Rakentaminen Auri Häkkinen Ei kommentteja

Vantaa hakee kilpailulla kohtuuhintaista asuntotuotantoa

Vantaan kaupunki etsii Kivistön koulun alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailussa laadukkaita ja samalla kohtuuhintaisia asuntoja. Kaupunki hakee kilpailulla toteuttajia kahden korttelin asuinrakennuksille ja pysäköintitalolle.

Kilpailualue on jaettu kolmeen asuntokohteeseen. Asuntorakennusoikeutta on 28 400 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa noin 600 asuntoa.

Arvostelussa korostuu laatu

”Kilpailulla tavoitellaan selkeästi laatua ja edullisuutta. Arvostelutuomaristo valitsee ensin kunkin kolmen kohteen laadultaan parhaat ehdotukset. Näistä halvin voittaa suunnitelmallaan kohteen tontin osto- ja toteutusoikeudet”, kilpailuohjelmaa laatimassa ollut arkkitehti Esko Kahri kertoo.

Hän on erittäin kokenut asuntosuunnittelija, joka on toiminut konsulttina kilpailun suunnittelussa.

”Haluamme tutkia kilpailussa uusia, kohtuuhintaisia asuntotyyppejä”, Vantaan maankäytöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä korostaa.

Vantaa testaa kohteessa väestösuojista luopumista.

”Jos eteen tulee luovia ideoita muidenkin määräyksien osalta, otamme ne haltuumme. Rakentajien palavereissa puhutaan usein, että ideoimalla saadaan aikaan halvempia asuntoja. Toivomme, että sellaisia ehdotuksia nyt tulee”, Penttilä sanoo.

Porkkanana on rakennettavien tonttien maltillinen hintataso, mikä tarkoittaa alempia tonttihintoja kuin Kivistössä on nyt.

Kahri arvioi, että kilpailu on rakentajille, rakennuttajille ja suunnittelijoille houkutteleva, kun siinä voi kokeilla normeista poikkeamista. ”Kilpailu tarjoaa merkittävän mahdollisuuden kehittää asuntorakentamista uudella tapaa.”

Viitesuunnitelma vain ohjeellinen

Kilpailuohjelman viitesuunnitelmat on laadittu asemakaavan ongelmakohtien ja kilpailuohjelman testaamiseksi, ja ne ovat vain ohjeellisia. Niissä on tutkittu myös eri yhteistilamalleja ja tehty palotekninen selvitys.

Kilpailijoilta odotetaan omia luovia ratkaisuja kilpailuohjelman ja asemakaavan pohjalta. Penttilä ja Kahri sanovat, ettei viitesuunnitelma rajoita esitysten tekoa.

”Asemakaavamääräyksistä voi poiketa, jos tekijät perustelevat ratkaisunsa riittävästi”, Kahri toteaa.

Vantaan rakennusvalvonnan lupapäällikkö Ilkka Rekonen kertoo, että rakennusvalvonta pyrkii punnitsemaan kilpailun arvosteluvaiheessa, minkä tyyppiset poikkeamiset ovat mahdollisia.

”Normitalkoissa ei ole päästy uusille urille. Asuntorakentaminen kaipaa reilumpaa ravistelua. Toivottavasti kilpailussa tulee mielenkiintoisia ehdotuksia. Yritämme antaa niille mahdlisuuksia”, Rekonen sanoo.

Hän arvio, ettei kaupunkikuvallisesti merkittävistä paikoista tehdä poikkeamisia asemakaavaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että riittävän korkeatasoisista julkisivuista ei tingitä. Muissa osissa rakennuksien säätämistä voi tehdä sopivassa määrin suhteessa asemakaavaan.

Kilpailijaryhmät voivat jättää ehdotuksensa enintään kahteen kohteeseen, kumpaankin erillisinä.

Toiveena on, että kilpailu innostaa myös keskisuuria rakennusliikkeitä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia