Italialaisen Saipemin asennuslaiva asensi ensimmäisen kaasulinjan Itämeren pohjaan. Se pystyi hyvissä sääoloissa asentamaan putkea jopa kolmen kilometriän päivävauhdilla. Kuva: Nord Stream

Suomalaisviranomaiselta lupa Venäjän ja Saksan välisille uusille maakaasuputkille

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan Venäjän ja Saksan välille sijoitettaville Nord Stream 2 -maakaasuputkille Suomen merialueella.

Kirjoittaja(t) Rakennuslehti

Aiemmin valtioneuvosto on antanut suostumuksen hankkeelle.

Nord Stream 2 -hankkeessa merenpohjaan asennetaan kaksi maakaasuputkea Venäjän Narvanlahdelta Saksaan Lubiminin alueelle. Putkilinjojen kokonaispituus Itämerellä on noin 1 200 kilometriä. Suomen vyöhykkeellä putki kulkee noin 374 kilometrin matkan.

Maakaasuputkien linjaus kulkee jo olemassa olevien Nord Stream -putkilinjojen läheisyydessä.

Hanke pitää sisällään kahden maakaasuputken laskemisen meren pohjaan, putkien käytön sekä käytönaikaiset huoltotyöt Suomen merialueella. Putket sijoitetaan kahteen, ennalta määriteltyyn ja noin 20 metriä leveään asennuskäytävään.

Asennuskäytävillä olevat sodanaikaiset ammukset, joita on noin 87, raivataan ennen muiden töiden aloittamista.

Putkien tueksi merenpohjaan rakennetaan kivipenkereitä useisiin kohtiin. Merenpohjassa olevat muut kohteet, kuten muinaismuistot, kaapelit ja putket, suojataan tai kierretään. Maakaasuputkien suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta.

Ympäristövaikutukset pyritään pitämään pieninä

Maakaasuputkien asennusta valmistelevat työt on suunniteltu aloitettavaksi keväällä 2018, ja putket otettavaksi käyttöön vuoden 2019 lopulla. Työt aiheuttavat muun muassa veden samentumista, melua ja painevaikutuksia.

Merkittävimmät ympäristöhaitat tulevat lähistöllä oleville eläimille, kuten hylkeille, kaloille ja linnuille, kun ammuksia raivataan.

Luvassa annetuilla lupamääräyksillä pienennetään hankkeesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Niitä vähennetään töiden ajoituksella, karkoittimilla ja kuplaverholla. Asennuslaivan ympärille muodostetaan suoja-alue asennustyön ajaksi, ja se haittaa lyhytaikaisesti myös laivaliikennettä ja kalastusta.

Luvansaaja on sopinut korvaavansa edunmenetyksiä, joita asennustyöt aiheuttavat kaupallisille kalastajille. Maksettavaksi on määrätty vuotuinen 33 500 euron kalatalousmaksu, joka on käytettävä maakaasuputkien rakentamisesta ja käytöstä johtuvien kalataloudellisten haittojen vähentämiseen. Kalatalousmaksu tarkistetaan viiden vuoden välein.

Luvanmukaiset työt voidaan aloittaa ennen sen lainvoimaiseksi tuloa, sillä luvansaajalle on myönnetty siihen oikeuttava valmistelulupa.

Luvansaaja määrätään myös maksamaan 70 miljoonan euron vakuus, jolla voidaan korvata ne vahingot, haitat ja kustannukset, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan määräysten muuttaminen voi aiheuttaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Suomalaisviranomaiselta lupa Venäjän ja Saksan välisille uusille maakaasuputkille”

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi