EK: Yritysten suhdanneodotukset varovaisia – rakentamisessa ei käännettä parempaan

Suomalaisyritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on kaikilla päätoimialoilla tavanomaista heikompi, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton huhtikuussa tekemästä suhdannebarometristä. Yritysten suhdanneodotukset ovat hieman parantuneet edellisestä tiedustelusta, mutta ne ovat silti varovaiset.

Sijoittajakysyntä on kiihdyttänyt asuntorakentamista.

Johtaja Jussi Mustonen EK:sta on hieman pessimistinen sen suhteen, realisoituvatko lievästi parantuneet näkymät varsinaiseen suhdannetilanteeseen. ”Tässä on ollut jo pari vuotta pientä kohentumista näkymissä, mutta suhdannetilanne ei kuitenkaan ole kääntynyt”, Mustonen sanoi barometrin tiimoilta pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

”Suomi on vielä Euroopankin skaalassa jälkijunassa, ja elpyminen on kovin hidasta ja epävarmaa”, EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila puolestaan totesi.

Teollisuudessa on edelleen kapasiteettia vapaana normaalia enemmän. Teollisuusyrityksistä 62 prosenttia käy täydellä kapasiteetilla, ja lukema on heikentynyt kolmella prosenttiyksiköllä tammikuusta. Teollisuusyritysten mukaan heikko kysyntä onkin selvästi suurin este tuotannon kasvulle.

”Tilauskanta yrityksillä on pitkän ajan keskiarvon alapuolella. Tässä on aivan pientä parannusta alkuvuoden lukuihin verrattuna, mutta mihinkään hyviin lukuihin siellä ei ole päästy ja tilauksia on kokonaisuutena varsin niukasti”, Urrila kertoi.

Urrilan mukaan hienoisena positiivisena asiana barometristä ilmenee, että investoinneissa on pientä virettä parempaan. ”Investoinnit näyttäisivät jo alkuvuonna olleen hieman normaalia parempia meidän vastaajayrityksissä. Pitkään jatkunut investointien lasku voisi olla päättymässä.”

Rakennusyritykset eivät näe käännettä parempaan

Rakennusyritysten suhdannekuva on heikentynyt edelleen. Alan tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan jo hyvin yleisesti normaalia heikommaksi. Rakentamisen tämän hetken suhdannetilannetta kuvaava saldoluku on tuoreen kyselyn mukaan -43, kun se oli tammikuun tiedustelussa -34.

Rakennusyritykset eivät odota suhdanteiden enää heikkenevän, mutta ne eivät myöskään näe käännettä parempaan. Suhdannekuva säilyy ennusteen mukaan heikkona seuraavan puolen vuoden ajan. Suhdannenäkymien saldoluku on tuoreessa kyselyssä -4. Paranevaa kehitystä odottaa nyt 13 prosenttia yrityksistä, 17 prosenttia ennustaa tilanteen heikkenevän ja yli kaksi kolmasosaa odottaa suhdanteiden jatkuvan nykyisen kaltaisina. Edellisessä, tammikuussa tehdyssä tiedustelussa suhdannenäkymien saldoluku oli -21.

Rakentamisen tuotantomäärissä ei tapahtunut muutoksia alkuvuonna. Tuotannon määrää viimeisen kolmen kuukauden aikana koskeva saldoluku on nyt -12. Alan seuraavien kolmen kuukauden tuotanto-odotusten saldoluku on 20.

Uusien tilausten määrä laski edelleen hieman tammi-maaliskuussa. Tilauskanta on edelleen alle keskimääräisen.

Rakentamisen henkilökunnan määrä väheni jonkin verran. Henkilöstökehitys vastasi kolme kuukautta sitten esitettyjä arvioita. Työvoiman vähenemisen odotetaan jatkuvan, mutta hieman aiempaa loivempana.

Myymättömien huoneistojen määrä laski loivasti alkuvuonna, mutta se on edelleen varsin korkealla.

Rakennustuoteteollisuuden odotukset varovaiset

Teollisuuden päätoimialan sisältä rakennustuoteteollisuus arvioi oman suhdannetilanteensa olevan edelleen selvästi keskimääräistä vaisumpi. Alan suhdannetilanteen saldoluku on tuoreessa tiedustelussa -50, kun se oli edellisessä tiedustelussa -53.

Tuoteteollisuuden suhdanneodotukset ovat yhä varovaiset. Suhdanteiden arvioidaan heikkenevän jonkin verran lisää. Lähikuukausien suhdannenäkymien saldoluku on nyt -13, kun vastaava lukema oli tammikuussa -27.

Tuotannon määrä kasvoi hieman tammi-maaliskuussa, mutta lähikuukausien kehityksestä odotetaan heikkoa.

Tuoteteollisuuden tilauskanta on niukka ja yli puolella yrityksistä on kapasiteettia vapaana.

Rakennustuoteteollisuus odottaa henkilökunnan määrän vähenevän.

EK:n suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Huhtikuussa 2015 tehtyyn tiedusteluun vastasi eri aloilta yhteensä 1 386 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 280 000 henkeä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “EK: Yritysten suhdanneodotukset varovaisia – rakentamisessa ei käännettä parempaan”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat