ET hallitusohjelmasta: Tavoite korvata fossiilista tuontienergiaa kustannustehokkaasti kannatettava

Energiateollisuus pitää hyvänä hallitusohjelman tavoitetta korvata fossiilista tuontienergiaa kustannustehokkaasti puhtaalla ja uusiutuvalla kotimaisella energialla sekä parantaa näin vaihtotasetta ja energiaomavaraisuutta.