Uutiset Rakennuslehti Ei kommentteja

Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat edellyttävät betonirakenteiden lujuuden varmistamista – käyttöönottolupa vasta sen jälkeen

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla edellytetään jatkossa talonrakennushankkeissa pätevän asiantuntijan lausuntoa siitä, täyttävätkö betonirakenteet niiden lujuudelle ja vakaudelle asetetut vaatimukset.

Kaupunkien rakennusvalvonnat ovat sopineet menettelystä yhdessä RT:n Talonrakennusteollisuuden kanssa. Käytäntö ei koske normaaleja omakoti‐, pari‐ ja rivitaloja.

Liikennevirasto on aiemmin määrännyt tehtäväksi laadunvarmistustoimenpiteet siltarakenteiden betonirakenteille.

Torstaina 8.12.16 toistaiseksi voimaan tulleen menettelyn ovat allekirjoittaneet vs. yli-insinööri Risto Levanto Helsingin rakennusvalvontavirastosta, vs. rakennusvalvontajohtaja Solja Mäkelä Espoon rakennusvalvontakeskuksesta ja tarkastuspäällikkö Pasi Timo Vantaan rakennusvalvonnasta.

Rakennusvalvonnat edellyttävät rakenteilla olevien kohteiden paikallavalettujen kantavien ja jäykistävien betonirakenteiden lujuudesta tehtäviä lisäselvityksiä. ”Näin voidaan kartoittaa betonirakentamisen laadunvarmistukseen liittyvien ongelmien laajuus, kohdentuminen ja syyt sekä varmistua rakenteiden turvallisuudesta”, Levanto, Mäkelä ja Timo sanovat.

Pätevän asiantuntijan lausunto

Rakennuksen rakenteiden lujuuteen ja vakauteen liittyvän rakennekatselmuksen, rakennuksen käyttöön hyväksyvän osittaisen loppukatselmuksen ja lopullisen loppukatselmusten yhteydessä on esitettävä pätevän asiantuntijan lausunto siitä, täyttävätkö rakennuksen paikallavalettujen kantavien ja jäykistävien betonirakenteiden lujuudet niille säännöksissä ja rakennesuunnitelmissa asetetut vaatimukset.

Rakennusvalvonnat eivät toimita lopullista rakennekatselmusta, rakennuksen käyttöön hyväksyvää osittaista loppukatselmusta eikä lopullista loppukatselmusta ennen kuin selvitys ja lausunto vaatimuksenmukaisuudesta on
esitetty.

Rakennushankkeissa, joissa rakennuksen käyttöön hyväksyvä loppukatselmus on tarkoitus toimittaa loppuvuoden 2016 aikana, katselmuksen toimittamisen mahdollisuus arvioidaan rakennushankekohtaisesti alustavan asiantuntijalausunnon perusteella, kertoo tiedote.

Ulkopuolinen tai asiantuntijatarkastus

Lujuuden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen voidaan toteuttaa joko maankäyttö‐ ja rakennuslain 150 §:n mukaisen ulkopuolisen tarkastuksen periaatteita noudattaen tai rakennushankkeeseen ryhtyvän esityksestä maankäyttö‐ ja rakennuslain 150 b §:n mukaisen asiantuntijatarkastuksen periaatteita noudattaen.

Jos asiantuntijalausunnon tekee joku muu kuin rakennushankkeen vastaavaa rakennesuunnittelijaa, on tekijä hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen selvitystyöhön ryhtymistä.

Käytäntö koskee rakennuksia, joiden seuraamusluokka on CC2 tai CC3 normaaleja pientaloja lukuun ottamatta. Käytäntö koskee käynnissä olevia rakennushankkeita.

Karkeasti rajattuna tämä tarkoittaa rakennuksia, joissa asutaan, työskennellään, kokoonnutaan tai oleskellaan.

Koekappaleita tai kimmovasaratarkistus

Rakennusvalvonnat antavat mahdollisuuden selvittää paikallavalettujen betonirakenteiden lujuuden joko koekappaleiden avulla, kimmovasaralla tai muulla saman luotettavuuden omaavalla menetelmällä.

Lausunnon antaja määrittää lujuuden varmistamiseksi tarvittavat riittävät tutkimustoimenpiteet rakennushanke‐ ja rakennusosakohtaisesti.

Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat totesivat ympäristöministeriössä 2.12.2016 pidetyn tilannekatsauksen perusteella , että paikallavalettujen betonirakenteiden laadunvarmistuksessa on havaittu merkittäviä puutteita. Betonin lujuuden laatuongelman laajuuden ja kohdentumisen arvioimiseksi ei ole riittävästi tietoa.

”Yleisen edun kannalta on tärkeää selvittää mahdollisimman nopeasti betonin laadunvarmistukseen liittyvien ongelmien laajuus ja syyt sekä varmistaa rakenteellisen turvallisuuden täyttyminen”, tiedotteen allekirjoittaneet sanovat.

Kim Kaskiaro: asiantuntijakatselmukset paikallaan

”Jäsenyrityksemme ovat jo omaehtoisesti tehneet selvityksiä omissa rakennushankkeissaan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun suurissa kohteissa ei ole todettu puutteita. Asiantuntijakatselmukset ovat kuitenkin paikallaan, jotta tilanteesta saadaan muodostettua kokonaiskuva”, Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Kim Kaskiaro toteaa.

Talonrakennusteollisuus on sopinut ympäristöministeriön kanssa, että urakoitsijat ja betoniteollisuus käyvät läpi betonirakentamisen tuotantoketjut laadunvarmistustoimenpiteineen. ”Tarkennamme käytäntöjä ja vastuunjakoa tarpeen mukaan, jotta vastaavilta ongelmilta vältytään jatkossa”, Kaskiaro kertoo.

Juttua on täydennetty 8.12.16 klo 13.42 RT:n Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Kim Kaskiaron kommenteilla.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia