Skanska ja Helen toteuttavat ainutlaatuisen energiavaraston Kruunuvuoren kallioluoliin

Massiivinen energian kausivarasto hyödyntää auringon lämmittämää merivettä ja asuinrakennusten kierrätyslämpöä. Kesällä auringon lämmittämä pintavesi kerätään kausivarastoon. Meriveden lämpöä hyödynnetään asuntojen lämmittämiseen lämmityskaudella syksystä kevääseen.

Skanska ja Helen rakentavat Kruunuvuorenrantaan kallioluoliin suuren energian kausivaraston. Varasto mahdollistaa alueellisen energiantuotannon uudelle asuinalueelle. Skanskan ja Helenin mukaan asuinalueen käytönaikainen hiilijalanjälki tulee olemaan lähes nolla.

Kruunuvuoren kausivarastosta tulee Suomen ensimmäisen energian kausivarasto. Suunniteltu ratkaisu on toteutukseltaan ainutlaatuinen sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Kruunuvuoren kallioluolia on kaksi.

  • Toinen on noin 16 metriä ja toinen noin 18 metriä leveä.
  • Luolat ovat noin 30 metriä korkeita.
  • Suuremman luolan pituus on 326 metriä ja pienemmän 245 metriä.
  • Luolien pohja on 50 metriä merenpinnan alapuolella.
  • Luolien tilavuus on yhteensä noin 300 000 m3, eli 300 miljoonaa litraa. Tilavuus vastaa noin kolmea eduskuntataloa.
  • Luolat rakensi ja niitä ylläpiti öljy-yhtiö Shell.
  • Luolat on rakennettu 70-luvun alussa.
  • Shell käytti osaa luolista dieselöljyvarastoinaan, ja loput luolista toimivat Huoltovarmuuskeskuksen öljytuotteiden varmuusvarastona Shellin operoimana.

Luolat tyhjennettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja ne puhdistettiin vuosina 2008–2009. Tämän jälkeen luolia käytettiin vielä toiseen otteeseen, minkä jälkeen ne tyhjennettiin ja puhdistettiin vuosina 2010–2011.

Luolat siirtyivät Skanskan omistukseen vuonna 2014. Historian kuluessa luolille on mietitty erilaisia käyttötarkoituksia, kuten parkkihalli, ampumarata, hautauskappeli ja kiipeilysali. Nämä suunnitelmat ovat kuitenkin kaatuneet luolien vaikeaan saavutettavuuteen.

Kausivarasto hyödyntöö lämmintä merivettä

Massiivinen energian kausivarasto hyödyntää auringon lämmittämää merivettä ja asuinrakennusten kierrätyslämpöä. Kesällä auringon lämmittämä pintavesi kerätään kausivarastoon. Meriveden lämpöä hyödynnetään asuntojen lämmittämiseen lämmityskaudella syksystä kevääseen.

Kesäkaudella asuntoja viilennetään ja rakennuksiin kertyvä ylimääräinen lämpö kerätään talteen myöhemmin hyödynnettäväksi. Alueen lämpöverkko toimii yhtä lailla lämmön kerääjänä ja jakelijana siirtäen energiaa kausivaraston ja asuntojen välillä.

Skanska ja Helen ovat hiljattain allekirjoittaneet hanketta koskevan yhteistyösopimuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut hankkeelle investointitukea 278 000 euroa. Tavoitteena on, että luolien avulla tuotettavan energian hyödyntäminen käynnistyy vuonna 2023.

Energian kausivarasto on yksi Helenin monista ratkaisuista hiilineutraali 2035 -tavoitteen saavuttamiseksi.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Skanska ja Helen toteuttavat ainutlaatuisen energiavaraston Kruunuvuoren kallioluoliin”

  1. Meriveden käsittely on laitteistoille vaativaa epäpuhtauksien, orgaanisen materiaalin ja syöpymien vuoksi.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat