Rautaruukki uskoo voitolliseen vuoteen 2010

Teräsyhtiö Rautaruukin tulos ennen veroja romahti viime vuonna 359 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Vuonna 2008 yhtiö teki runsaat puoli miljardia euroa voittoa. Liikevaihto putosi alle 2 miljardin euron edellisvuoden vajaasta 3,9 miljardista eurosta. Toimitusjohtaja Sakari Tammisen mukaan heikko tulos johtui pääasiassa myyntimäärien pienentymisestä ja myyntihintojen laskusta. Vuoden alkupuoliskolla korkeat raaka-ainekustannukset heikensivät tulosta.

Teräsyhtiö Rautaruukin tulos ennen veroja romahti viime vuonna 359 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Vuonna 2008 yhtiö teki runsaat puoli miljardia euroa voittoa. Liikevaihto putosi alle 2 miljardin euron edellisvuoden vajaasta 3,9 miljardista eurosta. Toimitusjohtaja Sakari Tammisen mukaan heikko tulos johtui pääasiassa myyntimäärien pienentymisestä ja myyntihintojen laskusta. Vuoden alkupuoliskolla korkeat raaka-ainekustannukset heikensivät tulosta.

Vuoden 2009 loka-joulukuussa Rautaruukki-konserni teki liikevaihtoa 521 miljoonaa euroa. Konsernin tulos painui 46 miljoonaa euroa miinukselle, kun se vuoden 2008 vastaavana aikana oli saman verran plussalla.

 

Rautaruukki uskoo kuitenkin voitolliseen vuoteen 2010, koska sen tappio pienentyi merkittävästi jo viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan tänä vuonna 15-20 prosenttia. Tammisen mukaan markkinatilanne on tasaantunut ja joissakin liiketoiminnoissa kysyntä on vahvistunut.

 

Rautaruukki-konserni 1-12 2009/1-12 2008

 • Liikevaihto milj. euroa 1 950/3 851
 • Liikevoitto % -16,6/14,7
 • Tulos ennen veroja milj. euroa -359/548
 • Tase, milj. euroa 2 532/2 983
 • Omavaraisuusaste % 59,9/65,9
 • Henkilöstö (keskimäärin) 12 664/14 953

10-12 2009/10-12 2008

 • Liikevaihto milj. euroa 521/847
 • Liikevoitto % -39/62
 • Tulos ennen veroja milj. euroa -46/45

 

Ruukki Construction

1-12 2009/1-12 2008

 • Liikevaihto milj. euroa 589/1 067
 • Liikevoitto milj. euroa -49/132
 • Liikevoitto % -8/12

10-12 2009/10-12 2008

 • Liikevaihto milj. euroa 147/248
 • Liikevoitto milj. euroa -22/17
 • Liikevoitto % -15/7

 

Ruukki Construction

 

Ruukki Constructionin liikevaihdon lasku vuonna 2009 johtui pääosin heikosta kysynnästä. Erityisesti liike- ja toimitilarakentamisessa liiketoiminnan aktiviteetti oli matala koko tilikauden ajan. Varovaisuus investointipäätöksissä jatkui, ja uusia rakennusprojekteja käynnistettiin selvästi edellisvuosia vähemmän. Infrastruktuurirakentamisessa liikevaihto laski selvästi muita rakentamisen osa-alueita vähemmän, sillä tie- ja väylähankkeiden aktiviteettitaso Pohjoismaissa oli hyvä. Liikevaihdon lasku tässä segmentissä johtui pääosin talonrakentamisen perustusrakenteissa käytettyjen paalujen matalana jatkuneesta kysynnästä.

 

Asuinrakentamisen kattotuotteissa markkinatilanne vuonna 2009 oli selvästi edellisvuosia heikompi. Myyntimäärät tässä segmentissä laskivat kuitenkin selvästi vähemmän kuin liike- ja toimitilarakentamisessa, mikä johtui korjausrakentamisen merkittävästä osuudesta.

 

Ruukki Constructionin varovaisuus investointipäätöksissä jatkui myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja liiketoiminnan aktiviteetti liike- ja toimitilarakentamisessa oli matala. Pohjoismaisten tie- ja väylähankkeiden hyvän aktiviteetin tukemana loka-joulukuun liikevaihto infrastruktuurirakentamisessa pysyi edellisvuoden tasolla, vaikka vuoden toisella puoliskolla julkistetuilla useilla liikenneväylärakentamisen hankkeilla ei vielä ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. Aikainen talvi lähes koko Euroopan alueella katkaisi rakentamisen sesongin hieman edellisvuosia aiemmin, ja viimeisen neljänneksen loppua kohti kysyntä hiljeni.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Rautaruukki uskoo voitolliseen vuoteen 2010”

 1. Kyllä herrojen on uskottava voitolliseen vuoteen 2010. Eihän rautaruukilla ole kohta muita töissä kuin herroja, työntekijät on laitettu kilometritehtaalle.

Vastaa