Tampereen Rantaväylän tunnelihanke läpi valtuustossa

Tampereen kaupunginvaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen valtatie 12:n liikennesuunnittelun jatkamisen niin sanotun pitkän tunnelin vaihtoehdon kohdalta Rantaväylän osalta. Naistenlahdesta Santalahteen ulottuvan noin kolmen kilometrin mittaisen tunnelin suunnittelu jatkuu rahoitusvaihtoehtojen selvittämisellä. Kaupunginvaltuusto edellyttää päätöksessään, että rahoitusvaihtoehtojen selvitys tuodaan valtuuston arvioitavaksi ennen lopullista päätöstä.

Olkiluodon rakennustyöt viivästyvät lisää

Olkiluoto 3:n rakennustyöt ovat viivästymässä lisää. Arevan ja Siemensin muodostama konsortio on ilmoittanut TVO:lle, että sopimuksen mukaisten, edistyksellisten turvallisuusominaisuuksien huomioiminen reaktorirakennuksessa vie alkuperäistä sopimusaikataulua kauemmin. Laitostoimittajan mukaan reaktorirakennuksen keskeiset rakennustyöt jatkuvat talveen 2009, kun niiden aiemmin arvioitiin valmistuvan kesän 2008 jälkeen.