Voittaneen ehdotuksen kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen kokonaisuus arvioitiin onnistuneimmaksi. Palvelukeskuskokonaisuutta pidettiin houkuttelevana ja kehittämiskelpoisena.

Ehdotuksen persoonallisuutta ja viittauksia Oulun historiaan tervakaupunkina pidettiin paikallisuutta vahvistavina ja identiteettiä luovina tekijöinä. Rakennusten arkkitehtuuri viittaa persoonallisella tavalla Oulun menneisyyteen tervakaupunkina ja tärkeänä etappina Itämeren kauppareiteillä.

Laajat säältä suojaisat sisätilat ovat käyttökelpoisia varsinkin kylminä vuodenaikoina. Oulun keskustan kauppakatujen mittakaavaa on tuotu onnistuneesti radan itäpuolelle.

Lasipäätyisiä holveja ja harjakattoja

Palvelukeskuksen rooli kaupunkikuvassa korostuu kahden parabolisen holvin avulla, jotka vertautuvat vanhoihin kaariasemahalleihin. Lasipäätyiset holvit laajoine harjakattoisine rakennelmineen muodostavat Hallituskadun jalankulkuakselille mielenkiintoisen ja houkuttelevan päätteen radan toiselle puolelle.

Kokonaisuudessa on mukana myös hotelli, liiketilat, ravintolat ja monitoimiareena, jotka muodostavat toiminnallisen ja yhtenäisiin sisätiloihin perustuvan kokonaisuuden.

Kolme tiivistä itäosan asuinkorttelia rakentuvat harjakattoisista kerrostaloista, joiden alle on sijoitettu porrastetusti pysäköintilaitokset ratapihan puolelle. Asuinkortteleissa voidaan nähdä viittauksia Itämeren alueen vanhojen Hansakaupunkien tiiviisti rakennettuihin kortteleihin ja jyrkkäkattoisiin porvaristaloihin.

Kaupungin tiedotteen mukaan Tervatynnyrit on  kompakti, vahva ja persoonallinen ehdotus, jonka pohjalta alueen yleissuunnittelua voidaan jatkaa.

Voittaneen ehdotuksen tekijäryhmälle maksetaan palkintona 50 000 euroa.

Kutsukilpailun viittä ehdokasta sai arvioida ja äänestää verkossa. Yleisöäänestyksen suosikiksi nousi ehdotus ”Tervahauta 2020”.