Talous Kiinteistöt Rakennuslehti 5 kommenttia

Orava Asuinkiinteistörahaston listautumisanti käynnistyi

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj järjestää osakeannin, jossa yhtiö tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi enintään kaksi miljoonaa uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika on alkanut tänä aamuna kello 9.30 ja päättyy arviolta 4. lokakuuta. Osakkeen merkintähinta on 10,30 euroa. Osakeannin tarkoituksena on luoda edellytykset yhtiön listautumiselle Helsingin Pörssiin.

Orava Asuinkiinteistörahasto on pääasiassa vuokra-asuntoihin sijoittava REIT-muotoinen kiinteistörahasto. Yhtiö harjoittaa kiinteistösijoitustoimintaa omistamalla, vuokraamalla, kehittämällä, rakennuttamalla ja myymällä asuinhuoneistoja, asuinkiinteistöjä tai asunto-osakeyhtiöitä. Yhtiö pyrkii sijoittamaan pääasiassa hyvän vuokratuoton tarjoaviin vuokra-asuntoihin suurissa ja keskisuurissa suomalaisissa kaupungeissa.

Orava Asuntorahaston vuokraustoiminnan ja sijoitustoiminnan tavoitteena on tuoton tuottaminen osakkeenomistajille sekä tilikaudelta jaettavan osingon että yhtiön osakkeen arvonnousun muodossa. Orava tavoittelee 10 prosentin kokonaistuottoa ja pyrkii jakamaan tuoton osinkona osakkeenomistajilleen neljä kertaa vuodessa.

Osakeannilla on tarkoitus nopeuttaa yhtiön kasvua ja lisätä sen tunnettuutta. Lisäksi osakeannilla laajennetaan omistajapohjaa sekä suomalaisten yksityissijoittajien että kotimaisten ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa. Listautumisen oletetaan myös parantavan yhtiön osakkeiden likviditeettiä, mikä myös alentaisi sijoituskohteiden hankinnan kustannuksia. Listautumisen kautta yhtiön osakkeen käyttäminen maksuvälineenä sijoituskohteiden hankinnassa helpottuu.

Orava Asuntorahaston osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen osakeantia on 1 469 244 kappaletta.

Keskustelu artikkelista: 5 kommenttia

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia