Puukerrostalossa puupinnat on täytynyt paloturvallisuussyistä peittää kipsilevyillä. Puun tuntu on jäänyt puuttumaan.

Uudet palomääräykset helpottavat puun käyttöä näkyvänä pintana ja korkeissa taloissa

Uudet vuoden alusta voimaan tulevat palomääräykset sallivat entistä enemmän puuta näkyviin pintoihin myös kerrostaloissa. Lisäksi tästä lähtien puurunkoisia majoitus- ja hoitolaitosrakennuksia voidaan toteuttaa kahdeksankerroksisina.

 

Kirjoittaja(t) Seppo Mölsä

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta tulee voimaan 1.1.2018. Asetuksella muun muassa laajennetaan yksinkertaistetussa mitoituksessa puukerrostalojen käyttötarkoituksia, helpotetaan suojaamattoman massiivisen puun käyttöä puukerrostalojen sisäpinnoissa ja mahdollistetaan yhden portaan uloskäytävät nykyistä korkeammissa asuinrakennuksissa.

Asetuksen lähtökohtana on nykyisen rakenteellisen paloturvallisuustason säilyttäminen, mutta se sisältää lukuisia muutoksia ja tarkistuksia nykyisiin määräyksiin verrattuna. Säännös laajentaa luokka-lukuarvomitoituksen käyttömahdollisuuksia tulkintojen vähentämiseksi. Tulkintojen väheneminen parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, sujuvoittaa rakentamishankkeiden läpivientiä ja alentanee siten rakentamisen kustannuksia

Enemmän puupintaa näkyviin

Puun käytön kannalta asetuksessa on useita merkittäviä helpotuksia. Puukerrostaloissa kantavien puurakenteiden sisäpintaa voidaan jättää suojaverhoamatta ja puupintaa voi jäädä näkyviin 20 prosenttia huoneiston seinä- ja kattopinnoista. Nostamalla kantavuusvaatimusta 90 minuuttiin puupintaa saadaan näkyviin jopa 80 prosenttia. Kantamattomat väliseinät ja lattiat voivat olla lisäksi vielä puupintaisia.

Wood Cityssä edes portaat eivät jää näkyviin puupintaisina, koska se olisi vaatinut toiminnallista palomitoitusta.

Asetuksella myös mahdollistetaan yksinkertaistetussa mitoituksessa yhden portaan uloskäytävät nykyistä korkeammissa, jopa 16 kerroksisissa asuinrakennuksissa, jos rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Voimassa olevien määräysten mukaan enintään 8-kerroksinen asuinrakennus voidaan toteuttaa yhdellä uloskäytäväportaalla ja varatiellä. Sitä korkeammissa rakennuksissa edellytetään kahta uloskäytävää. Vaihtoehtoinen malli kahden uloskäytävän ratkaisulle mahdollistaa rakennusten tila- ja tonttitehokkuuden parantamisen.

Monikerroksisten puisten rakennusten käyttötarkoitusrajoituksia lievennettiin siten, että myös majoitus- ja hoitolaitosrakennuksia voidaan toteuttaa kahdeksankerroksisina. Korkeisiin kerrostaloihin voi sisältyä rajoitetusti myös kokoontumis- ja liiketiloja. Pelkästään kokoontumis- ja liiketiloiksi tarkoitetut puurunkoiset rakennukset on asetuksessa rajattu neljään kerrokseen. Merkittävä muutos on myös se, että kaksikerroksiset asuintalot, joissa asunnot ovat eri kerroksissa, kuuluvat nyt paloluokkaan P2 eikä niiden sisäpintoja tarvitse suojaverhota.

Lisäksi palavien lämmöneristeiden käyttöön liittyviä vaatimuksia on tarkistettu, jotta tulkinnanvara näissäkin vähenisi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Uudet palomääräykset helpottavat puun käyttöä näkyvänä pintana ja korkeissa taloissa”

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi