Talous Rakennustuote Rakentaminen Rakennuslehti Ei kommentteja

Rakennuskoneiden vuokrauksen ennustetaan kasvavan selvästi

Rakennuskoneiden vuokrakysyntä kasvaa selvästi myös tänä vuonna, mutta kasvuvauhti hiljenee. Tämä käy ilmi rakentamisen markkinainformaatiota tuottavan Foreconin tuoreesta ennusteesta.

Forecon ennakoi rakennuskonevuokrauksen kiinteähintaisen volyymin kasvavan tänä vuonna viisi prosenttia. Yhtiö on nostanut ennustettaan hieman, sillä viime vuoden lopulla se arvioi kuluvan vuoden kasvuksi neljä prosenttia. Ensi vuonna kasvu hiipuu ennusteen mukaan prosenttiin.

Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokraustoiminnan arvo nousee tänä vuonna 720 miljoonaan euroon. Toimiala on kasvanut sadalla miljoonalla viidessä vuodessa. Valtaosa (3/4) vuokrauksesta kohdistuu rakentamiseen (talojen uudis- ja korjaus- sekä infrarakentamiseen). Loppuosa on vuokrausta muille toimialoille.

Rakennuskoneiden kuluvan vuoden vuokrakysynnässä näkyy se, että viime vuonna käynnistyi paljon rakennushankkeita – myös aivan loppuvuonna. Konekysyntää kasvattaa myös vuokrauksen markkinaosuuden kasvu, koska yritysten omien koneiden kapasiteetti on käytössä. Myös työvoiman saatavuusongelmat lisäävät koneiden käyttöä. Rakennuskoneiden myynnille ja tuonnillekin on tulossa erinomainen vuosi.

Uudistalonrakentamisen konevuokraus kasvaa tänä vuonna kymmenen prosenttia. Vuokrauksen kasvu on kovaa toimistoissa, julkisissa rakennushankkeissa ja asuinkerrostaloissa. Asuinrakentamisessa koneiden käyttö lisääntyy 12 prosenttia tänä vuonna. Toimitilapuolen vuokrakonekäyttö kasvaa tänä vuonna seitsemän prosenttia ja ensi vuonna kolme prosenttia. Toimitilarakentaminen on asuntorakentamista konevaltaisempaa.

Korjausrakentamisessakin konevuokraus yleistyy. Ihmistyötä korvataan konetyöllä, laatuvaatimukset ja työolot lisäävät koneistumista, mikä siirtyy kysynnäksi konevuokraukseen. Korjausrakentamisessa vuokraustoiminta lisääntyy 3–4 prosenttia tänä ja ensi vuonna.

Koneryhmistä tänä vuonna kasvaa suhteellisesti eniten (14 %) torninostureiden vuokraus. Se kasvoi jo viime vuonna 18 prosenttia. Arvoltaan se on kuitenkin eri koneryhmistä pienin, jolloin suhteellinen kasvu on helposti suurta. Ensi vuonna niiden vuokrakysynnän ennakoidaankin jo supistuvan seitsemän prosenttia.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia