Infra Rakennuslehti Ei kommentteja

Kotkassa alkoi erikoinen betonipinnoitusurakka

Kotkassa on alkanut Itämeren poikki suunnitellun Nord Stream 2:n maakaasulinjan putkien valtava pinnoitusurakka.

Yli 35 000 putkea odottaa betonipinnoitusta varastoalueella Kotkassa.

HaminaKotkan satamassa sijaitsevassa Wascon tehtaassa betonipinnoitetaan lähes puolet koko hankkeessa tarvittavista 200 000 putkesta. Betonipinnoitus lisää putkilinjan vakautta meren pohjassa.

Wasco on jo palkannut tehtaalleen 195 työntekijää ja tuotannon huippukautena hanke työllistää arviolta noin 300 henkilöä. Lisäksi se työllistää välillisesti noin sata henkilöä muiden muassa tehtaan ylläpito-, varastointi- ja satamatoiminnoissa. Nord Stream 2 -hankkeen putkien pinnoitus jatkuu arviolta vuoden 2018 loppuun asti.

Tähän mennessä teräsputkitehtailta on toimitettu Wascon varastoalueelle noin 35 000 putkea. Kun putket on betonipinnoitettu, osa niistä varastoidaan Wascon varastoalueella Kotkassa ja osa kuljetetaan meritse välivarastoitavaksi Hangon Koverhariin. Rakentamisen aikana putket kuljetetaan oikea-aikaisesti putkenlaskualuksille.

Betonipinnoitus lisää putkilinjan vakautta, sillä yksittäisen 12-metrisen, halkaisijaltaan 48-tuumaisen putken paino tuplaantuu 24 tonniin betonipinnoituksen jälkeen. Betonipinnoitus myös suojelee putkia ulkoisilta vahingoilta niitä varastoitaessa, kuljetusten aikana sekä mereen laskussa.

Rautamalmia betoniin

Putkien pinnoituksessa käytetään sekoitusta, jossa on sementtiä, rautamalmia, hiekkaa ja vettä. Rautamalmi on tähän asti tullut Wascolle Etelä-Afrikasta, hiekka Norjasta Sibelcolta ja sementti Finnsementiltä Suomesta.

Rautamalmi betonin raaka-aineena lisää painoa. Näin betonipinnoitteeseen saadaan tarvittava paino pinnoitekerroksen paksuuteen nähden.

Nord Stream 2 on Itämeren poikki suunniteltu putkilinja, joka tulee kuljettamaan maakaasua yli 1 200 kilometrin matkan maailman suurimmista kaasuesiintymistä Venäjältä suoraa reittiä pitkin kuluttajille Eurooppaan.

Edit: Lisätty kappale rautamalmista.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia