Rossilahden potkut lykkääntyivät, Viitanen veti pois lakiesityksen

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen veti pois hallituksen käsittelystä lakiesitysluonnoksen Ara-laista, jolla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) muutettaisiin päällikkövirastoksi, Suomen Asuntovirastoksi. Ennakkoon julkaistun asialistan mukaan hallituksen piti käsitellä Ara-lakia tämän viikon torstain yleisistunnossa, mutta Viitanen pyysi vetämään asian pois hallituksen käsittelystä.

Veromuutos saattaa säikäyttää pienet yritykset luopumaan pääurakoinnista

Rakennus Omera Oy:n tuotantojohtaja Aleksi Lehtinen pitää todennäköisenä, että heinäkuun alussa voimaan tuleva sähköinen ilmoitusmenettely muuttaa urakoinnin rakenteita. Pienet yritykset eivät enää ryhdy päätoteuttajiksi ja pääurakoitsijan tehtävät siirtyvät sellaisille yrityksille, joilla on järjestelmät ilmoitusvelvollisuuden hoitamiseen. ”Kärjistäen joka omakotitalotyömaan ulkopuolella pitäisi olla sähköinen kulunvalvonta tai asia pitäisi hoitaa muulla tavalla”, hän sanoo.

Elematic toimittaa elementtitehtaan tuotantolinjan Puolaan

Betonielementtitehtaita ja niiden tuotantolinjoja valmistava Elematic Oy toimittaa esijännitettyjä lattialaattoja valmistavan tuotantolinjan Puolan Wloclavekiin. Toimitukseen kuuluvat ontelo- ja ripalaattavalmistuslinjan lisäksi koko tehtaan betoninkuljetuslinjastot. Toimituksen arvo on hieman yli kaksi miljoonaa euroa. Elementtitehdas aloittaa toimintansa vuoden 2014 lopussa.

Pia Viitanen aikoo syrjäyttää Aran Rossilahden lakia muuttamalla

Ympäristöministeriöllä on jo valmis hallituksen esitysluonnos Ara-laista, jolla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) aiotaan muuttaa päällikkövirastoksi, Suomen asuntovirastoksi. Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen vastuulla olevaa uudistusta perustellaan sillä, että se tehostaisi ja selkiyttäisi viraston johtamisjärjestelmää. Taustalla on asuntoministeri Krista Kiurun käynnistämä hanke, jonka keskeisenä tavoitteena näyttää olevan Aran nykyisen ylijohtaja Hannu Rossilahden syrjäyttäminen.