Talous Uutiset Seppo Mölsä Ei kommentteja

Venäjällä kasvuodotuksia – öljyn hinta nousussa ja rupla vahvistui

Venäjän bruttokansantuotteen ennustetaan kääntyvän tänä vuonna 1,5 prosentin kasvuun kahden vuoden supistumisen jälkeen. YIT:n, Lemminkäisen ja SRV:n odotukset ovat varovaisen myönteiset.

Gazprom investoi Pietarissa pääkonttoriinsa, ja energian hinnannousu elvyttänee muitakin investointeja Venäjällä.

Kasvua vetää Suomen Pankin Bofit-ryhmän tekemän ennusteen mukaan Venäjän kotimainen yksityinen kysyntä, ja samalla myös tuonti elpyy syvästä pudotuksestaan. Venäjän kasvun odotetaan jatkuvan hitaana lähivuodet, koska talous toimii jo kapasiteettinsa rajoilla eikä tarvittavia rakenteellisia uudistuksia ole näköpiirissä.

Öljyn hinta nousi selvästi viime vuoden lopulla, kun öljyntuottajamaat pääsivät sopimukseen tuotantorajoituksista. Tänä vuonna Urals-öljyn hinta on ollut keskimäärin 52 dollaria tynnyriltä ja nykyisten markkinaodotusten mukaan hinta pysyy lähes samalla tasolla vuoden 2019 loppuun asti. Näillä oletuksilla öljyn keskimääräinen hinta on tänä vuonna lähes 30 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2016.

Investoinnit ovat supistuneet jo kolme vuotta peräkkäin, mutta viime vuonna ne vähenivät enää prosentilla. Tänä vuonna investointien odotetaan pääsevän jälleen hienoiseen kasvuun.

Ruplan kurssi on vahvistunut voimakkaasti viime vuoden alun pohjalukemistaan öljyn hinnan nousun vetämänä. Jos ruplan reaalinen kauppapainotettu valuuttakurssi pysyy tämän vuoden loppuun asti helmikuun tasollaan, se on keskimäärin neljänneksen vahvempi kuin vuonna 2016.

Inflaatio hidastui helmikuussa jo alle 5 prosenttiin, mutta inflaatio-odotukset ovat pysyneet melko korkeina.

Venäjän talouden odotetaan kasvavan lähivuosina maltillista 1,5 prosentin vauhtia. Lyhyellä aikavälillä talouskehityksen keskeinen riski on jälleen öljyn hinta, jonka vaihtelut voivat hidastaa tai kiihdyttää kasvua ennustetusta. Jos geopoliittiset jännitteet jälleen kiristyisivät, talouskehitys voisi heikentyä nopeasti. Geopoliittisten jännitteiden vähenemisellä olisi talouteen suotuisa vaikutus. Lähestyvät presidentinvaalit voivat lisätä paineita julkisten menojen kasvattamiseen vastoin aiempia suunnitelmia.

YIT:n Venäjä-arvio

YIT:llä asuntomyynti jäi Venäjällä vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vaisuksi kuluttajien varovaisuuden vuoksi. Tasaantuneesta taloustilanteesta huolimatta reaalipalkkojen kasvu on ollut hidasta, ja korkojen laskua odottavat kuluttajat ovat lykänneet investointeja ja asuntolainojen ottamista. Laimean asuntomyynnin vuoksi ruplamääräinen liikevaihto laski 11 prosenttia. Ruplan vahvistumisen vuoksi euromääräinen liikevaihto kuitenkin kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto jäi negatiiviseksi alhaisesta volyymista johtuen, mutta koheni selvästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Venäjällä talouden arvioidaan vakiintuneen nykyiselle tasolle. Taloustilanteen vakautuminen vaikuttaa YIT:n mukaan asuntomarkkinoihin varovaisen myönteisesti. Ruplan heikentymis- ja koronlaskuodotusten arvioidaan vaikuttavan kuluttajien varovaiseen käytökseen.

Asuntojen hintojen odotetaan pysyvän vakaina. Kysynnän odotetaan kohdistuvan Venäjällä kohtuuhintaisiin asuntoihin. Rakennuskustannusinflaation arvioidaan maltillistuvan.

Lemminkäisen arvio:

Venäjällä talouskasvu pysynee alhaisella tasolla. Öljyn hinnan vaihtelu heijastuu valuuttakurssiin. Talonrakentamisen neuvottelu-urakoinnissa hintakilpailu on kireää, mutta urakoitsijan luotettavuus on muodostunut kilpailueduksi. Isojen väylien rakentamis- ja korjaustöiden odotetaan ylläpitävän päällystyksen kysyntää.

SRV:n arvio:

Venäjän taloutta koskevat odotukset ovat kääntyneet lievästi positiiviseen suuntaan. Myös investoinnit ovat lisääntymässä. Öljyn positiivinen hintakehitys on vahvistanut Venäjän taloutta, mutta vaihtelut öljyn hinnassa sekä geopoliittiset jännitteet aiheuttavat edelleen epävarmuutta.

Venäjän yksityisen kulutuksen elpymistä on tukenut inflaation vähittäinen hidastuminen. Keskiluokan kulutus keskittyy kotimaahan, koska ulkomaanmatkailu on vähentynyt ja kotimaanmatkailu lisääntynyt.
Venäläisten kotimaanmatkojen ykköskohteet ovat Pietari ja Moskova. SRV osaomistaa molemmissa kaupungeissa moderneja kauppakeskuksia.

SRV:llä kansainvälisen liiketoiminnan tilauskanta laski 30,5 (60,3) miljoonaan euroon. Tilauskannan lasku selittyy sillä, että uusia hankkeita ei ole aloitettu. Uusien hankkeiden suunnittelua kuitenkin jatketaan.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia