Korjausrakentaminen Infra Rakennuslehti Ei kommentteja

Suomenlinnan tunnelin korjaaminen alkaa

Maailmanperintökohde Suomenlinnaan meren alitse kunnallistekniikan tuovan tunnelin peruskorjaus alkaa maaliskuussa.

Suomenlinnaan johtava kaukolämpötunneli Kaivopuistosta Länsi-Mustasaarelle.

Hankkeesta vastaa YIT:n, Pöyryn ja Suomenlinnan hoitokunnan muodostama allianssi. Projektia on suunniteltu loppukesästä 2016 lähtien.

Korjaustöillä varmistetaan, että merilinnoitus Suomenlinnan kunnallistekniikka toimii jatkossakin ilman ongelmia. Tunnelissa kulkevat Suomenlinnan kaukolämpö, sähkö, vesi, viemäröinti sekä tietoliikenne- ja tv-yhteydet. Lisäksi sitä käytetään hälytysajoihin. Tunnelin läpiajoliikenne suljetaan korjausten ajaksi, mutta kunnallistekniikkaan ei ole suunniteltu katkoja.

Tiivistystä ja lujitusta

Vuonna 1981 käyttöönotettu tunneli on päässyt huonoon kuntoon, sillä tunnelin vuotovedet aiheuttavat korroosiota teknisille järjestelmille. Lisäksi vuotoveden mukana tuoman radonin vuoksi huoltohenkilökunnan työaikaa joudutaan rajoittamaan merkittävästi. Ilmastointi ja valaistus kaipaavat myös korjaamista. Lisäksi on vaarana, että tunnelin katosta putoaa kiviä.

Korjaushankkeessa kalliota tiivistetään ja lujitetaan vuotovesien vähentämiseksi sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Räjäytyksiä ei tehdä, mutta pieniä louhintoja tehdään mekaamisesti. Myös tunnelin omaa toimintaa ylläpitävä talotekniikka uusitaan kokonaan.

Tunnelin salaojitukset uusitaan, jotta jäljelle jäävät vuotovedet voidaan ohjata hallitusti pois tunnelista. Lisäksi tunnelissa kulkevia kunnallistekniikan järjestelmiä keskitetään, jotta esimerkiksi hälytysliikenteen turvallisuus tunnelissa paranee.

Tunnelin korjauksista vastaa Suomenlinnaa hallinnoiva Suomenlinnan hoitokunta. Kilpailutetun korjaushankkeen budjetti on seitsemän miljoonaa euroa.

Suomenlinnassa asuu noin 800 ihmistä, siellä työskentelee noin 400-500 henkilöä. Vuosittain saarella vierailee noin miljoona vierailijaa.

 

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia