EK:n investointitiedustelu: Rakennustuoteteollisuuden investoinnit laskussa

Rakennusinvestointien arvo puolestaan olisi tiedustelun mukaan tänä vuonna nousussa.

Rakennustuoteteollisuuden investoinnit ovat laskussa. Kuva: Juha Salminen

EK:n tuore investointitiedustelu antaa ristiriitaisen kuvan rakennusalasta. Rakennustuoteteollisuuden investoinnit kääntyvät tänä vuonna laskuun, mutta rakentamisen investoinnit ovat kasvussa.

Vuonna 2017 rakennustuoteteollisuuden toimialalla kiinteiden investointien arvo oli 164 miljoonaa euroa. Viime vuonna investoinnit kasvoivat ja EK:n Investointitiedustelun mukaan niiden arvo oli reilut 190 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden aikana investointien odotetaan vähenevän vajaaseen 180 miljoonaa euroon.

Rakennusinvestointien arvo olisi tiedustelun mukaan tänä vuonna 586 miljoonaa euroa. Kyseessä on 20,5 prosentin kasvu viime vuoteen verrattuna, sillä viime vuonna rakennusinvestoinnit olivat 486 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna jäädään kuitenkin vuoden 2017 luvuista, sillä tuolloin rakennusinvestoinnit olivat 668 miljoonaa euroa.

Suomalaisen teollisuuden investoinnit kasvussa

EK:n Investointitiedustelun mukaan suomalaisten teollisuusyritysten kotimaahan tekemien investointien ennakoidaan vilkastuvan ja kääntyvän noin yhdeksän prosentin kasvuun, jolloin niiden arvo olisi hieman alle 4,1 miljardia. Vuosikymmenen alkuun verrattuna kiinteiden investointien taso on kohtalaisen hyvä.

Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitysmenot lähtivät laskuun viime vuosikymmenen lopulla. EK:n Investointitiedustelun mukaan tutkimus- ja tuotekehitystoiminta olisi kääntynyt viime vuonna hienoiseen nousuun. Kuluvana vuonna kasvu vahvistuisi ja tutkimus- ja tuotekehitys toiminnan arvo olisi reilut 2,5 miljardia euroa.

Energia-alan investoinneille ennakoidaan tälle vuodelle reipasta 16 prosentin kasvua. Energia-alan investoinnit ovat olleet jo pitkään korkealla tasolla. Investointiaste eli investointien suhde teollisuuden jalostusarvoon paranisi hieman kuluvana vuonna. Investointiasteen odotetaan nousevan tänä vuonna noin 18 prosenttiin, mutta taso on kuitenkin heikko 2000-luvun keskimääräiseen tasoon verrattuna.

Kokoluokittain tarkasteluna suurten yritysten eli vähintään 250 henkeä työllistävien yritysten investointien odotetaan olevan tänä vuonna kasvussa viime vuoteen verrattuna. Pienten ja keskisuurten, alle 250 henkeä työllistävien yritysten investointien arvioidaan vähenevän vuoteen 2018 verrattuna.

Enemmistö tälle vuodelle suunnitelluista investoinneista on kone- ja laiteinvestointeja. Kone- ja laiteinvestointien arvoksi arvioidaan noin 2,5 miljardia euroa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “EK:n investointitiedustelu: Rakennustuoteteollisuuden investoinnit laskussa”

Vastaa