Talous Rakennuslehti 5 kommenttia

SAY: Lakimuutokset vähentävät asumisoikeus­asuntojen tuotantoa

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n (SAY) näkemyksen mukaan eri ministeriöissä on tehty lakimuutoksia, jotka vähentävät asumisoikeusasuntojen tuotantoa ja vievät kehitystä väärään suuntaan.

Hallituksen tavoitteena on kuitenkin kehittää asumisoikeusjärjestelmää rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta.

”Asumisoikeusjärjestelmän uudistaminen on hyvä ja kannatettava tavoite, jonka suhteen kaikki alan keskeiset toimijat ovat yhtä mieltä. Samaan aikaan lakiin säädösmuutoksilla ja muilla päätöksillä on kuitenkin toteutettu entistä yksityiskohtaisempia tiukennuksia, jotka tulevat vähentämään asumisoikeusasuntojen tuotantoa”, Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja Maarit Toveri sanoo.

Tammikuussa valtioneuvosto vahvisti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran korkotukilainojen käyttösuunnitelman, jossa asumisoikeustalojen lainavaltuutta leikattiin yli 100 miljoonalla eurolla. Suunnitelmaan kirjattiin myös ristiinkäyttökielto, jonka mukaan vuokra-asunnoilta vapautuvia valtuutuksia ei enää voida käyttää asumisoikeusasuntojen tuotantoon.

”Ongelmallista on, että vuokra-asunnoilta vapautuvia lainavaltuutuksia ei voida enää käyttää kohtuuhintaisten asumisoikeusasuntojen tuotantoon. Tämä tarkoittaa osaltaan sitä, että asumisoikeusasuntojen rakentaminen tulee vähentymään merkittävästi viimeistään vuoden 2017 alussa.”

”Ylijääviä lainavaltuuksia pitäisi voida jatkossakin käyttää asumisoikeusasuntojen tuotantoon aiempien vuosien tapaan, jotta erityisesti pääkaupunkiseudulla saataisiin tuotettua kohtuuhintaisia asuntoja niin paljon kuin mahdollista. Korkotuettuja vuokra-asuntoja on viime vuosina tehty vain vähän ja valtuuksia jää todennäköisesti käyttämättä tänäkin vuonna.”

SAY:n näkemyksen mukaan osana asumisoikeusjärjestelmän uudistamista tulee arvioida järjestelmän rahoitus ja löytää ratkaisuja, joilla rahoitustapoja voidaan monipuolistaa. Aran lainavaltuuksien ja käyttösuunnitelman osalta tulisi päästä vähintään vaalikauden mittaisiin jaksoihin.

SAY toteaa edelleen tiedotteessaan, että asuntopolitiikan tulisi olla pitkäjänteistä ja myös Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusten laatiminen tulisi ajoittaa niin, etteivät ne ajoittuisi uuden hallituskauden alkuun. Tempoileva asuntopolitiikka pitää asuntojen hinnat korkealla, ei tuota kohtuuhintaisia asuntoja niitä tarvitseville ja hidastaa talouskasvua sekä työvoiman liikkumista.

Keskustelu artikkelista: 5 kommenttia

 • Asuntopulan lievittämiseksi on rakennettava lisää uusia asuntoja. Tämä on selkeä ja yksinkertainen periaate. Mikäli vuokra-asuntotuotantoon varattuja määrärahoja ei saada käytetty, niin ne on voitava vaivattomasti käyttää vaikkapa asumisoikeusasuntojen rakentamiseen.

  Jokainen kohtuuhintainenkin uusi asunto tuottaa lähes puolet hankinta-arvostaan nopeasti veroina ja muina maksuina yhteiskunnalle takaisin. Tämän pitäisi kiinnostaa erityisesti valtiovarainministeriön virkamiehiä.

  Vastaa
 • Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja Maarit Toveri tietää ne yleishyödylliset jäsenyhteisöt jotka ovat toimineet epärehellisesti.
  Ympäristöministeriön raportissa (YMra 1/ 2016 sivu 22), todetaan ”Yhtiöt kokevat myös, että ARA ei luota yhtiöiden toimintaan, vaan olettaa näiden lähtökohtaisesti huijaavan ja pimittävän varoja. Kaikki kokevat olevansa jatkuvasti epäilyksen alaisia. Suurin osa on turhautuneita siitä, että kaikki kärsivät, vaikka vain jotkut ovat toimineet epärehellisesti.”

  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159994/YMra_1_2016.pdf?sequence=1

  Voimme olla tyytyväisiä siitä että säädösmuutoksilla ja muilla päätöksillä tiukennetaan lakia ja sen valvontaa, vaikka muutokset tulevatkin vähentämään hetkellisesti asumisoikeusasuntojen tuotantoa.
  Osa yhteisöistä on toiminut vuosia ympäristöministeriön suositusten vastaisesti, eivätkä ne ole noudattaneet asumisoikeuslain tiedonantamisvelvoitetta eikä omakustannusperiaatetta. Yhteisöt ovat tulkinneet lakia oman etunsa mukaisesti josta asukkaiden, viranomaisten, ja yhteisöjen välille on muodostunut luottamuspula.
  Toivottavasti epärehellisesti toimivat yleishyödylliset yhteisöt jotka ovat pilanneet asumisoikeusjärjestelmän saadaan poistettua markkinoilta.
  Luotettavilla aumisoikeusyhteisöillä ei ole tarvetta uhkailla ja kiristää rakennuttamisen vähentämisellä.

  Vastaa
 • Nim. kypsynyt asumisoikeusasukas

  Onneksi joku kertoo asiat niin kuin asumisoikeusasukas sen kokee. Epärehelliset ns. ”yleishyödylliset rakentajat” on poistettava markkinoilta jotka lypsävät asukkaita vuodesta toiseen. Päättäjät on saatava ehdottomasti valvomaan synnyttämäänsä järjestelmää. Siitähän heille me veronmaksajat heille maksamme.

  Vastaa
 • LOISTAVAA!

  Tähän mennessä ASO -yhtiöt rahoittivat pumppasivat asukkailta ylisuuria vastikkeita, joilla rakennuttivat uutta asuntokantaa (omaisuutta) itselleen.

  Asukas ei hävisi tässä ylisuuren vastikkeen verran. Jos remonttia tuli, kerättiin se vielä erikseen. Myöskään vastike ei laske vaikka lainan hoitokulut laskivat ja pääoma lyheni.

  Jatkossa ko. rahan pumppaaminen yhtiöstä toiseen ei onnistu. Hyvä niin.

  Vastaa
 • Vielä on tehtävää lainsäädännössä. Vastikkeiden pitäisi mennä suurilta osin asukkaan asumisoikeusasunnon maksamiseen jonka asukas voisi milloin tahansa myydä pois. Hyvä maksuaika olisi 15-20 vuotta

  Näin meille syntyisi varallisuutta myös pienituloisille ajan myötä.

  Vastaa

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia