Kysely: Taloyhtiöt kokevat uudistalojen rakentamisen laadussa olevan parannettavaa

Uusien taloyhtiöiden hallitusten jäsenten mielestä uudistalojen rakentamisen laadussa on parantamisen varaa, ilmenee Kiinteistöliiton uudistalokyselystä.

Kuva: Kiinteistöliitto

Hallitusten jäsenet antavat rakentamisen laadulle kouluarvosanan 7½, mutta vastausjakauma on vino alimpien arvosanojen suuntaan. Vastaajista 23 prosenttia antoi rakentamisen laadulle arvosanan 4–6. Myönteistä kuitenkin on, että suurin osa eli 35 prosenttia vastaajista arvioi rakentamisen laatua arvosanalla 8. Kouluarvosanan 9 valitsi 18 prosenttia vastaajista.

Pääkaupunkiseudulla laatuarvosana oli muuta maata matalampi, 7+. Pääkaupunkiseudulla vain 11 prosenttia vastaajista antoi kouluarvosanaksi 9, kun taas muualla maassa yhdeksikön antoi jopa 23 prosenttia vastaajista.

Rakennusaikaiset takuukorjaukset on saatu sovittua ja hoidettua 38 prosentissa vuosina 2010–2014 valmistuneista taloyhtiöistä, selviää kyselyn vastauksista. Edelleen noin puolella tämän ikäluokan yhtiöistä takuukorjausprosessit ovat kesken. Vuosina 2015–2021 valmistuneista taloyhtiöistä vasta neljäsosalla rakennusaikaiset takuukorjaukset on sovittu ja hoidettu.

Rakentamisen 10-vuotisvastuista vuosina 2010–2014 valmistuneissa taloyhtiöissä perustajaosakas eli rakennusurakoitsija on neljäsosassa korjannut reklamoidut virheet ja 40 prosentissa korjaukset ovat vielä kesken.

Kyselyn avoimissa vastauksissa moni vastaaja toi esiin perinteisiä rakennustyön toteutuksen reklamaatioita ja niistä aiheutuneita riitatilanteita. Vastausten perusteella riidat uudiskohteiden toteutuneesta laadusta voivat olla hyvin pitkiä. Kriittisissä palautteissa korostuivat esimerkiksi jähmeys reklamointien vastaanottamisessa ja hidas reagointi, nihkeä asioiden toimeenpano ja pitkään kestävät neuvottelut. Keskeiseen rooliin nousevat hyvät käytännöt, läpinäkyvyys, viestintä ja johtaminen, mutta vastaajien mukaan rakennusyhtiöt eivät ole näissä läheskään aina onnistuneet. Osassa uudiskohteista on nähty myös kohtalaisia onnistumisia, vaikka kyselyn avoimessa palautteessa painottuvat selvästi rakentamisen laatuongelmat. Perinteisten rakenneteknisten asioiden rinnalle on tullut yhä enemmän talotekniikkaan liittyviä kysymyksiä, jotka vaativat myös ostajilta uudistaloissa merkittävää vaivannäköä ja panostamista, jotta rakentamisen vastuiden ja suunnitelman mukaisuus voidaan varmistaa.

Rakennustyön tarkkailijan käyttö vaikuttaisi yleistyneen viime vuosina, mutta edelleenkin vain kolmannes vuosina 2015–2021 valmistuneista taloyhtiöistä kertoi, että yhtiö on rakennustyön aikana käyttänyt ostajien valitsemaa tarkkailijaa. Ne, joilla tarkkailija oli ollut, olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä ja suosittivat tarkkailijan käyttöä lämpimästi. Ne, jotka eivät olleet valinneet tarkkailijaa, harmittelivat asiaa jälkikäteen laajalti.

Kiinteistöliitto toteutti valmistumisvuosien 2010–2021 taloyhtiöihin suunnatun ”Uudistalo-kyselyn” toukokuussa 2021. Kysely kohdistettiin Kiinteistöliiton jäsenyhdistysten jäsenkuntaan. Vastauksia saatiin kaikkiaan 650, valtaosaltaan taloyhtiöiden hallituksen jäsenten keskuudesta. Jäsentaloyhtiöiden puolelta vastausaste oli 11 prosenttia. Vastaajia haettiin myös avoimella nettilinkillä, jolla saatiin 27 lisävastausta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kysely: Taloyhtiöt kokevat uudistalojen rakentamisen laadussa olevan parannettavaa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat