Työelämä Auri Häkkinen Ei kommentteja

Skanska pilotoi Väestöliiton perheystävällisen yrityksen toteuttamista

Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa Väestöliitto tukee yrityksen perheystävällisyyden toteuttamista ja kehittämistä erilaisin menetelmin. Skanska on mukana Perheystävällinen työpaikka -ohjelman pilotointivaiheessa 2016−2017.

Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Perheystävällisyys tarkoittaa työelämässä sekä asenteita että tekoja, joilla on myönteisiä vaikutuksia perheiden arkeen ja hyvinvointiin.

”Pilottiohjelmassa Väestöliitto ohjaa organisaatiota kehittämiskohtien tunnistamisessa, tavoitteiden asettamisessa ja erilaisten ratkaisujen löytämisessä”, kertoo Perheystävällinen työpaikka -ohjelman erityisasiantuntija Anna Kokko.

”Lähdimme mukaan Väestöliiton käynnistämään pilottiin, koska tämä sopii hyvin osaksi työhyvinvointimme edistämistä. Hanke istuu luontevasti myös monimuotoisuustyöhömme, jossa yhtenä tavoitteena on naisten urakehityksen tukeminen ja naisten osuuden lisääminen työmaatehtävissä. Asiaa kartoitettaessa ovat nousseeet esiin työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät haasteet erityisesti työmaatehtävissä. Nyt käynnistyvän pilottiohjelman avulla saamme lisää tietoa tilanteestamme ja hyvän pohjan tarvittaville kehitystoimenpiteille”,  Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä sanoo.

”Perheystävällisyys on työelämän nouseva trendi ja olemme todella tyytyväisiä, että pääsemme pilotoimaan ohjelmaamme isossa ja merkittävässä rakennusalan yrityksessä”, Anna Kokko toteaa.

Skanskan pilotointi käynnistyy alkukartoituksella helmi-maaliskuussa 2017. Alkukartoitukseen liittyy henkilöstökysely, joka toteutetaan sähköisesti Väestöliiton toimesta.Alkukartoituksen tulosten pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma ja sovitaan tarvittavat kehitystoimenpiteet.

Viimeinen pilotoinnin vaihe on perheystävällisyyden kokonaisarviointi, jonka tekee Väestöliitto. Jos kehittämistyö on edennyt tavoitteiden mukaisesti, mukana olevilla yrityksillä on mahdollisuus saada Perheystävällinen työpaikka -merkki.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia