Tieinsinööri tienaa valtiolla yhtä paljon kuin rakennusneuvos

Rakennus- ja kiinteistöalan eri ammattinimikkeistä valtiolla kovinta liksaa nostavat rakennusneuvokset. Ehkä hieman yllättäen tieinsinöörit yltävät kuitenkin käytännössä samalle tasolle.

Kirjoittaja(t) Hannu Lättilä

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan rakennusneuvosten säännöllisen työajan mediaaniansio valtion palveluksessa oli viime marraskuussa 5426 euroa kuukaudessa. Rakennusneuvoksia valtiolla oli tuolloin kymmenen. Samaan aikaan tieinsinöörit ansaitsivat 5421 euroa. Heitä oli valtion palveluksessa 57.

Valtion henkilöstöstä 634 palkansaajaa työskenteli viime marraskuussa rakentamisen toimialalla, 694 kiinteistöalalla ja 1787 yhdyskuntasuunnittelun alalla. Koska valtiolla on rakentamiseen liittyvillä aloilla vähemmän henkilöstöä kuin kunnissa, myös alan ammattinimikkeitä on vähemmän.

Kaikki toimialat huomioiden valtiolla ansaitsee keskimäärin selvästi enemmän kuin kunnissa. Rakennusalan ammattinimikkeiden palkkatason vertailua valtion ja kuntien välillä vaikeuttaa kuitenkin se, että näiltä sektoreilta löytyy vain muutama sama rakennusalan ammattinimike.

Esimerkiksi kiinteistöpäällikkö tienaa valtiolla noin 270 euroa enemmän kuin kunnissa. Rakennusmestari ansaitsee valtiolla jopa huomattavasti, eli noin 620 euroa, enemmän. Sen sijaan rakennusinsinööri näyttää tienaavan valtiolla keskimäärin noin 220 euroa kehnommin.

Koulutuksen mukaisessa tarkastelussa näyttää siltä, että rakentamisen ja rakennussuunnittelun koulutuksen saaneiden joukossa korkeampi koulutustaso tuo automaattisesti lisätuloja.

Sen sijaan arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun puolella alimman korkea-asteen suorittaneet ansaitsevat hieman enemmän kuin alemman korkeakouluasteen suorittaneet. Alimman korkea-asteen tutkintoja ovat esimerkiksi teknikon tutkinnon suorittaneet ja alemman korkeakouluasteen tutkintoja ammattikorkeakoulututkinnot. Koska viimeiset teknikot ovat valmistuneet jo 2000-luvun alussa, he ovat kaikki jo pitkään työelämässä olleita, kun taas jälkimmäisessä ryhmässä on myös nuoria vasta-alkajia.

Arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun koulutuksen saaneissa myös tutkijatason koulutuksen suorittaminen tuo vain marginaalisen palkanlisän ylempään korkeakoulututkintoon verrattuna.

Tämän jutun alla olevasta linkistä löytyy juttu rakennus- ja kiinteistöalan palkoista kunnissa. Siinä on yli 100 ammattinimikkeen ansíot.

Valtiolla yhteensä 72000 palkansaajaa

Tilastokeskuksen laatima kuukausipalkkatilasto kuvaa valtion budjettitalouden piirissä työskenteleviä palkansaajia. Tilaston mukaan valtiolla työskenteli vuoden 2017 marraskuussa noin 72000 palkansaajaa, joista kokoaikaisia oli noin 67000. Noin 69 prosenttia henkilöstöstä työskenteli asiantuntija-ammateissa.

Säännöllisen työajan ansio sisältää henkilökohtaisen palkan lisäksi työaikalisät ja luontoisedut. Se ei sisällä ylityöpalkkoja, lomarahoja tai tulospalkkioita.

Tilastokeskuksen valtion kuukausipalkat -tilasto perustuu Valtiokonttorin keräämään Tahti-aineistoon. Tahti-aineisto sisältää kuukausitason palkkatietoja valtioon palvelussuhteessa olevista kuukausipalkkaisista henkilöistä. Tilastokeskus saa järjestelmästä loka-, marras- ja joulukuun tiedot. Julkistettavat tiedot ovat pääosin marraskuulta 2017.

Säännöllisen työajan mediaaniansiot valtiolla

 

Ammattinimikkeen mukaan, euroa/kk, 2017 / 2016

Kiinteistöpäällikkö, 4 487 / 4 603

Rakennusinsinööri, 3 411 / –

Rakennusmestari, 3 898 / 3 803

Rakennusneuvos, 5 426 / –

Tieinsinööri, 5 421 / 5 626

Tienpidon asiantuntija, 3 983 / 3 817

Toimitila-asiantuntija, 3 935 / –

 

Ammattiluokituksen mukaan, euroa/kk, 2017 / 2016

Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat, 4 768 / 4 777

Rakentamisen asiantuntijat, 2 760 / –

Talonrakentamisen asiantuntijat, 3 898 / 3 803

Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat, 4 033 / 4 108

Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat 3 603 / 3 717

 

Koulutuksen mukaan, euroa/kk, 2017

Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu, alin korkea-aste, 3 343

Rakentaminen ja rakennussuunnittelu, alin korkea-aste, 3 702

 

Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu, alempi korkeakouluaste, 3 265

Rakentaminen ja rakennussuunnittelu, alempi korkeakouluaste, 4 086

 

Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu, ylempi korkeakouluaste, 4 834

Rakentaminen ja rakennussuunnittelu, ylempi korkeakouluaste, 5 043

 

Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu, tutkijakoulutusaste, 4 848

Rakentaminen ja rakennussuunnittelu, tutkijakoulutusaste, 5 714

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tieinsinööri tienaa valtiolla yhtä paljon kuin rakennusneuvos”

Vastaa

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi