Työelämä Rakennuslehti Ei kommentteja

Betoniyhtiö ja sen pomot tuomittiin sakkoihin työturvallisuusrikoksesta

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 30. joulukuuta Valkeakosken Betoni Oy:n yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Myös yhtiön tuotantopäällikkö ja työnjohtaja tuomittiin sakkorangaistuksiin.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä oli maaliskuussa 2013 sattuneeseen työtapaturmaan liittyneet työturvallisuuslaiminlyönnit. Elementtitehtaan työntekijä oli hakemassa sidontalankaa kulkien täytettävänä olleen valuvaunun ja sen edessä olleen elementtipöydän välistä. Samaan aikaan etäämmällä ollut valukoneen hoitaja alkoi siirtää radio-ohjattua valuvaunua elementtipöydän yli. Hän ei katsonut valuvaunun suuntaan eikä siten havainnut työntekijää. Työntekijä puristui valuvaunun ja elementtimuotin reunan väliin ja loukkaantui.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt työturvallisuusmääräyksiä vaarojen selvittämisen ja arvioinnin, valukoneen suojaamisen ja turvallisen kulkutien varaamisen osalta. Valuvaunun käynnistäminen oli mahdollista niin, ettei käyttäjä nähnyt vaara-aluetta eikä kone ennen liikkeen käynnistymistä antanut automaattisesti selkeästi havaittavissa olevaa varoitussignaalia. Lisäksi valuvaunun ja elementtimuotin reunan väliin muodostui puristumiskohta.

Käräjäoikeus totesi, että valukone oli saapunut yhtiöön vuonna 2004, ja se oli ollut säännöllisesti päivittäisessä käytössä. Valukoneeseen liittyvää riskien arviointia ja vaarojen selvittämistä ei kuitenkaan ollut työturvallisuuslain mukaisesti tehty. Käräjäoikeus totesi, että työnantajalla on lopullinen vastuu siitä, että vaarojen selvittäminen on riittävän järjestelmällistä ja kattavaa. Se, että työntekijöitä oli pyydetty ilmoittamaan havaitsemistaan työturvallisuuteen liittyvistä epäkohdista, ei poista työnantajan vastuuta. Käräjäoikeus totesi, ettei mainituilla seikoilla ollut lähtökohtaisesti merkitystä työturvallisuusmääräyksiä rikkoneen työnantajan edustajan tai työnantajan rangaistusvastuuta arvioitaessa. Toiminta on järjestettävä ja mitoitettava niin, että työ on turvallista ja että työnantajan velvollisuudeksi säädettyjä normeja noudatetaan.

Vastaajien puolelta vedottiin siihen, että tapaturma johtui valukoneen kuljettajan piittaamattomuudesta. Käräjäoikeus katsoi, että työntekijän oma riskinotto tai huolimattomuus ei voi poistaa työnantajan edustajan vastuuta tilanteessa, jossa yhtiön vastuuhenkilö on laiminlyönyt valvontavelvollisuutta.

Valkeakosken Betonin maksettavaksi määrättiin 20 000 euron yhteisösakko. Yhtiön tuotantopäällikölle tuomittiin 60 päiväsakon eli 1 860 euron ja työnjohtajalle 20 päiväsakon eli 520 euron sakkorangaistukset.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia