Infra Rakennuslehti Ei kommentteja

Liikenne- ja viestintäministeriö laittoi virastouudistuksen lausunnolle

Liikenne-ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa ministeriön hallinnonalaa koskevan virastouudistuksen esiselvityksestä.

Lausuntopyyntö löytyy ministeriön nettisivulta. Lausuntoaika päättyy 22.3.2017. Lausuntoja pyydetään sähköisesti.

Esiselvityksessä työryhmä ehdottaa, että Trafi, Viestintävirasto ja Liikenneviraston viranomaistehtävät yhdistettäisiin yhdeksi virastoksi. Liikennevirasto jatkaisi valtion väyläverkosta vastaavana viranomaisena.

Esiselvitys on saatavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteesta: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79282.

 

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia