa kerättyjen korjausvarojen (noin 8,5 milj. euroa) siirtäminen salaisen tytäryhtiön kautta vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon vuosina 2006-2007,

  – AVAIN Asumisoikeus Oy:n mitättömät ja laittomat osakekaupat vuosina 2007-2008 osinkosotkuineen ym. kielteisine seurausilmiöineen, ja

  – Avaran huonosti rakennettujen vapaarahoitteisten kaupaksi käymättömien omakotitalojen ”fuusioiminen” vuonna 2009 AVAIN Asumisoikeus Oy:öön Avaimen asukkaiden riesaksi käyttövastikkeiden hämärän tasausjärjestelmän johdosta.

  Eniten julkisuutta on kuitenkin saanut syksyn 2010 salainen Liukku-kauppa, jossa nykyisin yksityisinä liikemiehinä toimivat Avara-konsernin entiset johtajat saivat ARAn avustuksella perustetun holding-yhtiön kautta haltuunsa yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön AVAIN Asumisoikeus Oy:n osake-enemmistön ja siten myös määräysvallan. Seuraavaksi esitetään Liukku-kaupan keskeisiä tapahtumia ja ARAn toimintaa niihin liittyen. Tämäkin kirjoitus sisältää paljon kertausta, mutta on välttämätöntä kokonaiskuvan muodostamiseksi AVAIN Asumisoikeus Oy:n toistaiseksi viimeisistä omistusjärjestelyistä.

  SYKSYN 2010 SALAINEN LIUKKU-KAUPPA JA ARA

  Otsikolla ”Perttu Liukku osti pilkkahinnalla enemmistön asumisoikeusyhtiöstä” Rakennuslehti julkaisi 4.11.2010 laajaa kohua ja ihmettelyä sekä asumisoikeusasukkaissa yli yhtiörajojen myös levottomuutta herättäneen uutisen Avain Asumisoikeus Oy:n toistaiseksi viimeisimmästä omistusjärjestelystä. Uutisen mukaan Avaran toimitusjohtajan paikan syksyn 2009 yhtiöjärjestelyissä menettäneen Perttu Liukun ja Avaran rakennuttamista vetäneen Kari Mäenpään omistama Avainrakennuttaja Oy oli ostanut noin 150 000 euron pilkkahinnalla 51 %:n enemmistöomistuksen ja siten määräysvallan Avain Asumisoikeus Oy:ssä.

  Onnistumisen edellytykset syksyn 2010 Liukku-kaupalle loivat vuosien 2007-2008 AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeilla tehdyt mitättömät ja laittomat osakekaupat. Liukku Avara-konsernin toimitusjohtajana oli aktiivisesti mukana jo noissa vuosien 2007-2008 omistusjärjestelyissä. Keskeistä osaa noissa vuosien 2007-2008 omistusjärjestelyissä näytteli myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), jonka edustajat sopivat keväällä 2008 yhdessä Liukun kanssa, että ei-yleishyödyllisen Asuntorakentamisen Kehityssäätiön ja yleishyödyllisen AVAIN Asumisoikeus Oy:n väliin perustetaan ”yleishyödyllinen” väliyhtiö (holding-yhtiö), jonka kautta säätiö saa pitää joulukuun 2007 mitättömällä osakekaupalla saamansa osake-enemmistön (51 %) AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä.

  Olipa totuus mikä tahansa väliyhtiön (holding-yhtiön) perustamisesta keväällä 2008 (ks. tarkemmin viesti 9), niin ARA kiiruhti mahdollisia seurauksia miettimättä nimeämään sen (Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy) yleishyödylliseksi yhteisöksi (Ara 1.10.2008, Dnro 14436/641/08) ja AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1-694 eli 51 %:n osuuden luovutuksensaajaksi (Ara 29.10.2008, Dnro 14118/643/08 ja 14437/643/08). Meidän AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaiden kannalta väliyhtiö muodostui kohtalokkaaksi, sillä se mahdollisti syksyn 2010 salaisen Liukku-kaupan.

