Talous Kiinteistöt Rakennuslehti Ei kommentteja

Finanssiala: Suomessa ei näy merkkejä asuntomarkkinoiden ylikuumenemisesta

Finanssialan Keskusliiton mukaan Suomessa ei ole havaittavissa Ruotsin kaltaisia merkkejä asuntomarkkinoiden ylikuumenemisesta.

Viime päivinä on julkisuudessa esitetty huolia Suomen kotitalouksien velkaantuneisuudesta ja asuntomarkkinoiden rakenteellisista haavoittuvuuksista. Lisäksi on pelätty heijastusvaikutuksia, joita Ruotsista voisi tulla Suomeen, jos Ruotsin asuntomarkkinat ajautuvat kriisiin.

”Suomessa ei ole merkkejä asuntomarkkinoiden ylikuumenemisesta, toisin kuin Ruotsissa. Suomessa tilanne on rauhallinen, mikä näkyy niin asuntojen hinnoissa kuin asuntoluottokannan kasvussa. Suhteessa vuokriin ja palkansaajien ansiotasoon asuntojen hinnat ovat pitkän aikavälin keskimääräisellä tasolla”, Finanssialan Keskusliiton pääekonomisti Veli-Matti Mattila sanoo.

Suomen asuntorahoitusjärjestelmä poikkeaa Mattilan mukaan olennaisesti Ruotsista.

”Lainanhoitokulttuurimme on vastuullista ja pankkien vakuuskäytännöt ovat varovaisia. Suomessa ei ole Ruotsin kaltaisia ’ikuisia’ asuntolainoja, vaan lainat maksetaan takaisin keskimäärin alle 20 vuodessa. Luottopäätöstä tehtäessä asiakkaan maksukykyä arvioidaan myös korkotasolla, joka on huomattavasti nykyistä korkeampi. Terveestä tilanteesta kertoo myös se, että Suomessa pankkien luottotappiot asuntoluotoista ovat hyvin vähäiset.”

Suomen viranomaisilla on Mattilan mukaan käytössä kattava työkalupakki kotitalouksien ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi.

”Puoli vuotta sitten on otettu käyttöön lainakatto, ja lisäksi Finanssivalvonta aikoo nostaa eräiden pankkien asuntolainasalkkujen keskimääräisiä riskipainoja ensi heinäkuuhun mennessä. Nyt ei ole aika suunnitella uusia rajoitteita, vaan on kerättävä kokemuksia nykyisten välineiden toimivuudesta.”

Viikko sitten Euroopan järjestelmäriskikomitea julkisti Suomea koskevan varoituksen keskipitkän aikavälin haavoittuvuuksista asuntomarkkinoilla. Varoituksessa kiinnitettiin erityistä huomiota suureen ja kasvavaan kotitalouksien velkaantuneisuuteen ja siihen liittyviin riskeihin sekä vaikutuksiin, joita riskien toteutumisella olisi Suomen rahoitusjärjestelmän vakauteen ja reaalitalouteen.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia