Vekaransalmen silta palkittiin RIL:n vuoden siltana

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin myöntämän tunnustuksen saaja on Etelä-Savossa sijaitseva Vekaransalmen silta. Sillan pääsuunnittelijoina ovat toimineet Jarmo Niemi ja Ville Vuorio Insinööritoimisto Suunnittelukide Oy:stä ja pääurakoitsijana GRK Infra Oy.

Vekaransalmen sillan havainnekuva. Kuva: Liikennevirasto.

Vuonna 2019 valmistunut, Saimaan Vekaransalmessa Sulkavalla Etelä-Savossa sijaitseva silta on tyypiltään teräksinen jatkuva liittopalkkisilta. Kokonaispituudeltaan 639,3 -metrinen silta on Suomen viidenneksi pisin silta.

Tänä vuonna kilpailun teemana olivat vesistösillat. Kilpailun tuomariston mielestä Vekaransalmen silta on tasapainoinen kokonaisuus, jossa vesirakentamisen perinteinen osaaminen yhdistyy hillityn onnistuneeseen esteettiseen siltaratkaisuun.

Vekaransalmen sillan 90 metriä pitkä ja 362 tonnia painava keskipalkki nostettiin proomujen päältä.

”Hanke pysyi aikataulussa ja budjetissa. Hankkeessa kiinnitettiin huomiota siihen, että ympäristöön aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Projektin osapuolet käyttivät ja kehittivät tietomallinnusta tehokkaasti hankkeen hyväksi”, kilpailun tuomariston puheenjohtaja, Ville Alajoki, avaa perusteluita valinnalle.

Silta parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta salmen kohdalla, sillä se korvaa vuonna 1995 käyttöönotetun lossiyhteyden. Keskimääräinen ajoneuvoliikenne salmen kohdalla on ollut noin 800 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hankkeessa jouduttiin huomioimaan useita ympäristön asettamia reunaehtoja. Silta sijaitsee Natura-alueella ja Saimaan norpan pesintäalueella. Osin tästä syystä sillan perustustavaksi määräytyi porapaalu, jotta vältyttäisiin norppaa häiritseviltä räjäytystöiltä. Siltapaikalla sijaitseva syväväyläreitti oli rakennustöistä huolimatta pidettävä avoinna koko vesiliikennekauden ajan.

Tuomaristo arvosti myös sitä, miten hankkeessa huomioitiin eri sidosryhmiä. Tästä osoituksia ovat esimerkiksi sillan mustakeltainen Sulkavan vaakunan mukainen väriteema, katselutasanteet sekä aktiivinen yhteydenpito kuntalaisiin rakentamisen aikana.

Rakennuslehti palkitsi vuonna 2018

Rakennuslehden asiantuntijaraati palkitsi Vekaransalmen sillan vuoden 2018 Infratyömaana. Raati arvosti erityisesti sitä, että hankkeen riskit on tunnistettu ja hallittu, hanke rakennetaan turvallisesti (MVR 97,3 %), työmaan havainnointi ja työnsuunnittelu toteutetaan nykytekniikalla (mm. dronen hyödyntäminen) sekä tietomalleja edistyksellisesti hyödynnetään tuotannonohjauksessa.

Muita Vekaransalmen työmaakierroksen aikana raadin tekemiä havaintoja oli, että sillanrakentamisen kokemusta ja hiljaista tietoa on siirretty nuorille insinööreille, jotka puolestaan ovat tuoneet digitaalista osaamista hankkeeseen. Lisäksi raati huomioi, että urakan aliurakoitsijat pyritään hankkimaan toimijoista, joista on jo aikaisempaa kokemusta. Vekaransalmella alihankkijoiden osaamista arvostetaan ja hyödynnetään erikoistöissä, kuten vaativissa teräsrakenteissa ja vedenalaisissa töissä.

Vekaransalmen silta
Tilaaja: Väylävirasto, Jetro Matilainen, Heikki Myllymäki
Pääsuunnittelija: Insinööritoimisto Suunnittelukide, Jarmo Niemi, Ville Vuorio
Urakoitsija: GRK Infra Oy, Antti Rämä
Päällysrakenteen suunnittelija: Ponvia, Kari Kuusela, Tuomo Järvenpää, Olavi Kummala
Tie- ja ympäristösuunnittelu: Plaana Oy, Toivo Kämäräinen
Geosuunnittelija: Geobotnia Oy, Janne Herva
Valaistussuunnittelija: LITE-designs, Ari Tiilikainen
Sähkösuunnittelija: Dynniq, Teemu Posti
Mittaukset, maaperä- ja maastotutkimukset: Mitta Oy, Pekka Randell, Arto Heiskanen

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vekaransalmen silta palkittiin RIL:n vuoden siltana”

Jätä kommentti