Koulutus ja tutkimus Työelämä Rakennuslehti Yksi kommentti

YIT ja Hamk tiivistävät yhteistyötään

Hämeen ammattikorkeakoulu ja YIT tiivistävät sopimuspohjaista yhteistyötään rakennusmestareiden ja -insinöörien koulutuksessa.

Rakennusmestari- ja rakennusinsinööriopiskelijoiden opetukseen liitetään kaksi aitoa YIT Rakennuksen kohdetta: korjausrakentamiskohde sekä uudisrakennuskohde.

Korjausrakentamisen kohteeksi on sovittu Hämeenlinnassa Asemanrannan kaava-alueelle jäävät suojellut vanhat Mensan/Saarioisten teollisuuskiinteistöt. Uudisrakentamisen kohteeksi puolestaan on sovittu Riihimäellä sijaitseva As. Oy Riihimäen Pikkusirkku, joka on betonirunkoinen kerrostalokohde.

Koulutuksen nivominen osaksi aitoja rakennuskohteita hyödyttää molempia osapuolia.

”Nyt saamme todelliset työmaakohteet, jonne opiskelijat pystyvät fyysisesti menemään. Opiskelijat näkevät kohteiden aidot kunkin ajankohdan ongelmat ja saavat yritykseltä tarvepohjaiset tehtävänannot. He tekevät suunnitelmia ja ehdotuksia toteutuksille ja näkevät myös niiden arvioinnin ja mahdollisen toteutumisen. Näin teoriaopetus pystytään käytännössä testaamaan ja täydentämään todellisessa kohteessa. Tämä motivoi opiskelijoita ja parantaa oppimisen tasoa”, Hamkin rakennustekniikan lehtori Sami Niku-Paavo sanoo.

Toimintamuoto kehittää myös opettajien ammattitaitoa. Tarvittava teoria opetetaan yleisellä tasolla, mutta opettamisen tapa muuttuu.

”Ongelmia ei tarvitse keksiä, vaan ratkaistaan oikeita ongelmia, ja ratkaisut haetaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.”

Merkittävää on myös se, että opiskelijoiden verkostoituminen yrityksen kanssa alkaa jo ennen harjoittelujaksoja tai valmistumista ja opiskelijat antavat pidempiaikaisia näyttöjä työelämän edustajille.

”Toivomme uudentyyppisen, syvemmän yhteistyön tuovan yrityksellemme tuoreita ja uusimman osaamisen hyödyntäviä näkökulmia käytännön hankkeiden toteuttamisessa. Uskomme yhteistyön myös kehittävän opiskelijoiden työelämävalmiuksia konkreettisen tehtäväkentän parissa”, yksikönjohtaja Sami Viitanen YIT:ltä kertoo.

Keskustelu artikkelista: 1 kommentti

  • Konserni ja sen sijoittajat tarvitsee lisää pilkkapalkalla tekeviä työläisiä.. Harvat ammattilaiset enää tuon puljun palkoilla viitsii kituuttaa.

    Vastaa

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia