Tiehallinto sai vesiluvan Kuopion Kallansiltojen vesirakentamiselle

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Savo-Karjalan tiepiirille luvan Kuopion Kallansiltojen parantamiseksi tarvittaviin vesirakennustöihin. Hankkeessa on kyse valtatien 5 muuttamisesta moottoritieksi välillä Päiväranta-Vuorela. Tiehallinnon mukaan yli 40 vuotta sitten rakennetut Kallansillat ovat elinkaarensa lopussa. Savo-Karjalan tiepiiri on toivonut, että Päiväranta-Vuorela -tieosuuden rakentaminen päästäisiin aloittamaan mahdollisimman pian.

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Savo-Karjalan tiepiirille luvan Kuopion Kallansiltojen parantamiseksi tarvittaviin vesirakennustöihin. Hankkeessa on kyse valtatien 5 muuttamisesta moottoritieksi välillä Päiväranta-Vuorela. Tiehallinnon mukaan yli 40 vuotta sitten rakennetut Kallansillat ovat elinkaarensa lopussa. Savo-Karjalan tiepiiri on toivonut, että Päiväranta-Vuorela -tieosuuden rakentaminen päästäisiin aloittamaan mahdollisimman pian.

Hankkeeseen kuuluu päätien, rinnakkaistien ja kadun, radan, yksityistien ja kevyen liikenteen väylän vesistöpenkereiden ja siltojen rakentaminen. Uusia siltoja rakennetaan 12, ja korjattavia siltoja on 7. Uusien Tikkalansaaren siltojen alikulkukorkeudeksi tulee 12 metriä, ja muiden siltojen kohdalla korkeudet säilyvät ennallaan. Nykyiset Päivärannan läppäsillat muutetaan kiinteiksi. Uutta vesistöpengertä rakennetaan tieosuudelle noin 2 miljoonaa kuutiometriä.

Ympäristölupaviraston päätöksellä on määrätty uusi yleinen paikallisväylä, joka alkaa nykyiseltä Kallansiltojen uittoväylältä Kelloselältä, kulkee Tikkalansaaren siltojen vesiliikenneaukosta ja yhtyy Kuopio-Iisalmi -väylään Selkäkumpu-nimisen saaren luoteispuolella. Väylän rakentaminen edellyttää Tikkalansaaren siltojen kohdalla ruoppausta tai kaivua 28 000 kuutiometriä ja vähäistä ruoppausta Tomperi-nimisen saaren lounaispuolella.

Päätöksessä on muun ohella määrätty, että rakennustyöt on suoritettava ja pyrittävä ajoittamaan siten, että vesiliikennettä, uittoa tai muuta vesistön käyttöä tai kulkuyhteyksiä kiinteistöille ei tarpeettomasti vaikeuteta. Yksityiskohtaisempia määräyksiä on annettu muun muassa penkereiden syrjäyttämien pohjamassojen poistamisesta ja työnaikaisista siltojen kulkuaukoista.

Hankkeen toteuttamiseen on päätöksessä varattu aikaa 8 vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Luvan saajalle on myös myönnetty vesilain mukainen oikeus ryhtyä jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista hankkeen toteuttamista tarkoittaviin töihin ja työn suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tiehallinto sai vesiluvan Kuopion Kallansiltojen vesirakentamiselle”

Jätä kommentti