  Vastineessaan 25.11.2010 Rakennuslehden 17.11.2010 julkaisemaan artikkeliin, jossa käsiteltiin Avain Asumisoikeus Oy:n omistusta ja osakkeiden kauppaa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja Hannu Rossilahti kirjoittaa myös seuraavaa:

  ”Syksyn 2010 kauppaan ei tarvittu Aran hyväksyntää. Syksyllä 2010 kaupan kohteena on ollut Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n koko osakekanta. Kaupan osapuolet Avainrakennuttaja Oy ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiö eivät ole Aran yleishyödylliseksi nimeämiä asuntoyhteisöjä eivätkä ne omista rajoituksenalaisia kohteita. Tällöin kauppa voidaan tehdä ilman ostajan nimeämismenettelyä, koska luovutuksen kohteena olevan Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy ei omista suoraan valtion tukemia rajoituksenalaisia kohteita.”

  Vaikka syksyn kauppaan ei olisi tarvittukaan ARAn hyväksyntää, niin tosiasia on, että Liukun ja Mäenpään yhtiö (Avainrakennuttaja Oy, nyk. AVAIN Rakennuttaja Oy) on AVAIN Asumisoikeus Oy:n tosiasiallinen omistaja, sanoopa porsaanreikiä täynnä oleva lainsäädäntö mitä tahansa. Tämän Liukku itsekin totesi Rakennuslehden haastattelussa 4.11.2010:

  ”Liukku vahvistaa, että hänen ja Mäenpään puoliksi omistama Avainrakennuttaja Oy on nyt Avain Asumisoikeuden enemmistöomistaja. Hänen mukaansa kaupat tehtiin Aran määrittämällä hinnalla. Hinta oli 150 000 euron suuruusluokkaa. Liukun mukaan asiat on käyty Arassa läpi eikä virastolla ollut mitään kauppoja vastaan.”

  Mutta on eräs asia, joka tulisi selvittää ARAn toiminnassa syksyn 2010 kauppoihin liittyen. Liukun mukaan kaupat oli käyty Arassa läpi eikä virastolla ollut mitään niitä vastaan. Tämän kirjoittajalla ei ole tarkkaa tietoa siitä, milloin Liukku-kaupan kauppakirja allekirjoitettiin. Todennäköisesti se on tapahtunut syyskuun 2010 puolivälin tienoilla. Ja jos Liukun kertoma tieto siitä, että asia tarkistettiin ARAsta, pitää paikkansa, niin ARAn on täytynyt tietää kaupasta jo syyskuun alkupuolella tai kenties jo aikaisemminkin. Noihin aikoihin eduskuntaan tuotiin hallituksen esitys laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta. Eduskunnan 30.11.2010 pidetyn täysistunnon pöytäkirjan (PTK 122/2010 vp) mukaan lakiehdotusta koskevan keskustelun aikana kansanedustaja Pentti Tiusanen totesi mm. seuraavaa:

  ”Tämän asian käsittelyn yhteydessä ympäristövaliokunnassa valtiovarainministeriön budjettineuvos Pekka Pelkonen totesi, että mikäli tuolloin ajankohtaiset uutiset asumisoikeusasuntoihin liittyvistä omistamisepäselvyyksistä ja ongelmista olisivat olleet ajoissa tiedossa, niin ilmeisesti valtioneuvostolta hänen mukaansa olisi tullut toisenlainen lakiesitys. Tästä asiasta valiokunta, ympäristövaliokunta vielä tällä viikolla kuulee asianomaista ministeriä eli asuntoministeri Vapaavuorta.”

  Jos kansanedustaja Tiusasen tieto valtiovarainministeriön budjettineuvos Pekka Pelkosen to-teamuksesta pitää paikkansa, niin Liukku-kauppa ei ole ollut ajoissa lain valmistelijoiden, hallituksen, ympäristövaliokunnan eikä eduskunnan tiedossa, jotta se olisi ehditty ottaa huomioon lain sisällössä. Näin asumisoikeuslainsäädäntöön jäi edelleen Liukun mentävä aukko, joka sittemmin paikattiin vuoden 2012 lakimuutoksella. Jos ARA osallistui Liukku-kaupan salailuun lain valmistelijoilta ja säätäjiltä, niin se on yksi osoitus lisää ARAn kyvyttömyydestä toimia oman sektorinsa ohjaus- ja valvontaviranomaisena. Kyllä ARAn olisi pitänyt informoida tavalla tai toisella lain valmistelijoita ja säätäjiä kaupasta, jotta nämä olisivat voineet ainakin harkita, olisiko ko. seikka tullut huomioida myös uudessa laissa. Nyt tieto Liukku-kaupasta tuli julkisuuteen ja samalla lainsäätäjien tietoon vasta sitten, kun lainsäädäntöprosessi ko. lain osalta oli jo käytännössä ohi. Toivottavasti ARAn osuus salailuun selvitetään perinpohjin ja mahdolliseen salailuun osallistuneita virkamiehiä rangaistaan kuten myös niitä, jotka osallistuivat vuosien 2007 ja 2008 kauppojen ”sotkuihin”. Jos Asuntorakentamisen Kehityssäätiön antamat vastaukset Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) selvityspyyntöihin pitävät paikkansa, niin ARAn osuus AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakekaupoissa ja omitusjärjestelyissä vuosina 2007-2010 on ollut keskeinen ja ratkaiseva. ARAn toiminta on mahdollistanut yleishyödyllisen asumisoikeusyhtiön enemmistöomistuksen ja määräysvallan siirtymisen yksityisille liikemiehille, joista toinen (Liukku) vielä toimiessaan Avara-konsernin toimitusjohtajana puhui ”etäisyyden ottamisesta yleishyödyllisyyteen”.

  AVAIN Asumisoikeus Oy:n johto salasi Liukku-kaupan ainakin meiltä tavallisilta AVAIN asumisoikeus Oy:n asukkailta ja asukkaiden edustajilta. Toimitusjohtaja Maarit Toveri kielsi kaikki nimi-, organisaatio- ja omistuspohjan muutokset AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä ja sen taustaorganisaatioissa, kun tiedustelin niitä Keski-Suomen alueen talohallitusten puheenjohtajien kokouksessa Jyväskylässä 3.11.2010. Vasta toistaessani kysymyksen kaksi kertaa, hän lopulta kertoi, että Avainrakennuttaja Oy -niminen yritys on ostanut Asuntorakentamisen Kehityssäätiöltä Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n, joka omistaa 51 % AVAIN Asumisoikeus Oy:stä. Kun tiedustelin häneltä, ketkä omistavat Avainrakennuttaja Oy:n, toimitusjohtaja Toveri vastasi, että se ei kuulu minulle. Keskustelun aikana Toveri hermostui silminnähden minulle. Seuraavana päivänä 4.11.2010 Rakennuslehti kirjoitti kuitenkin ko. kaupasta otsikolla ”Perttu Liukku osti pilkkahinnalla enemmistön asumisoikeusyhtiöstä”. Perustelin kysymyksiäni toistuvilla nimi-, organisaatio- ja omistuspohjan muutoksilla, koska niitä oli tapahtunut niin usein (lähes vuosittain) AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä ja sen taustaorganisaatioissa, ja niistä ei oltu kerrottu asukkaille ja jos kerrottiin, niin vasta jälkeenpäin. Jo talohallituksemme kantelussa ARAlle yhteishallintolain rikkomisesta AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä (Dnro 15917/635/10) olimme esittäneet myös huolemme toistuvista nimi-, organisaatio- ja omistuspohjan muutoksista AVAIN Asumisoikeus Oy:ssä ja sen taustaorganisaatioissa, mutta ARA ei noteerannut millään tavalla huoltamme ja pelkoamme – ei, vaikka Liukku-kauppa oli jo sen tiedossa lokakuussa 2010, kun vihdoin saimme ARAn vastauksen.

  Monet AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaat ja asukkaiden edustajat ovat ihmetelleet, miksi asuntoministeri Vapaavuoren asettama selvityshenkilö Riitta Rainio ei kerro selvityksessään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) todellisesta osuudesta AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyissä koskien erityisesti väliyhtiön perustamista toukokuussa 2008. Rainiolla oli mahdollisuus tutustua kaikki asiakirjoihin, jotka liittyvät AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyihin vuosina 2007-2010. Lisäksi hänellä on ollut mahdollisuus haastatella Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen virkamiehiä, AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyihin osallistuneita tahoja sekä asukkaiden edustajia. Monissa kirjoituksissa eri keskustelufoorumeilla on epäilty, että Rainion aikaisempi puheenjohtajuus ja jäsenyys ARAn johtokunnassa on saattanut vaikuttaa siihen, että hän ei tuo esille ARAn todellista osuutta erityisesti AVAIN Asumisoikeus Oy:n vuosien 2007-2008 omistusjärjestelyissä, jotka mahdollistivat syksyn 2010 salaisen Liukku-kaupan, jossa yleishyödyllinen asumisoikeusyhtiö myytiin nyt yksityisinä liikemiehinä toimiville Avara-konsernin entisille johtajille.

  Selvityksessään Rainio kyllä toteaa, että YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeiden kauppa joulukuussa 2007 (18.12.2007) Asuntorakentamisen Kehityssäätiölle oli ”mitätön” ja että Asunto-rakentamisen Kehityssäätiöllä ei ollut oikeutta myydä YH-Asumisoikeus Oy:n osakkeita edelleen holding-yhtiölle, koska osakkeiden luovutus Kehityssäätiölle oli mitätön asumisoikeuslain 47 §:n 1 momentin perusteella, mutta hän ei mitenkään kyseenalaista sitä, että mitättömistä ja laittomista kaupoista huolimatta ARA nimesi tuon holding-yhtiön/väliyhtiön (Suomen Rakennuttaminen Kehitys Oy) AVAIN Asumisoikeus Oy:n osakkeiden 1-694 luovutuksensaajaksi.

  Monet AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaista ja asukkaiden edustajista ovat ihmetelleet sitä, miten helposti yleishyödyllinen asumisoikeusyhtiö siirtyi pilkkahintaan yksityisille liikemiehille syksyllä 2010. Yhtenä selityksenä meidän asukkaiden keskuudessa on esitetty, että AVAIN Asumisoikeus Oy:n omistusjärjestelyihin vuosina 2007-2010 osallistui loppujen lopuksi hyvin pieni joukko. Keskeisiä toimijoita ovat olleet Avara-konsernin toimitusjohtaja Perttu Liukku, Avara Suomi Oy:n lakimies Suvi Seila ja Asuntorakentamisen Kehityssäätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Viinikka. Asiakirjojen mukaan esimerkiksi Suvi Seila toimi myyjäpuolen eli Avara Suomi -konsernin lakimiehenä ja edustajana ja samanaikaisesti valtakirjalla ostajapuolen eli Asuntorakentamisen Kehityssäätiön edustajana. Myöhemmin hän toimi sekä Asuntorakentamisen Kehityssäätiön omistaman väliyhtiön Suomen Rakennuttamisen Kehitys Oy:n hallituksen jäsenenä että AVAIN Asumisoikeus Oy:n hallituksen jäsenenä. Mainittakoon myös, että asiakirjojen mukaan hänellä on sama kotiosoite kuin Perttu Liukulla. Asuntorakentamisen Kehityssäätiöllä on puolestaan sama osoite kuin Liukulla ja säätiön asiamiehellä Suvi Seilalla. Kaikki tapahtui ARAn hyväksynnällä. Viime kädessä AVAIN Asumisoikeus Oy:n siirtämisen yksityisten liikemiesten enemmistöomistukseen ja määräysvaltaan mahdollisti porsaanreikiä täynnä oleva asumisoikeuslainsäädäntö, josta yksi reikä tukittiin kesän 2012 asumisoikeuslain muutoksella (ns. Lex Liukku), mutta aivan liian myöhään meidän AVAIN Asumisoikeus Oy:n asukkaiden kannalta.

 22. LOHJAN LAGUS

  Viestissä 46 viitataan Rakennuslehden 25.11.2010 päivättyyn uutiseen, jossa kerrottiin, että ”Myymättömien asuntojensa kanssa vaikeuksiin ajautunut Avara helpotti ahdinkoaan fuusioimalla viisi Vantaalle valmistunutta gryndauskohdetta Avain Asumisoikeuteen vuonna 2009 ja että ”Asumisoikeusasunnoiksi muutettiin yhteensä 14 myytäviksi rakennettua valmista omakotitaloa”.

  Onko Lohjan Lagus vastaavanlainen tapaus? Länsi-Uudenmaa –lehdessä Sari Mattila kirjoitti 3.6.3009 otsikolla ”Haikarin asumisoikeus-asunnoista suurin osa vielä tyhjänä”, että ”Lohjan Haikarin uusissa asumisoikeusasunnoista vain kahdessa asutaan. Kaikkiaan kuudessa rivitalossa on 20 asuntoa.”

  Mattilan mukaan ”Alun perin kiinteistöalan konserni Avaran rakennuttamat asunnot piti myydä omistusasunnoiksi, mutta markkinoiden hyytyminen muutti tilannetta”. Mattilan mukaan asumisoikeusasunnoiksi asunto-osakeyhtiö Lohjan Lagus muutettiin helmikuussa 2009.

  AVAIN Asumisoikeus Oy:n asuntohakusivuilta löytyy Lohjan Lagus, jonka kerrotaan olevan ”Lohjan palveluiden tuntumassa Haikarin luonnonkauniilla asuinalueella Lohjajärven läheisyydessä, sijaitseva tasokas rivitaloyhtiö”. Lisäksi kerrotaan, että asuntoja on 20 ja rakennusvuosi 2009 ja että keskimääräinen käyttövastike on 11,78 €/m2. Todennäköisesti kysymyksessä on siis sama kohde, josta Sari Mattila kirjoitti Länsi-Uudenmaassa 3.6.2009. Todettakoon, että AVAIN Asumisoikeus Oy:n asuntohakusivuilta löytyy tämän kirjoittajan Lohjan Lagusta 12 vuotta vanhempi ja varustetasoltaan alhaisempi kerrostalokohde, jonka keskimääräiseksi käyttövastikkeeksi ilmoitetaan lähes sama summa, vaikka asuntoja on yli kaksinkertainen määrä. Sama koskee aikaisemmin mainittuja Vantaan omakotitaloja. Tämäkin todistaa, että käyttövastikkeiden hämärän tasausjärjestelmän vallitessa kerrostalokohteilta ”tasataan” omakotitalo- ja rivitalokohteiden hyväksi, vaikka asumisviihtyvyys omine pihoineen jne. on jälkimmäisissä parempi. Tasausjärjestelmä mahdollistaa myös tyhjien asuntojen vastikkeiden ”tasaamisen” muiden kohteiden vastikkeissa. Mattilan kirjoitus on kesäkuulta 2009, joten Lohjan Laguksen tyhjien asuntojen vastikkeet joutuivat todennäköisesti AVAIN Asumisoikeus Oy:n muiden kohteiden asukkaiden maksettaviksi. Jos kesäkuussa 2009 asuttiin vain kahdessa asunnossa, niin missä tahdissa jäljellä olevat asunnot saivat asukkaansa?

  Asumisoikeusasuntoja säätelee laki, minkä vuoksi asunnon saamiseen vaikuttaa mm. alle 55-vuotiaan hakijan varallisuus ja elämäntilanne. Mattilan kirjoituksen aikaan Lohjan Haikarin asumisoikeusasunnoissa vain kahdessa asuttiin. Mattilan mukaan Avaran viestintäpäällikkö Riitta Laitala oli kertonut, että ”Haikaran aso-asunnoissahan tilanne on sikäli mielenkiintoinen, että koska hakijoita on ollut vähemmän kuin asuntoja, varakkaatkin hakijat otetaan huomioon”.

  Vantaan Ilolan erillistalojen/omakotitalojen tapauksessa ARA tuli apuun hyväksymällä alunperin lokakuussa 2008 valmistuneille vapaarahoitteisille erillistaloille/omakotitaloille korkotukilainat huhtikuussa 2009. Tapahtuiko Lohjan Laguksen kohdalla vastaavalla tavalla eli jo valmistuneille taloille/asunnoille myönnettiin korkotukilainat jälkikäteen?

 23. KANSALLINEN ONNETOMUUS JA MENETYS ON TAPAHTUMASSA

  Täällä Rakennuslehden sivulla olevilla keskustelijoilla on ihailtavaa kaupunkilaisjärkeä ja todellista systemaattista osaamista.

  Itse olen täällä ensimäistä kertaa.

  Havaintoni on, että ARA ja valtiokonttorin ovat onnistuneet noin 20 vuoden aikana – 1990-luvun laman jälkeen- tuhoamaan kansallisen arava-järjestelmän ja tehneet Valtion Aravasta EU-lakien vastaisen elikeinopoliitisen keinotteluvälineen.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat