Asumisoikeusasuminen ei ole niin riskitöntä kuin on väitetty

Asumisoikeusasumista markkinoidaan täysin riskittömänä asumismuotona, mutta se ei pidä paikkaansa. Asunnot omistavan yhteisön konkurssi voi viedä asukkaan sijoittaman 15 prosentin asumisoikeusmaksun, sillä kriisitilanteessa valtio perii ensin omat saatavansa ja vasta sitten palautetaan asukkaille asumisoikeusmaksut.

Lue lisää

Mihin katosi ammattiylpeys?

Haapsalulainen tasoitemies on ylpeä päästyään korjaamaan Sibelius-Akatemiaa.

”Ammattimiehiksi itsensä tituleeraavista melko harva on ylpeä oman työnsä jäljestä. Tärkeintä on tehdä työ nopeasti ja hyvällä katteella. Tähän eivät ole syypäitä yksin tekijät itse, vaan hintoja tingitään yleisesti aina vaan alaspäin.” Kun 954 rakennusalan ammattilaista haasteltiin laadusta, moni heistä nosti ammattiylpeyden katoamisen isoksi ongelmaksi.

 

Lue lisää

Maarakennusalan konekustannusten nousuvauhti hidastui elokuussa

Maarakennusalan konekustannukset nousivat kuluvan vuoden elokuussa 0,1 prosenttia vuoden 2013 vastaavasta ajankohdasta. Nousuvauhti hidastui selvästi heinäkuusta, jolloin kustannusten vuotuinen nousuvauhti oli vielä 0,5 prosenttia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen maarakennusalan konekustannusindeksistä.

Lue lisää

Lemminkäisen osakeanti ylimerkittiin

Lemminkaisen_paakonttori

Alustavan tuloksen perusteella Lemminkäinen Oyj:n noin 29,3 miljoonan euron merkintäoikeusanti ylimerkittiin. Annissa merkittiin 4 549 626 osaketta, joka vastaa noin 127,5 prosenttia tarjotuista 3 569 724 osakkeesta. Osakeannin merkintäaika päättyi 17. syyskuuta.

Lue lisää

Tylsä työ stressaa asiantuntijaakin

Tylsää työtä tekevä kokee stressiä ja arvioi jopa työkykynsä heikentyneen. Työ saatetaan kokea tylsäksi asiantuntijatehtävissäkin ja jopa luovissa ammateissa. Nuoret saavat usein tylsimmät työt, kertoo Työterveyslaitoksen tutkimus.

Lue lisää

Hypo: Nyt on asunnonostajan markkinat

asuntomyynti_Anne_Kurki

Suomalaisten kasvukeskusten asuntomarkkinoilla on toistaiseksi odottava tunnelma, ilmenee Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laatimasta asuntomarkkina-analyysistä. Nyt on asunnonostajan markkinat, sillä vallalla on monia epävarmuutta voimistavia tekijöitä, kuten heikentyvä työllisyys, kasvava kestävyysvaje ja Ukrainan kriisin jatkuminen. Pääkaupunkiseudulta ja suurista keskuskaupungeistakin löytyy markkinataskuja.

Lue lisää

Tömppä-palkinto infratutkimukselle

Infra-alan merkittävin tunnustus on myönnetty Infra muutoksessa -tutkimusprojektille. Projekti toi esille infra-alan yhteiskunnallisen merkityksen ja tuotti tärkeän tietopohjan alan rahoituspäätösten tueksi.

Lue lisää

Finavia laajentaa Helsinki-Vantaan lentoasemaa yhden katon alla

Helsinki_Airport_2020_terminal_design_3

Finavia on julkistanut vuoteen 2020 ulottuvan kehittämisohjelmansa suuntaviivat Helsinki-Vantaan laajentamiseksi. Finavia on nyt valikoinut vaihtoliikenteen kapasiteetin kasvattamista koskevan suunnittelun lähtökohdaksi mallin, jossa myös uudet palvelut sijoitettaisiin yhteen rakennukseen ja nykyistä terminaalirakennusta laajennettaisiin. Aiemmissa pohdinnoissa mukana oli myös erillisen satelliittiterminaalin rakentamisen vaihtoehto.

Lue lisää

Valtio tukee 65,2 miljoonalla kolmen LNG-terminaalin rakentamista

Työ- ja elinkeinoministeriö on 18. syyskuuta myöntänyt kolmelle nesteytetyn maakaasun terminaalihankkeelle energiatukea yhteensä 65,2 miljoonaa euroa. Tuen avulla Manga LNG Oy rakentaa Tornioon, Skangass Oy Poriin ja Oy Aga Ab Raumalle LNG-terminaalit. Hankkeiden yhteenlaskettu rakennusaikainen työllisyysvaikutus olisi noin 500 henkilötyövuotta.

Lue lisää

Hallitus hyväksyi Rosatomin reaktorin Fennovoiman ydinvoimalaan äänin 10–7

Valtioneuvosto on tehnyt äänin 10–7 myönteisen periaatepäätöksen Fennovoiman hakemuksesta rakentaa Rosatomin ydinvoimalaitosyksikkö Pyhäjoelle. Fennovoima teki keväällä 2014 hakemuksen aiemmin saamansa periaatepäätöksen täydentämisestä, koska hanke oli muuttunut alkuperäisen luvan myöntämisen jälkeen. Hallitus katsoi Fennovoiman hankkeen olevan edelleen yhteiskunnan kokonaisedun mukainen.

Lue lisää

EU-komissio hyväksyi Itämeren kaapelihankkeen

EU-komissio on hyväksynyt Suomen valtion pääomasijoituksen suoran huippunopean tietoliikenneyhteyden rakentamiseen Suomen ja Keski-Euroopan välille. Rakennusurakan tarjouskilpailu on käynnistynyt. Päätös urakoitsijasta tehdään marraskuussa ja rakennustyöt päästään aloittamaan vuonna 2015. Merikaapelihanke valmistuu vuosien 2015–2016 vaihteessa.

Lue lisää

Skanska ja YIT ottamassa vastuun Kankaan alueen kehittämisestä Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungin järjestämän, Kankaan vanhan paperitehtaan aluetta koskevan tontinluovutus- ja toteutuskilpailun jatkoneuvottelut ovat edenneet sopimusvaiheeseen. Alueelle perustetaan kehitysyhtiö, joka ostaa paperitehtaan ja ottaa siitä kehittämisvastuun. Kehitysyhtiön osakkaiksi tulevat Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy sekä vähemmistöosakkaaksi Jyväs-Parkki Oy.

Lue lisää

Lisää uutisia