Tiehallinto uusii maanteiden päällysteitä 3100 kilometriä 2008

Maanteiden päällysteitä uusitaan tänä vuonna noin 3 100 kilometriä, mutta Tiehallinnon mukaan maanteiden kunnon ylläpitämiseksi tarvittava vuosittainen päällystysmäärä olisi yli 4 000 kilometriä. Viimeksi tähän on päästy vuonna 2005, jolloin päällysteiden uusimiseen sekä tien rakenteen korjaamiseen ja parantamiseen käytettiin noin 150 miljoonaa euroa. Tänä vuonna rahoitusta on käytettävissä noin 130 miljoonaa euroa. Päällystäminen on kuitenkin kallistunut vuodesta 2005 raaka-aineiden ja energian hintojen nousun myötä.

Yleissuunnitelma Joensuun Raatekankaan liittymän parantamisesta valmistui

Ramboll Finland Oy on saanut valmiiksi yleissuunnitelman valtatien 6 ja Raatekankaantien-Salpakankaankadun liittymän parantamisesta Joensuussa. Lisäksi suunnitelma sisältää Salpakankaankadun parantamisen välillä valtatie 6-Nurmeksentie ja Raatekankaantien parantamisen välillä valtatie 6-Wahlforssinkatu. Ramboll laati suunnitelman Joensuun kaupungin ja Tiehallinnon Savo-Karjalan tiepiirin toimeksiannosta. Suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta 2007.

Tiehallinto vaatii Lemminkäiseltä yli 10 miljoonan korvausta asfalttikartellista

Asfalttikartellista kärsineet kunnat ja muut tahot ovat käynnistäneet oikeustoimia Lemminkäistä ja kuutta muuta yritystä kohtaan, joiden markkinaoikeus viime joulukuussa totesi osallistuneen asfalttikartelliin. Ennakoivat toimet ovat tarpeen saatavien vanhenemisen katkaisemiseksi, vaikka kartelliasia on vielä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kilpailunrajoituslakiin pohjautuvan viiden vuoden vanhenemisajan voi katkaista vain haastamalla asfalttiyhtiöt käräjäoikeuteen. Määräaika umpeutuu jo ensi kuussa. Ainakin Tiehallinto ja Tampereen kaupunki haastavatkin Lemminkäisen käräjäoikeuteen.

Moottoritien kustannukset karkaavat Pietarissa

Pietariin kaavaillun 46,6 kilometrin pituisen moottoritien kustannukset ovat kohoamassa yli kaksinkertaisiksi kahden vuoden takaiseen arvioon verrattuna. Pietarin eteläiset osat Venäjän kansalliseen tieverkkoon yhdistävän moottoritien kustannukset nousisivat uuden kustannusarvion mukaan noin 8,9 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Asiasta kertoi Vedomosti viitaten hallituksen dokumenteista ja kaupungin viranomaiselta saamiinsa tietoihin.

Savo-Karjalan Vesihuolto rakentaa vesihuoltolinjan Heinolan ja Pertunmaan välille

Etelä-Savon ympäristökeskus aloittaa toukokuun lopulla vesi- ja viemäriputkiston rakennuttamisen Pertunmaan Kuortin ja Heinolan Koskenmyllyn välille. Kuortti-Koskenmylly -välin kokonaispituus on noin 19 kilometriä. Ympäristökeskuksen rakentamisyksikkö kilpailutti osuuden rakennustyöt kahtena erillisurakkana, joiden urakkarajana oli kuntien raja. Molemmat rakennusurakat toteuttaa urakkakilpailut voittanut Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Kuopiosta. Putkimateriaalit toimittaa Ahlsell Oy.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi länsimetron hankesuunnitelman, mutta hyllytti keskustatunnelin

Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt eilisessä kokouksessaan länsimetron hankesuunnitelman ja sen mukaisen kokonaiskustannusarvion 713,6 miljoonaa euroa laskettuna lokakuun 2007 kustannustasossa. Sen sijaan kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa keskeyttämään keskustatunnelia koskevan asemakaavavalmistelun.

Posivan ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennuksen YVA alkaa

Posiva Oy on toimittanut tänään työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Eurajoen Olkiluotoon rakenteilla olevan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamisesta. Tarkasteltavassa muutoksessa loppusijoitettavan ydinpolttoaineen määrä kasvaisi 9 000 uraanitonnista 12 000 tonniin. Laitoksen maanalaisen osan pinta-ala laajenisi noin 190 hehtaarista noin 240 hehtaariin. Maanalaiset tilat rakennetaan kallioperään 400-700 metrin syvyyteen.