A-Insinöörit ostamassa Laatukonsultit

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy ja Laatukonsultit Oy ovat allekirjoittaneet esisopimuksen, jonka mukaan rakennuttamisen sekä laadunhallinnan ja -tarkastuksen konsultointipalveluita tarjoava Laatukonsultit siirtyy A-Insinöörien omistukseen keväällä 2011. Laatukonsulttien toiminta jatkuu normaalisi omalla yritysnimellä, mutta samalla sen palvelut liitetään A-Insinöörien Infrarakennuttamisen palvelukokonaisuuteen. Laatukonsulttien toimitusjohtaja Mauno Peltokorpi jatkaa tehtävässään.

Lappeenranta ja Holiday Club yhdessä kehittämään Tiurun sairaala-aluetta

Lappeenrannan kaupunginhallitus on hyväksynyt suunnitelman, jonka mukaan kaupunki perustaa yhdessä Holiday Club Resorts Oy:n kanssa kiinteistöyhtiön omistamaan Tiurun sairaalarakennusta ja niin sanottua Impilinna -rakennusta sekä niille muodostettavaa tonttia. Sairaalarakennuksessa toimii tällä hetkellä valtion vastaanottokeskus. Kaupunki luovuttaa rakennukset ja tontin perustettavaan yhtiöön yhteensä 3,5 miljoonan euron arvosta. Tarkoituksena on laatia alueelle kehittämissuunnitelma kesään 2012 mennessä.

Nurmijärven Ilvesvuoren yritysalue laajenee 150-hehtaariseksi

Nurmijärven kunta on käynnistänyt kaavoituksen Helsinki-Tampere -moottoritien varressa sijaitsevan Ilvesvuoren yritysalueen laajentamiseksi. Yritysalue kasvaa noin 150-hehtaariseksi. Alueen laajentaminen vastaa yritysten tonttikysyntään erityisesti tilaa vaativalle toiminnalle hyvien kulkuyhteyksien varrella, mutta myös pienemmälle yritystoiminnalle on varattu paikkansa. Yritysalueen toteutus ja markkinointi on tällä hetkellä Nurmijärven kunnan merkittävin elinkeinopoliittinen hanke.

Talosuunnittelijoilla kädet täynnä töitä

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen työkanta on kääntymässä kasvuun kaksi vuotta kestäneen taantuman jälkeen. Talonrakentaminen on suunnittelualan kasvun veturi. Talosuunnittelijoilla on nyt kotimaisia suunnittelutöitä lähes yhtä paljon kuin ennen lamaa. Yhdyskuntasektori kulkee taantuman jälkijunassa.

JKMM voitti Alma Median talon kutsukilpailun

Arkkitehtitoimisto JKMM Oy voitti Alma Median Töölönlahden toimistotalon kutsukilpailun. Talon rakennuttaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja urakoi Lemminkäinen Talo Oy. Rakennus sijoittuu Finlandia-talon ja ratapihan väliin. Etera voitti tontin tarjouskilpailun alkuvuodesta. Kutsukilpailussa oli mukana viisi arkkitehtitoimistoa. Tuomaristo kehuu voittanutta ehdotusta moderniksi ja tässä ajassa olevaksi.

Arkkitehdit kaipaavat luomurakentamista

Arkkitehdit Panu Kaila ja Bruno Erat kritisoivat Suomen ekorakentamisen tekniikkapainotteisuutta. Heidän mielestään meillä tulisi esimerkiksi Saksan tapaan ottaa oppia perinnerakentamisesta. Eratin mukaan luonnonmukaisilla menetelmillä ekotalon rakentamisessa päästään myös lyhyisiin takaisinmaksuaikoihin. Asiasta kertoi Yle Uutiset.

Marian sairaalan viereen kaavaillaan kerrostaloja Helsingissä

Helsingin Leppäsuolle, Marian sairaalan pohjoispuolelle on suunniteltu asuinkerrostalojen korttelialutta. Noin 1,4 hehtaarin alueelle aiotaan rakentaa 5- ja 7-kerroksiset asuinkerrostalot, joita yhdistää 1-kerroksinen rakennus. Rautatiekadun, Eteläisen Rautatiekadun ja Lapinlahdenkadun rajaaman tontin rakennusoikeus on 6 200 kerrosneliötä. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi torstaina 4. marraskuuta asemakaavan muutosehdotuksen.