Puutuoteteollisuus kehittää yhtenäistä RunkoPES-standardia

Ensimmäinen versio puutuoteteollisuuden kehittämää teollisen puuelementtirakentamisen yhtenäistä mitoitus- ja liitosjärjestelmää on valmistunut. RunkoPES-teollisuusstandardi laaditaan alan yhteistutkimusorganisaation Finnish Wood Research Oy:n koordinoimana. WRF:n osakkaat ja partneriyritykset ottavat uuden rakennusjärjestelmän ensimmäisen version välittömästi käyttöön. Järjestelmän ansiosta eri valmistajien tuotteet sopivat yhteen, mikä helpottaa teollista puurakentamista.

Ensimmäinen versio puutuoteteollisuuden kehittämää teollisen puuelementtirakentamisen yhtenäistä mitoitus- ja liitosjärjestelmää on valmistunut. RunkoPES-teollisuusstandardi laaditaan alan yhteistutkimusorganisaation Finnish Wood Research Oy:n koordinoimana. WRF:n osakkaat ja partneriyritykset ottavat uuden rakennusjärjestelmän ensimmäisen version välittömästi käyttöön. Järjestelmän ansiosta eri valmistajien tuotteet sopivat yhteen, mikä helpottaa teollista puurakentamista.

RunkoPES-hankkeen tavoitteena on luoda puuelementtirakentamisen yhtenäinen, avoin teollisuusstandardi, joka johtaa laajaan yrityskohtaisten, kaupallisten puurakentamisen sovellusten kehittämiseen. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää Suomeen mittava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen puurakennusteollisuus.

Puuelementtirakentamisjärjestelmä yhdenmukaistaa puusta rakentamista ja helpottaa puisten rakennusten ja rakennusosien hankintaa, suunnittelua ja asennusta työmaalla. Yhteiset standardit parantavat puun kilpailukykyä teollisen mittakaavan hankkeissa. Työn käynnistämistä on vauhdittanut kasvava kiinnostus puukerrostalorakentamiseen ulkomailla ja Suomessa. Suomessa on käynnissä kymmenkunta puukerrostaloaluehanketta.

Uuden järjestelmän kehitystyö saatetaan valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Siihen mennessä järjestelmän piiriin otettavat rakentamisen ratkaisut testataan käytännössä ja testautetaan riippumattomalla testauslaitoksella. Teknisten ratkaisujen lisäksi hankkeessa tuotetaan myös järjestelmän mukaiset rakennusalan ammattilaisten tarvitsemat nykyaikaiset tietotekniset ratkaisut.  

Huomiota ympäristövaikutuksiin

Järjestelmää luotaessa ja rakenneratkaisuja suunniteltaessa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden tekniseen varmuuteen ja pitkän aikavälin kestävyyteen. Mitoitusjärjestelmään sisällytetään myös sekä rakennusmateriaalien että rakentamisen aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Järjestelmässä otetaan huomioon myös rakennusalalle tulevaisuudessa asetettavat energiatehokkuus- ja ilmastovaatimukset. Rakenteissa edellytetään niin ikään käytettävän sertifioiduista, kestävästi hoidetuista metsistä hankittua puuta.

Kun puurakentamiselle saadaan yhtenäinen tekninen perusta ja uudistetut palomääräykset, voidaan puurakentamisen määräysten tulkintaa eri puolilla maata myös yhtenäistää. Ympäristöministeriö on käynnistänyt palomääräysten uudistamisen, jonka on määrä valmistua tänä syksynä.

Finnish Wood Research Oy:n osakasyrityksiä ovat Ekovilla Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Ruukki Yhtiöt Oy, Stora Enso Timber Oy Ltd, Tikkurila Oy ja UPM-Kymmene Oyj sekä Finndomo, Huonekalutehdas Korhonen ja Versowood sekä puutuoteklusterin kone- ja laitetoimittajat Jartek, Penope ja Raute Oy.

RunkoPES-hankkeessa ovat lisäksi mukana partnereina ja yhteistyökumppaneina alan johtavat rakennus-  ja IT-yritykset sekä RYM Oy ja Senaatti Kiinteistöt. Hankkeen rahoituksesta vastaavat Finnish Wood Research Oy:n osakasyritysten lisäksi Tekes, Suomen Metsäsäätiö, partneriyritykset sekä Puuinfo Oy.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Puutuoteteollisuus kehittää yhtenäistä RunkoPES-standardia”

  1. Vuosina 1968-1970 kehitettiin Suomessa asuinrakentamista varten avoin BES- järjestelmä. Jospa puu olisi rinta rinnan ja kilpaillen betonin kanssa yli 40 vuotta kehittänyt toimivia ratkaisuja laatu- ja hintatietoisesti! Puu on RT:n tilastojen mukaan eniten käytetty perusrakennusmateriaali Suomessa, mutta käyttäjien haluamana ja käyttämänä, ei niinkään puualan teollisuuden myymänä.

Vastaa