Rakentaminen Auri Häkkinen Ei kommentteja

Lahden uusi matkakeskus rakennettiin liikenteen keskellä

 

”Löysimme allianssin aikana suunnittelun kautta ratkaisun, jossa Mannerheiminkadun sillasta ei tarvinnut matkakeskuksen siltakantta rakennettaessa piikata pientä osaa pois, kuten alkuperäisessä suunnitelmassa oli ajateltu. Saimme tästä ratkaisusta sekä aika- että taloudellisia säästöjä, kun sillan vesieristeitä ei täytynyt uusia ja liikennettä ohjata muille kaduille”, YIT:n projektipäällikkö Timo Parikka kertoo.

 

 

 

 

 

Lahden kaukoliikenteen terminaali muuttaa rautatieaseman viereen, uuteen matkakeskukseen helmikuun alussa.

Lahden matkakeskus rakennettiin kevennetyllä allianssimallilla. Lahden kaupunki, Sito Yy ja YIT Rakennus Oy muodostivat allianssin. Kyseessä oli kaikille kolmelle osapuolelle ensimmäinen allianssihanke.

Uudessa, Mannerheiminkadun sillan viereen rakennetussa terminaalisillassa on tavanomaiset siltarakenteet.

Etukäteisviestintä välttämätöntä

Etukäteisviestintä oli sillan rakentamisen aikana välttämätöntä. Sillä pyrittiin osaltaan pienentämään työtapaturmien ja liikenneonnettomuuksien riskejä sekä neuvomaan vaihtoehtoisia kulkureittejä.

Ensin kummallakin puolella siltaa oli puiset törmäysesteet ylikorkeita ajoneuvoja varten, mutta ne eivät riittäneet pitämään kaikkia ylikorkeita ajoneuvoja pois reitiltä. Siksi ne korvattiin samanlaisilla metallisilla törmäysesteillä, joita on moottoriteillä.

Allianssiryhmä päätti myös hoitaa sekä Vaalimaan raja-asemalle että Vuosaaren satamaan venäjänkieliset ilmoitukset siirtoreitistä törmäysten ehkäisemiseksi. Lahdessa kiertotietaulut olivat suomenkielisiä.

Allianssi loi luottamusta

”Allianssihankkeessa on paljon sellaisia nyansseja, jotka luovat luottamusta. On iso asia, että allianssiurakassa kaikki osapuolet ovat samalla puolella pöytää ja kaikista asiois-
ta pitää löytää yhteiset ratkaisut. Tilaaja ja suunnittelijat eivät yleensä tiedä urakoitsijan kustannuslaskelmista. Nyt kustannukset ovat avoimia. Lisä- ja muutostöitä ei tässä mallissa tule, joten turha riitely on jäänyt pois ja sitä kautta on päässyt paljon helpommalla. Tämän kokemuksen perusteella haluan tehdä lisää allianssiurakoita”, Parikka toteaa.

Parikan mukaan alussa sovittu budjetti piti hyvin paikkansa. Tekemättä on vielä viher- ja kivitöitä, muuten urakka on valmis. Takuuaika on kaksi vuotta.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia