Kokeile kuukausi maksutta

LVM:n selvitys: Tieurakoitten hinnoittelumallit uusiksi

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän selvityksen mukaan suurten tiehankkeiden kustannusarvioiden ylitysten syitä ovat olleet muun muassa maarakennusalan korkeasuhdanne, Tiehallinnon liian yleisluontoiset hankesuunnitelmat sekä liian suuret urakkakokonaisuudet. Selvityksessä suositetaan parantamaan kustannusarvioiden pitävyyttä kehittämällä Tiehallinnon toimintamalleja. Tiehallinnon johdon alaisuuteen perustetaan investointiyksikkö, johon keskitetään isojen tiehankkeiden valmistelu ja toteutus.

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän selvityksen mukaan suurten tiehankkeiden kustannusarvioiden ylitysten syitä ovat olleet muun muassa maarakennusalan korkeasuhdanne, Tiehallinnon liian yleisluontoiset hankesuunnitelmat sekä liian suuret urakkakokonaisuudet. Selvityksessä suositetaan parantamaan kustannusarvioiden pitävyyttä kehittämällä Tiehallinnon toimintamalleja. Tiehallinnon johdon alaisuuteen perustetaan investointiyksikkö, johon keskitetään isojen tiehankkeiden valmistelu ja toteutus.

Ratahankkeissa kustannusten ennakointi on onnistunut paremmin kuin tiehankkeissa. Tähän on syynä muun muassa Ratahallintokeskuksen käyttämien suurten urakoiden pilkkominen pienempiin osiin. Selvityksen mukaan Tiehallinnon käyttämä urakkamalli, jossa urakoitsija vastaa sekä suunnittelusta että toteutuksesta, on ollut korkeasuhdanteen aikana ja erityisesti tiiviissä kaupunkirakenteessa väärä valinta. Myöskään pienemmissä tiehankkeissa ja kaupunkien katutöissä kustannusarviot eivät ole ylittyneet.

Suhdanne- ja kilpailutilanne on osaltaan johtanut suurten tieurakoiden kustannusylityksiin. Eräiden materiaalien hinnat ovat kallistuneet rajusti. Vuosina 2006-07 on järjestetty useita yhtäaikaisia isoja urakkakilpailuja, jotka ovat syöneet alan suunnitteluresursseja. Lisäksi takavuosien heikko kannattavuus näkyy alalla siten, että urakoitsijat hinnoittelevat tarjouksissaan riskit täysimääräisinä.

Tiehallinnossa hankkeiden valmistelu ja toteutus on ollut hajanaista. Kustannusarviot ovat olleet liian yleisluontoisia eikä niitä ole valmistumisen jälkeen päivitetty tarpeeksi usein. Hankkeiden suunnitteluresurssit ovat olleet liian pienet. Tiehallinnon hankkeiden kustannusohjausta olisi vahvistettava. Yhteiset ohjeet kustannushallinnasta ovat tarpeen. Lisäksi Tiehallinnon tulisi tehdä kustannusosaamisen syventämiseksi yhteistyötä Ratahallintokeskuksen kanssa.

Hankintamuoto pitäisi pystyä valitsemaan nykyistä joustavammin markkinatilanteen mukaan. Kilpailun varmistamiseksi Tiehallinnon urakoita olisi tarvittaessa pilkottava pienemmiksi hankkeiksi.

Perustienpitoa ja väylien kehittämishankkeita tulisi liikennepolitiikassa tarkastella erillisinä. Niillä pitäisi olla oma budjettikehyksensä. Tämä lisäisi väylätuotannon tehokkuutta. Budjettikohteiden hinnoitteluun tarvitaan yhtenäiset ohjeet.

Liikenneväyläpolitiikan pitkäjänteistäminen auttaa hallitsemaan kustannuksia paremmin. Valmisteilla olevan hallituksen liikennepoliittisen selonteon tarkoituksena onkin ohjata päätöksentekoa 10-15 vuoden aikajänteellä.

Selvityksen väylähankkeiden kustannusarvioiden ylityksistä teki Suomen Rakennusinsinöörien liiton puheenjohtaja Jorma Haapamäki. Raportti luovutettiin liikenneministeri Anu Vehviläiselle tänään.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “LVM:n selvitys: Tieurakoitten hinnoittelumallit uusiksi”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat