Tarkastusvirastolta pyyhkeitä Olympiastadionin kustannusylityksistä

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanketta ja erityisesti sitä, miten valtionavustusta myönnettiin, käytettiin ja valvottiin hankkeessa.

Olympiastadionin uudis- ja peruskorjaushanke valmistui viime vuoden elokuussa. Kuva: Liisa Takala
Tarkastus kohdistui avustuksen myöntäneeseen opetus- ja kulttuuriministeriöön ja avustuksen saaneeseen Stadion-säätiöön.

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille

Olen jo tilaaja

Rekisteröidy

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Tarkastusvirastolta pyyhkeitä Olympiastadionin kustannusylityksistä”

  1. Jänniä kommentteja Piiroiselta. Urakassahan nimenomaisesti oli kattohinta ja minkä tahansa kiinteähintaisenkin urakan loppusumma muuttuu jos tilaaja teettää lisä- ja muutostöitä. Projektinjohtourakkahan venyy alaspäin, sillä tilaajan on mahdollista jättää osa töistä toteuttamatta saavuttaakseen kustannussäästöjä.

    Tavoite- ja kattohinnallisessa projektinjohtourakassa urakoitsija laskee tavoitehinnan jokaiselle osa-alueelle ja SITOUTUU omiin kustannuslaskelmiinsa tavoite- ja kattohinnan muodossa. Rakennuttaja vielä tarkastaa laskelman oikeellisuuden. Kolmantena vaiheena hinnan oikeellisuuden varmistaa vielä projektinjohtourakassa tehtävä kilpailutus, mutta tämän hinnan tullessa tietoon on toteutuspäätös yleensä jo tehty. Urakoitsija on kuitenkin jo sitoutunut omaa laskelmaansa, joten kustannuksia nostattavaa vaikutusta (yli kattohinnan) tuolla ei enää ole. Töiden maksimikustannukset ovat siis olleet (kattohinta=tavoitehinta +15% tässä rakennusurakassa) tiedossa jokaista uutta työvaihetta aloitettaessa sekä lisä- ja muutostyötä tilattaessa. Tuo asia on kirjattu sopimukseen.

    Erityisesti urakoitsijan kustannuslaskelmat tai ainakin hinnat maanalaisista tiloista sekä pilareiden pois jättämisestä olisi hyvä saattaa julkisuuteen ja verrata niitä toteumiin. Erityisesti päivämäärät jolloin kyseiset tavoitehinnat on annettu ohjausryhmän käyttöön, sekä milloin ohjausryhmä on lopullisesti sitoutunut kyseisiin kustannuksiin. Eli ovatko hinnat olleet tiedossa ennen kuin ohjausryhmä on tehnyt lopulliset tilaukset?

Viimeisimmät näkökulmat