VTT tyrmäsi kansanedustajille lähettämällään kirjoituksellaan taas TTY:n – eristemäärien lisäämisessä ei mitään riskejä

VTT teki sen jälleen. Se tyrmäsi pikaisella vastaselvityksellään TTY:n monivuotisiin tutkimuksiin (Frame, Combi) perustuvat näkemykset eristemäärien lisäämisen riskeistä. Tilaajana oli tälläkin kertaa, kuten myös vuonna 2008 ympäristöministeriö.

Kemijärven sillan valuvian syyt selvisivät – siltatöille määrättiin tehostettu laadunvalvonta

Kemijärven sillan heikon valun syynä olivat epästabiili huokosrakenne ja ylisuuret ilmamäärät. Kyse oli huokostimien ja nesteyttimien yhteistoiminnan riskien toteutumisesta. Liikennevirasto pani myllykirjeellään betonin laadun tehovalvontaan.