Talous Kiinteistöt Hannu Lättilä Ei kommentteja

Uusien asuntojen hinnat kohosivat huimaa vauhtia pääkaupunkiseudulla

Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 4,9 prosenttia koko maassa edelliseen neljännekseen verrattuna ja vuoden takaiseen verrattuna 5,4 prosenttia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ennakkotiedoista.

Kuva: Anne Kurki

Pääkaupunkiseudulla uusien asuntojen hinnat nousivat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 5,9 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna ja vuoden takaiseen verrattuna peräti 10,4 prosenttia. Muualla maassa uusien asuntojen hinnat nousivat 4,3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 2,7 prosenttia vuoden 2016 vastaavasta ajankohdasta.

Tammi-maaliskuussa 2017 uusien osakeasuntojen keskineliöhinta oli koko maassa 3720 euroa, pääkaupunkiseudulla 5108 euroa ja muualla maassa 3230 euroa.

Uusien osakeasuntojen tiedot perustuvat suurimpien rakennuttajien ja kiinteistönvälittäjien kauppahintatietoihin.

Vanhojen asuntojen hinnat laskivat

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä koko maassa 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,1 prosenttia ja muualla Suomessa 0,5 prosenttia.

Vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat koko maassa 0,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,5 prosenttia, kun taas muualla Suomessa ne laskivat 1,4 prosenttia.

Helsingissä vanhojen osakehuoneistojen hinnat laskivat 0,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä mutta nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. Espoo-Kauniaisissa hinnat kohosivat vuosineljänneksen aikana 0,7 prosenttia ja 3,5 prosenttia vuodessa. Vantaalla hinnat laskivat vuoden 2016 viimeisestä neljänneksestä 0,8 prosenttia mutta nousivat vuositasolla 0,3 prosenttia.

Pääkaupunkiseudun lähituntumassa sijaitsevissa niin sanotuissa kehyskunnissa hinnat nousivat 0,8 prosenttia sekä edelliseen neljännekseen että vuoden takaiseen verrattuna.

Muista isoista kaupungeista hinnat nousivat Tampereella 1,0 prosenttia niin vuosineljännestasolla kuin vuositasollakin. Oulussa hinnat laskivat 1,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,8 prosenttia vuodessa. Turussa hinnat nousivat 0,7 prosenttia neljänneksen aikana ja 1,0 prosenttia vuodessa.

Tammi-maaliskuussa 2017 vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2306 euroa, pääkaupunkiseudulla 3686 euroa ja muualla Suomessa 1688 euroa.

Vanhojen osakeasuntojen hintatilaston ennakkotiedot sisältävät kaksi kolmasosaa vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kaupoista.

Asuntojen hinnat nousseet 2000-luvulla palkkoja nopeammin

Asuntojen hintakehitys on viimeisen 40 vuoden aikana vaihdellut suuresti. Asuntomarkkinoiden ylikuumenemisen aikaan vuoden 1988 viimeisellä neljänneksellä hinnat nousivat yli 40 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti 1990-luvun alkupuolen lamakauden aikana asuntojen hinnat laskivat jopa 20 prosenttia vuodessa. Vuodesta 1996 lähtien asuntojen hinnat nousivat vuoden 2008 puoliväliin saakka, poikkeuksena vuosi 2001. Kansainvälisen finanssikriisin puhkeaminen syksyllä 2008 hiljensi asuntomarkkinat, ja hinnat laskivat vuoden 2008 kolmannesta neljänneksestä vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen asti. Vuoden 2009 puolivälistä lähtien asuntojen hinnat ovat taas jatkaneet nousuaan. Asuntojen hintojen nousu on selvästi hidastunut vuodesta 2011 lähtien.

Palkkojen muutokset ovat olleet samalla ajanjaksolla maltillisempia kuin muutokset asuntomarkkinoilla lukuun ottamatta 1970-luvun puoliväliä, jolloin suuren inflaation aiheuttama ansiotason nousu oli yli 20 prosenttia vuodessa. Palkat ovat 2000-luvulla nousseet vuosittain keskimäärin 3,2 prosenttia. Asuntojen hintojen keskimääräinen vuosinousu on ollut noin 0,4 prosenttiyksikköä nopeampaa, mikä on heikentänyt palkkojen ostovoimaa asuntomarkkinoilla.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia